19 лютого 2019, 14:19

Польща запровадила режим IP‑Box

Опубліковано в №8 (662)

Геннадій Андрощук
Геннадій Андрощук головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, к.е.н., доцент, судовий експерт

Президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до податкового законодавства, що містять положення про запровадження режиму IP‑Box. Як зазначалося в обґрунтуванні законопроекту, запропоноване рішення було впроваджене та діє в багатьох інших країнах, включаючи Нідерланди, Великобританію, Ірландію, Люксембург, Словаччину, Францію та Угорщину. Вони функціонують під різними назвами: Knowledge Development Box, Patent Box або Intellectual Property Box. Економічні механізми стимулювання, які застосовуються в цих країнах, полягають у запровадженні режиму оподаткування доходу від використання прав інтелектуальної власності зі зниженою ставкою податку (наприклад, у Великобританії 10%) або звільнення деяких з цих доходів від оподаткування (наприклад, 80% у Люксембурзі). IP‑Box є елементом інноваційної політики розвитку, що функціонує в багатьох країнах, які орієнтуються на інновації як рушійну силу економіки.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


IP‑Box — це рішення, яке спрямоване на підвищення привабливості проведення досліджень і розробок у Польщі. Це також спосіб заохотити підприємців сміливо шукати бізнес‑потенціал у сфері інтелектуальної власності. Отже, це важливий крок на шляху до економіки, що базується на знаннях.

Підприємці, які отримують дохід від використання прав інтелектуальної власності, отриманих від НДДКР або НДДКР, придбаних в інших суб'єктів, але запатентованих, зможуть скористатися пільговою ставкою ПДВ. Дохід, отриманий таким чином, оподатковуватиметься за ставкою 5%. Пільговий режим запроваджується з 01.01.2019 р. та застосовуватиметься до всіх підприємств незалежно від їх розміру.

«Ми реалізуємо рішення IP‑Box як відповідь на постулати бізнес‑спільноти, про які повідомили під час роботи над Білою книгою уряду про інновації. Таким чином, Польща приєднується до групи країн з всеосяжною проінноваційною екосистемою, а підприємці отримують інструмент, який вони очікували, що дозволить їм розвивати бізнес в новому масштабі», — зазначила міністр підприємництва і технологій Ядвіга Емілевіч.

Рішення IP‑Box було розроблене з метою:

 • збільшення зайнятості в секторі досліджень і розробок у приватному секторі;
 • стимулювання інвестицій у дослідження та розробки компаній, які отримали вигоду з фондів ЄС для розвитку власних підрозділів з досліджень та розвитку;
 • збільшення кількості патентних заявок і патентів, виданих Патентним відомством у Польщі, а також кількості європейських та міжнародних патентів, отриманих польськими організаціями;
 • підвищення обізнаності компаній щодо прав ІВ як потенційних джерел доходу.

«Після успішного впровадження урядом законів про інноваційність, які дозволяють підприємцям знижувати податкову базу за рахунок витрат, пов'язаних з проведенням науково‑дослідних робіт, система підтримки інновацій у Польщі отримує ще одну дуже важливу ланку. Новий IP‑Box значно полегшує податок на доходи, отримані від НДДКР, та винагороджує підприємства, які сміливо вирішують зробити інтелектуальну власність джерелом доходу», — додала міністр Емілевич.

IP‑Box на практиці

Щоб використовувати IP‑Box, потрібно проводити науково‑дослідні роботи, безпосередньо пов'язані зі створенням, розвитком або вдосконаленням прав інтелектуальної власності.

У польській версії режимом IP‑Box передбачається пільгова ставка податку 5% на доходи, отримані від використання прав інтелектуальної власності, перелічених у Законі. Зокрема, це такі права:

 • право на винахід (патент);
 • додаткове захисне право на винахід;
 • Закон про захист корисної моделі;
 • право на реєстрацію промислового зразка;
 • право на реєстрацію топографії інтегральної схеми;
 • додаткове право на захист патенту на лікарський засіб або продукт захисту рослин;
 • право на реєстрацію лікарського та ветеринарного продукту, допущеного до торгівлі;
 • право на реєстрацію нових сортів рослин і порід тварин;
 • право на комп'ютерну програму.

Як ви бачите, цей список не поширюється на права захисту торговельних марок. Однак законодавець не відмовився від прийняття пільгової ставки IP‑Box доходу від промислових зразків. Варто зазначити, що логотипи також можуть бути включені до цього права, які розглядаються як декоративні елементи на виробах. Це важливо, оскільки отримання права на реєстрацію промислового зразка є порівняно простим, а витрати на захист можуть збільшитися в розмірі приблизно на 1500 злотих.

Перевага IP‑BOX може застосовуватися до доходу від зборів та дебіторської заборгованості з ліцензійних угод, від продажу права, з права, включеного в ціну продукту, від компенсації за порушення права.

Податкові преференції IP‑BOX можуть також підлягати доходу від подачі прав на інтелектуальну власність, за умови, що захист буде отримано згодом. У разі відмови права платник податку зобов'язаний сплатити податок на загальних умовах.

Далі наведу приклади використання режиму IP‑Box, що містяться в комюніке міністерства.

Приклад 1

Введення в експлуатацію дослідницької лабораторії для розробки промислового зразка та отримання захисного права на промисловий зразок.

Підприємець, який виробляє меблі, збирається модернізувати свою пропозицію. Тому він наказує дослідній лабораторії розробити нову модель шезлонга. Після проведення лабораторних досліджень підприємець реєструє промисловий зразок у Патентному відомстві, а потім починає виробництво сидінь відповідно до зареєстрованої моделі. Доходи, отримані від продажу крісел, та витрати, які призвели до отримання цих доходів (витрати на введення в експлуатацію лабораторних випробувань, витрати на реєстрацію промислового зразка, виробничі витрати на нові місця), обліковуються окремо від інших доходів і витрат (старі моделі меблів). Доходи, отримані від продажу нових місць, оподатковуються нижчою ставкою податку на 5%.

Приклад 2

Доходи від ліцензування.

Підприємець, який виробляє іграшки, має патент на винахід пластикових блоків для дітей і надає іншим виробникам іграшок ліцензію на цей винахід. Дохід, отриманий у зв'язку з цим (дохід від ліцензійних платежів за вирахуванням витрат на отримання ліцензії, тобто витрати на дослідження та розробки, які призвели до отримання патенту на винахід, або витрати на придбання патенту), підлягає оподаткуванню в розмірі 5% (нині 19%).

Приклад 3

Проведення дослідницьких робіт або робіт з розробки та подання винаходу Патентному відомству.

Виробник автомобілів проводить дослідження або розробки на екологічному двигуні. Він витрачає менше палива і здійснює менше викидів, ніж традиційний двигун внутрішнього згоряння. Винахід, отриманий в результаті процесу дослідження, заявка на отримання патенту на двигун, подається в Патентне відомство. Офіс ініціює провадження для отримання патенту. Водночас, не чекаючи завершення патентної процедури, компанія починає виробляти автомобілі, в яких збирає двигун. Доходи від реалізації автомобілів, пропорційно до доходів від реалізації двигуна і витрат на їх отримання (витрати на науково‑дослідні роботи або роботи з розробки, кошти на патентування винаходу, витрати на виробництво екологічного двигуна), компанія виокремлює в бухгалтерських книгах. Ставка ПДВ на доходи, що відображається в окремих облікових записах, становить 5%. Підприємець не буде змушений чекати з використанням пільги до отримання патенту. Однак якщо він не зможе остаточно отримати патент EKOCAR, йому доведеться повернути прострочений податок.

Положення Закону суворо визначають перелік прав інтелектуальної власності та поняття доходу від кваліфікованих прав інтелектуальної власності. Положення, що запроваджують режим IP‑Box, можна знайти в Законі від 23.10.2018 р. про внесення змін до Закону про податок з доходів фізичних осіб, Законі про податок на прибуток підприємств, Законі про податкове законодавство та в деяких інших актах (ст. 1 поправка 25 — ПДФО, ст. 2 поправка 28 — КІТ та ст. 24).

Міністр підприємництва і технологій зазначила, що набуття чинності 1 січня спрощення буде «одним з найбільш привабливих податкових рішень, які діють в ЄС» та відомі в Ізраїлі, Великобританії, Нідерландах і Люксембурзі.

«Сьогодні ми переміщуємо їх до Польщі та сподіваємося, що нам вдасться заохочувати не лише місцевих підприємців, які вже інвестували в дослідження і розробки, але й зможемо залучити привабливих інвесторів з‑за кордону (тих, хто створює високооплачувані робочі місця). Це те, що виникає в компаніях, які інвестують в інновації, розвивають нові технології», — підкреслила вона.

Варто зауважити, що це приклади гідні запозичення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати