11 лютого 2020, 11:20

«Лебідь, щука і рак» — ця байка не про нас!

Юрист банку та зовнішній радник: як «перетягування канату» перетворити на синергічне об'єднання ідей?

Опубліковано в №3 (709)

Ігор Караваєв
Ігор Караваєв «Everlegal» юрист, адвокат

Юрист — одна з ключових фігур в будь-якому комерційному банку, а юридичне управління (або юридичний департамент, як його зазвичай називають) займає у внутрішньобанківській організаційній структурі важливе місце. Що найцікавіше, юристи напряму не заробляють грошей для банку, а отже, не приносять прибутку. Однак все ж таки не можна не погодитися з тим, що від якості роботи окремого юриста або групи юристів, від їхньої професійної підготовки, системності, чіткості та злагодженості, спрямованості на результат, а також від рівня фінансової мотивації залежить безпека та стійкість банку, його імідж на ринку загалом. Вчасно виявити та мінімізувати можливі юридичні ризики — одне з основних завдань юриста, незалежно від того, чи це штатний юрист банку, чи зовнішній радник.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Про банківський консалтинг, особливості специфіки роботи юриста в банківських установах, переваги й недоліки спільної роботи юриста банку та зовнішнього радника, як зробити їхній можливий тандем успішним, а також чи потрібен він взагалі — про все це піде мова далі у цій статті.

Коротко про банківський консалтинг

Банківська сфера належить до однієї з найбільш складних для аналізу та прогнозування. Для того щоб провести аналіз діяльності банку та визначити можливі механізми вдосконалення його бізнес-процесів, потрібен комплексний підхід, а також участь досвідчених спеціалістів, профільним видом діяльності яких є банківський фінансовий та правовий консалтинг. Специфіка діяльності банків — це, насамперед, великі управлінські ризики, часто розпорядження залученим, а не власним капіталом, особливий контроль національним регулятором комерційних банків, наявність жорстких регуляторних вимог до більшості фінансових показників. Все це має враховуватися у процесі проведення банківського консалтингу, основними видами якого можна вважати аудит бухгалтерської та фінансової звітності, податковий аудит, правовий та управлінський консалтинг.

Правовий консалтинг. Специфіка роботи юристів у комерційних банках?

Якщо банк має юридичний департамент, де працюють досвідчені фахівці з високою професійною кваліфікацією, в більшості випадків йому забезпечене спокійне життя. Однак тільки не юристу! Спокійне життя йому тільки сниться! Грамотні юристи в банках завжди потрібні. Цього потребують нові вимоги сучасного професійного банківського життя, адже національне законодавство, в тому числі те, яке стосується банківської сфери, змінюється «зі швидкістю світла», з'являються нові банківські технології та продукти. До цього потрібно бути готовим. Жоден договір чи угода в банках не проходить без попереднього узгодження з юристом. Сучасний рівень розвитку вітчизняних банківських структур вимагає від юриста банку здатності зрозуміти суть проблеми, грамотно знайти шляхи її вирішення, прорахувати наслідки своїх рекомендацій, а найголовніше — прийняти оптимальне рішення, бути готовим та вміти нести за нього персональну відповідальність. Саме рівень «вміння нести персональну відповідальність» є мірилом, за яким визначається професійний рівень юриста.

Як і всюди, робота юристів у кредитних установах має свою специфіку. Юрист банку повинен добре знати закономірності грошово-кредитних відносин, адже йому постійно доводиться зіштовхуватися з правовими проблемами супроводу безготівкових платежів, порядку відкриття та ведення банківських рахунків, кредитування, валютного регулювання, інших банківських операцій. Окрім того, юристи банку беруть участь в юридичному супроводі питань приватизації та купівлі підприємств, цінних паперів, кредитування, розміщення вкладів юридичних та фізичних осіб тощо.

Інше важливе завдання юристів банку — це робота з контролюючими, силовими та податковими органами, представництво інтересів банку в судових спорах у судах різних інстанцій. Скасування адвокатської монополії на таке представництво, до якого наша країна наближається семимильними кроками, зокрема розширює можливості юриста банку, який не є адвокатом, для власного вдосконалення та професійного розвитку.

Доброго дня! Я ваш зовнішній радник

Аргументуючи свої переваги перед юристами банків, великі та впізнавані юридичні компанії, пропонуючи свої юридичні та консалтингові послуги як «професійний додаток», найчастіше аргументують їх необхідність тим, що юрист банку не є спеціалістом в усіх галузях права, займається щоденною рутинною роботою, не бачить ситуацію комплексно (як то кажуть, «з іншого боку»). Однак це далеко не в усіх випадках відповідає дійсності, про що ми говорили вище. На нашу думку, юристи банку, за умови їх правильного відбору роботодавцем, можуть і повинні самостійно надавати якісну та своєчасну юридичну допомогу.

Водночас виникають ситуації, коли в банку з'являється проблема, яка потребує участі в її вирішенні в тому обсязі, в якому юрист банку чи навіть юридичний департамент загалом не може її охопити, або є розуміння відсутності досвіду для вирішення певної проблеми. Тут варто зазначити, що віднесення проблеми до такої категорії разом із прийняттям рішення про необхідність залучення зовнішнього радника має оціночний характер, є прерогативою виключно керівництва банку та може бути мірилом довіри до конкретного юриста банку чи юридичного департаменту загалом, оцінкою їхньої роботи над попередніми проєктами.

Точки дотику

Для того щоб спільна діяльність юриста банку або юридичного управління та зовнішнього радника, яким найчастіше, але не завжди, виступає велика та впізнавана на ринку юридична компанія, була максимально ефективною, керівництву банку потрібно одразу правильно налагодити між ними взаємодію (співпрацю). У будь-якому випадку, на нашу думку, юрист банку та зовнішній радник в результаті спільної роботи не мають стати сторонами, які протидіють одна одній. Юрист банку повинен мати розуміння, що зовнішній радник в жодному випадку не є його конкурентом, не применшуватиме його роль та професійні знання перед керівництвом банку і не буде вказувати на помилки.

Взаємовідносини повинні будуватися, з одного боку, на принципах розподілу обов'язків, а з іншого — на спільній роботі та своєчасній допомозі один одному для ефективного вирішення проблеми. Для правильної організації роботи та уникнення проблем у взаєморозумінні ще на етапі відбору і прийняття рішення про залучення на договірних умовах зовнішнього радника доцільним є залучення до цього процесу юриста банку. Однак на практиці, на жаль, таке відбувається вкрай рідко, якщо взагалі відбувається, оскільки керівництво банків на власний розсуд приймає рішення про залучення зовнішнього радника, ставлячи просто перед фактом власного юриста банку та юридичний департамент.

Завдання, цілі та пріоритети. Вимоги до результату

Успіхів у будь-якій діяльності можна досягти лише тоді, коли чітко розставлені акценти, визначені цілі, завдання, шляхи досягнення, пріоритети, розуміння можливих труднощів та шляхи їх подолання. Зовнішній радник повинен розуміти, які конкретно завдання перед ним поставлені, їх важливість та строки виконання. Щоб отримати кваліфіковану юридичну допомогу від зовнішнього радника, потрібно за допомогою юриста банку сформулювати йому конкретний перелік запитань/завдань та вимоги до відповідей на ці запитання/завдання. Це допоможе уникнути формалізму у процесі підготовки кваліфікованої відповіді, яка повинна мати можливість бути втіленою на практиці, а не лише мати глибоке теоретичне підґрунтя.

Ти мені — я тобі

Процес взаємодії юриста банку і зовнішнього радника під час отримання завдання та на інших стадіях зазвичай є складним процесом і передбачає обмін інформацією та документами, адже майже завжди вони перебувають у різних приміщеннях, спілкуються телефоном та за допомогою електронної пошти шляхом адресування запитів. Виникають ситуації, коли такі запити мають односторонній характер, відбувається «конфлікт значущості працівників», на необхідності уникнення якого ми наголошували. Внаслідок цього юристу банку часто починає здаватися, що такі односторонні запити зовнішнього радника є зайвими та необґрунтованими. Це може призвести до зволікання з наданням інформації та документів, що матиме наслідком невчасний та неякісний рівень надання послуг зовнішнім радником. Щоб цього уникнути, зовнішній радник у договорі про надання юридичних послуг має передбачити положення, відповідно до якого юридичний висновок чи письмова консультація надається за умови вчасного надання банком відповідних документів.

На нашу думку, поєднання роботи штатного юриста банку та зовнішнього радника для забезпечення повною мірою потреб та інтересів кредитних установ в отриманні якісних юридичних послуг є найбільш ефективним. Натомість немає якогось єдиного алгоритму взаємодії між ними. Однак якщо обидва є професіоналами, то така співпраця має шанси на успіх. Водночас обрання такої моделі залишається прерогативою керівництва банку. Від його рішення та від успішної організації такої співпраці залежить позитивне вирішення кожного конкретного юридичного питання.

(для перегляду натисніть на зображення)

16_1

 

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати