13 вересня 2022, 16:33

Хто здійснюватиме контроль за виконанням Україною Стамбульської конвенції?

Дар’я Росохата
Дар’я Росохата юристка, спеціалістка Аналітичного центру Асоціації жінок-юристок України «ЮрФем»
Марія Крушинська
Марія Крушинська стажерка Аналітичного центру «ЮрФем», студентка юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

20.06.2022 Верховна Рада України прийняла Закон, яким ратифікувала Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (далі – Стамбульська конвенція). Цей документ запроваджує міжнародний стандарт щодо захисту прав жінок від усіх форм насильства. А під самим насильством щодо жінок розуміється порушення прав людини й форма дискримінації стосовно жінок. Під регулювання Стамбульської конвенції підпадають всі акти насильства стосовно жінок за гендерною ознакою, результатом чого є фізична, психологічна або економічна шкода. Органом щодо моніторингу за додержанням Стамбульської конвенції є група експертів з дій проти насильства стосовно жінок та домашнього насильства (далі – GREVIO). Чи здійснюватиме GREVIO моніторинг за додержанням Стамбульської конвенції в Україні, що це за орган і які документи він готує, з’ясуємо далі.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


GREVIO vs. Комітет Сторін

Стамбульська конвенція передбачає механізм моніторингу рівня виконання Сторонами Конвенції на практиці. Такий моніторинг можливий завдяки роботі двох важливих інституцій, а саме: Групи експертів з дій проти насильства стосовно жінок і домашнього насильства (GREVIO), яка є незалежним експертним органом, та Комітету Сторін – політичного органу моніторингового механізму Стамбульської конвенції (при Раді Європи), що складається з офіційних представників держав – учасниць Стамбульської конвенції (Польща, Норвегія, Німеччина, Франція, Австрія, Грузія тощо).

GREVIO складається з 10–15 членів з урахуванням гендерного та географічного балансу, а також наявності експертизи та досвіду в таких сферах: забезпечення дотримання прав людини; гендерної рівності; протидії насильству щодо жінок та домашньому насильству.

Водночас Комітет Сторін складається з представників Сторін Конвенції (тобто держав) та наділений наступними повноваженнями: 1) вибори членів GREVIO; 2) прийняття рекомендацій (на основі звіту та висновків GREVIO (за результатами здійснення оцінки по країні). Державам-учасницям надається трирічний період для виконання таких рекомендацій і звітування перед Комітетом Сторін за допомогою стандартизованої форми звітності; 3) огляд висновків спеціальних розслідувань. Щоразу, коли GREVIO передає Комітету результати спеціального розслідування, Комітет розглядає ці висновки та можливість вжиття будь-яких необхідних заходів відповідно до них.

Моніторинг щодо дотримання положень Стамбульської конвенції

Моніторинг щодо дотримання положень Стамбульської конвенції здійснює GREVIO, про що складає і публікує звіти та висновки щодо оцінки заходів, вжитих країнами, які ратифікували Стамбульську конвенцію

Стамбульська конвенція передбачає два типи процедури моніторингу: 1) процедура оцінки країни (country-by-country evaluation procedure); 2) спеціальна процедура розслідування (special inquiry procedure).

Процедура оцінювання країни на предмет відповідності законодавства Стамбульській конвенції

Процедура оцінювання країни на предмет відповідності її законодавства Стамбульській конвенції (country-by-country evaluation procedure) починається з первинного оцінювання, за яким слідують наступні етапи оцінювання.

1. Заповнення державою, яка проходить оцінювання, опитувальника про законодавчі та інші заходи, вжиті задля введення в дію положень Стамбульської конвенції.

Україна, ратифікувавши Стамбульську конвенцію, запустила процес проведення первинного оцінювання, оскільки його результати прямо залежать від перших кроків держави, а саме заповнення відповідного опитувальника, який направляється з боку GREVIO. Заповнений опитувальник стане основою для складання звіту про поточну ситуацію в Україні у сфері протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству. Втім, як ми бачимо з розкладу проведення оцінки, затвердженого 28.02.2022, Україна не входить до переліку країн, які підлягають оцінюванню, а тому в подальшому можна очікувати на його оновлення задля запуску процесу оцінювання ситуації в Україні.

2. Збір додаткової інформації GREVIO від відповідних органів Ради Європи, установ, створених згідно з іншими міжнародними документами (такими, як Комітет ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок), неурядових організацій та національних інституцій з прав людини.

Організації громадянського суспільства (далі – ОГС) мають можливість подати на основі опитувальника, який заповнює держава, інформацію про виконання державою Стамбульської конвенції та передати GREVIO.

Інформація, надана неурядовими організаціями, використовується GREVIO протягом усього процесу моніторингу, а саме під час перегляду матеріалів та опитувальника, поданого державою; у випадку візиту GREVIO до країни для отримання додаткової інформації; та під час складання остаточного звіту про оцінку, який надсилатиметься до Комітету Сторін.

3. У випадку, якщо отриманої інформації недостатньо для складення звіту про оцінку, GREVIO може організувати візити до країни.

Для того щоб ретельно оцінити ситуацію на місці, делегація GREVIO здійснює в середньому п’ятиденний візит до країни, яка проходить оцінку. Зазвичай до складу делегації входять два доповідачі та один або два члени Секретаріату, а за необхідності залучаються спеціаліст(к)и. Під час цих візитів делегація зустрічається з урядовцями, відповідними експерт(к)ами та спеціаліст(к)ами (соціальними працівниками, медичним персоналом, офіцерами поліції, прокурорами та суддями тощо), представниками/цями організацій громадянського суспільства (ОГС) та, коли це можливо/необхідно, відвідує відповідні установи (наприклад, притулки для жінок, відділи поліції, лікарні).

4. Підготовка GREVIO чорнового варіанту звіту про оцінку (draft evaluation report) на основі отриманої інформації з опитувальника, інших органів, установ та організацій у сфері прав людини та візиту до країни, яка оцінюється (за наявності).

Такий звіт про оцінку в подальшому обговорюється та затверджується на наступній зустрічі GREVIO.

5. Ознайомлення держави, яка проходить оцінку, з чорновим варіантом звіту про оцінку для надання коментарів щодо подальшого доопрацювання звіту.

Зазвичай для надання відповідних коментарів призначається до двох місяців часу.

6. Оприлюднення фінального звіту про оцінку від GREVIO з коментарями від держави, яка проходить оцінку.

7. Передача оприлюднених фінальних звітів GREVIO до Комітету Сторін, що затверджує конкретні рекомендації щодо заходів, яких необхідно вжити задля виконання висновків GREVIO.

Проведення з боку GREVIO процедури оцінки країни в середньому займає 18 місяців: з моменту надсилання опитувальника для заповнення країною, яка проходить оцінку, до оприлюднення (опублікування) звіту GREVIO.

Варто зауважити, що ні положення Стамбульської конвенції, ні інші процедурні документи не містять інформації про негативні наслідки для держави у зв’язку з невиконанням рекомендацій щодо заходів, яких необхідно вжити задля дотримання вимог, викладених у висновках GREVIO. Проте слід урахувати, що, незважаючи на відсутність відповідальності та негативних наслідків для країни, за невиконання рекомендацій та висновків щодо країни з боку GREVIO може бути ініційовано спеціальну процедуру розслідування.

Спеціальна процедура розслідування

У випадку отримання інформації щодо масових або будь-яких інших актів насильства, які підпадають під регулювання положень Стамбульської конвенції, GREVIO може ініціювати спеціальну процедуру розслідування. Таке розслідування може включати у себе візит на територію країни, що ратифікувала Стамбульську конвенцію та щодо якої існує зазначена інформація про відповідні порушення.

Так, Україна, ратифікувавши Стамбульську конвенцію, стала країною, стосовно якої також може бути ініційовано спеціальну процедуру розслідування у випадку подання відповідної інформації до GREVIO.

У разі надходження такої інформації стосовно країни GREVIO може вимагати термінового подання спеціального звіту країною. Беручи до уваги відповідну інформацію, яка є в його розпорядженні, GREVIO може призначити одного або кількох своїх членів для проведення розслідування та звітування. За необхідності та за згодою Сторони розслідування може включати візит до країни. Після розгляду GREVIO результати розслідування передаються відповідній Стороні та у відповідних випадках Комітету Сторін і Комітету міністрів Ради Європи разом із коментарями та рекомендаціями.

Висновки та рекомендації GREVIO

Невід’ємною частиною кожного з видів моніторингу GREVIO є ухвалення та затвердження ряду документів, що додатково гарантують довгострокову ефективність впровадження змін у національне законодавство держав – учасниць Стамбульської конвенції, а саме:

1. Висновки (ухвалює GREVIO)

На основі отриманої інформації та зауважень GREVIO приймає звіт і висновки щодо заходів, яких вжила держава для виконання положень Стамбульської конвенції. Оприлюднення відбувається одразу після ухвалення разом із зауваженнями.

Оскільки GREVIO є спеціальним моніторинговим органом щодо виконання положень Конвенції, то його звіти та висновки мають не менш важливе значення, тому що містять вказівки Сторонам щодо запобігання актам насильства стосовно жінок та актам домашнього насильства. А отже, необхідно зазначити, що для України є обов’язковими однаково і положення Конвенції, і висновки GREVIO.

2.  Рекомендації Комітету Сторін за результатами проведеного моніторингу (приймає Комітет Сторін)

З 2018 року Комітет Сторін приймає на основі висновків GREVIO рекомендації, що адресовані державам-учасницям щодо подальшого впровадження Стамбульської конвенції.

Відповідна держава-учасниця має вжити заходів, визначених у звіті GREVIO, та виконати рекомендації Комітету Сторін. Державі-учасниці надається трирічний термін для виконання рекомендацій Комітету Сторін і звітування перед Комітетом.

3. Загальні рекомендації державам-учасницям щодо подальшого впровадження Конвенції (ухвалює GREVIO).

Стаття 69 Стамбульської конвенції уповноважує GREVIO ухвалювати загальні рекомендації щодо імплементації Конвенції. Загальні рекомендації мають значення для всіх сторін і стосуються статей або тем, які включені до Стамбульської конвенції. Незважаючи на те, що ці загальні рекомендації не є юридично обов’язковими, вони служать важливим орієнтиром для сторін, допомагаючи кращому розумінню різних тем Конвенції, та містять чіткі вказівки, які можуть сприяти ефективній реалізації положень Конвенції. Ці рекомендації також будуть частиною майбутніх етапів моніторингу.

Так, під час свого 21-го пленарного засідання GREVIO вирішив підготувати першу Загальну рекомендацію та присвятити її застосуванню Стамбульської конвенції щодо цифрового виміру насильства щодо жінок[8].

Тому під час здійснення первинного моніторингу щодо виконання Україною положень Стамбульської конвенції GREVIO братимуться до уваги не лише статті Стамбульської конвенції, а й видані GREVIO загальні рекомендації, зокрема і стосовно цифрового виміру насильства щодо жінок.

Висновки

Підсумовуючи, необхідно підкреслити, що GREVIO є одним із ключових органів для боротьби з насильством стосовно жінок та домашнім насильством у всій Європі. Завдяки процедурі звітності GREVIO може просувати заходи щодо боротьби з насильством стосовно жінок та домашнім насильством на двох рівнях: національному та регіональному. На національному рівні взаємодія GREVIO з державами під час процедури оцінки країни та через спеціальну процедуру розслідування сприяє дотриманню та реалізації Стамбульської конвенції. Це також дає змогу GREVIO розробляти індикатори виконання Стамбульської конвенції та здійснювати підготовку рекомендацій для конкретних держав щодо боротьби з насильством стосовно жінок. На регіональному рівні GREVIO завдяки взаємодії з Комітетом Сторін і Парламентською асамблеєю Ради Європи може підвищити обізнаність щодо факторів, які сприяють гендерно зумовленому насильству.

Окрім цього, для забезпечення ефективного виконання Стамбульської конвенції було створено двокомпонентний механізм моніторингу, який здійснюють незалежний експертний орган (GREVIO) та Комітет Сторін (що стежить за GREVIO, звітує та надає рекомендації державам-учасницям). У свою чергу, процес моніторингу складається з процедури оцінки країни та спеціальної процедури розслідування, яка може бути ініційована GREVIO, якщо є достовірна інформація про те, що необхідно здійснити дії для запобігання гендерно зумовленому насильству.

Оцінюючи перспективи моніторингу виконання Україною положень Стамбульської конвенції, слід звернути увагу на:

  • опрацювання опитувальника з боку держави та громадськості, який досліджуватиметься GREVIO та на основі якого прийматиметься звіт і рекомендації;
  • вивчення загальних рекомендацій GREVIO та імплементацію їхніх положень до чинного українського законодавства;
  • аналіз виконання Україною рішення Європейського суду з прав людини у справі «Левчук проти України», в якому було порушено питання законодавчого врегулювання низки положень, пов’язаних із домашнім насильством;
  • співпрацю та об’єднання зусиль держави й ОГС щодо ймовірних порушень Стамбульської конвенції та стану законодавчого врегулювання положень Конвенції.

 

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати