11 лютого 2020, 12:51

Регулювання ринку цінних паперів: останні зміни

Опубліковано в №3 (709)

Діана Кондратьєва
Діана Кондратьєва «Asters, ЮФ» старший юрист

На тлі в цілому незмінної ситуації на ринку цінних паперів України, останніми роками все ж таки спостерігається певний прогрес в деяких його сегментах. Ключові зміни торкнулися регулювання ринку облігацій внутрішньої державної позики (далі — ОВДП), з огляду на обраний державою курс на підвищення доступності українського ринку цінних паперів для вкладників-нерезидентів, що спровокувало досі нечуваний попит на внутрішньодержавні цінні папери в іноземних інвесторів.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Зокрема, Національний банк України запровадив можливість проведення аукціонів щодо продажу ОВДП на міжнародних торговельних платформах шляхом внесення постановою від 10.09.2019 р. №114 змін до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик. Також до кола учасників аукціонів з розміщення ОВДП були допущені первинні дилери, які не є депозитарними установами.

Окрім того, Національний банк послабив валютне регулювання для учасників ринку цінних паперів, а саме звільнив учасників фондового ринку, які торгують цінними паперами та забезпечують розрахунки за угодами, від необхідності отримувати від Нацбанку ліцензії на валютні операції (зокрема, операції купівлі-продажу цінних паперів від резидента до нерезидента і навпаки). Всі розрахунки за такими операціями проводитимуться через банки, які мають банківську ліцензію та здійснюють валютний нагляд, у тому числі за операціями учасників фондового ринку.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі — НКЦПФР) також внесла низку змін до нормативно-правових актів, що регулюють ринок цінних паперів. Рішенням НКЦПФР від 14.05.2019 р. №250 були внесені зміни до Положення про функціонування фондових бірж, якими врегульовується питання допуску до торгівлі цінних паперів у процесі їх емісії за умови здійснення емітентом публічної пропозиції таких цінних паперів. Також на фондову біржу покладений обов'язок приймати рішення щодо делістингу цінних паперів емітента у разі виявлення факту недотримання ним вимог щодо розкриття інформації на фондовому ринку, встановлених ст. 40‑41‑1 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок». Комісія зобов'язала фондові біржі протягом одного місяця з дати набрання чинності цим рішенням здійснити перевірку цінних паперів, які на зазначену дату знаходяться в біржовому реєстрі, а також вжити визначені цією нормою заходи щодо ЦП / цінних паперів порушників.

Також НКЦПФР запровадила можливість укладення договорів торговцями цінних паперів шляхом обміну SWIFT-повідомленнями на підставі попередніх домовленостей, оформлених відповідним договором. У такому випадку зустрічні SWIFT-повідомлення та відповідний договір сукупно мають містити всі умови, відомості та реквізити, визначені Правилами (Рішення від 14.05.2019 р. №249 «Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами»).

Змінами також було розширене тлумачення терміну «клієнт». Відтепер клієнтом вважається особа, в інтересах та за кошти якої діє не лише торговець, але й номінальний утримувач на підставі відповідного договору (Рішення НКЦПФР від 14.05.2019 р. №249).

Для більш простого і технологічного обслуговування клієнтів впроваджено нову IT‑платформу для централізованого депозитарного обігу цінних паперів DEPEND Q, яка використовується на розвинених європейських ринках цінних паперів. З цього приводу Нацкомісія зауважила, що така платформа дозволить не лише автоматизувати дуже багато функцій, які стосуються обліку цінних паперів, але й кардинально підвищити якість послуг для власників цінних паперів. Найголовніше, що нова IT‑платформа забезпечить повноцінну технологічну інтеграцію України у світову облікову систему цінних паперів, суттєво підвищить можливості залучення іноземних і вітчизняних інвестицій у цінні папери.

Щодо розвитку ринку корпоративних облігацій варто відзначити, що в минулому році НКЦПФР зареєструвала серії публічних облігацій за новими правилами, адаптованими до стандартів ЄС. Це стало можливим завдяки змінам, внесеним Законом України №2210 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів». Першим емітентом цінних паперів, випуск яких був здійснений в Україні за світовими стандартами, став АТ «Таскомбанк».

В масштабах стратегічного розвитку ринку цінних паперів в Україні регулятори разом з Міністерством фінансів України та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб розробили й затвердили Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 р. Як і в попередні роки, метою Стратегії є забезпечення подальшого реформування та розвитку фінансового сектору України відповідно до провідних міжнародних практик та імплементації заходів, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, а також іншими міжнародними зобов'язаннями України.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати