04 жовтня 2023, 18:47

Як оскаржити рішення суду у цивільній справі

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області роз'яснив, як оскаржити рішення суду у цивільній справі.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Після винесення  рішення судом першої інстанції часто виникають ситуації, коли учасники справи не погоджуються з ним. Щоб оскаржити таке рішення, слід подати апеляцію. Право подати скаргу на рішення суду першої інстанції мають як учасники справи, так і особи, які не  брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов′язки. Причому оскаржити рішення суду можна як повністю, так і частково.

Якщо ж ідеться про оскарження ухвали суду – то зробити це окремо від рішення суду можна лише у випадках, передбачених ст. 353 Цивільного процесуального кодексу України

Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду та у встановлені строки: на рішення суду - протягом 30 днів, а на ухвалу суду - протягом 15 днів з дня проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного тексту судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження. Також строк може бути поновлений у разі пропуску строку з інших поважних причин.

Як подати апеляційну скаргу?

Апеляційна скарга подається у письмовій формі. У ній  мають бути зазначені:

 • найменування суду, до якого подається скарга;
 • повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (для фізичних осіб) особи, яка подає апеляційну скаргу, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв’язку та електронної пошти, офіційна електронна адреса, за наявності;
 • повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб);
 • рішення або ухвала, що оскаржуються;
 • в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали (неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність установлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин тощо);
 • нові обставини, що підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції;
 • клопотання особи, яка подала скаргу;
 • дата отримання копії судового рішення суду першої інстанції, що оскаржується;
 • перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає, або представником такої особи.

До апеляційної скарги додаються:

 • довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо апеляційна скарга подана представником і ці документи раніше не подавалися;
 • копії скарги та доданих письмових матеріалів відповідно до кількості учасників справи;
 • документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону;
 • докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного судового рішення суду першої інстанції (за наявності).

Якщо апеляційна скарга подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення від сплати судового збору.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати