06 лютого 2020, 11:24

Адвокат і медіатор - друзі навіки?

Олег Горецький
Олег Горецький «Горецький і Партнери, ЮФ» керуючий партнер, к.ю.н., Голова комітету з питань медіації ААУ, адвокат, медіатор

Професія адвоката є багатоаспектною, що дозволяє адвокату самостійно обирати стратегію ведення справи, приймати креативні рішення.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Поступово в адвокатській діяльності запроваджується процедура медіації - альтернативний, позасудовий спосіб вирішення спорів як у сфері приватних відносин, так і на рівні бізнесу. У більшості випадків проблему можна залагодити в досудовому порядку, з мінімальними втратами для сторін спору. Досвідчений адвокат одразу розуміє, який шлях він має пройти з клієнтом для отримання позитивного кінцевого результату та скільки зусиль потрібно для цього докласти.

Медіація активно застосовується як позасудовий варіант вирішення спору, і вже можна стверджувати про цілий ряд позитивних відмінностей цієї процедури.

По-перше, це економія коштів і часу, адже відпадає необхідність сплачувати судовий збір, нести інші витрати, пов'язані із розглядом справи в суді.

По-друге, медіація допомагає зберегти конфіденційність, адже судовий процес завжди має ризики стати в майбутньому публічним скандалом: конфлікти бізнес-партнерів, сімейні спори публічних осіб, трудові спори тощо. Тут можна стверджувати навіть про захист репутації сторін конфлікту.

По-третє, медіація дозволяє здійснити «розвантаження» судів, що цілком логічно.

Медіація - юридичний інститут, спрямований на врегулювання правових спорів через примирення сторін. Практика свідчить, що найбільш «медіабельними» є цивільні і господарські спори: корпоративні конфлікти, спори, пов'язані із виконанням договорів, розірвання шлюбу, вирішення питань щодо виховання дітей, визначення їх місця проживання та утримання тощо. Ці прості питання можна вирішити без зайвих емоцій шляхом медіації. Звичайно, на вирішення та узгодження всіх питань необхідний час, іноді - три, п'ять і більше зустрічей.

Досить поширеною є медіація у сімейних спорах. Процедура примирення передбачена ст. 111 Сімейного кодексу України: «Суд вживає заходів щодо примирення подружжя, якщо це не суперечить моральним засадам суспільства». Під заходами щодо примирення розуміється строк для примирення подружжя. Водночас у такій процедурі не передбачено залучення третьої особи - ані медіатора, ані посередника, - що зводить примирення до звичайного перебігу часу і по суті нічим не відрізняється від відкладення судового розгляду справи (оголошення перерви).

Власний досвід адвоката-медіатора сприяв формуванню певної стратегії ведення справ - техніки медіації: у більшості випадків перше, що ми пропонуємо клієнту під час першої «інформаційної» зустрічі, - це варіант позасудового врегулювання спору. Переговори - це адекватна послуга у сфері медіації; ми намагаємося запевнити клієнта, що саме такий метод є набагато ефективнішим та швидким, враховуючи навантаження судів останнім часом.

Варто відмітити, що медіатору важливо знайти не лише компромісне вирішення проблеми, а, скоріше, взаємовигідне, взаємоприйнятне для обох сторін рішення, враховуючи аргументацію іншої точки зору. Більше того, завжди необхідно передбачити конкретний та реальний порядок виконання медіаційної угоди.

Важливо, щоб медіатор одразу міг забезпечити юридичний супровід оформлення медіаційної угоди, який включає в себе безпосередню підготовку процесуальних документів, отримання необхідних документів (витягів, довідок), підготовку до нотаріального посвідчення правочинів тощо. І саме на цій стадії вкрай необхідно застосувати навики та досвід адвоката.

Відсутність законодавчого закріплення процедури медіації, звичайно, ускладнює її розвиток та поширення. Хоча ще у 2006 р. в Указі Президента України «Про Концепцію удосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів» йшла мова про необхідність запровадження процедури медіації - діяльності професійних посередників, які спрямовують учасників юридичного спору до компромісу і врегулювання спору самостійно. Неодноразово були спроби врегулювати дану процедуру. Два запропоновані в грудні 2015 р. законопроекти №3665 і №3665-1 не були прийняті (хоча перший пройшов перше читання), але в лютому 2019 р. був відхилений і знятий з розгляду. У липні 2019 р. було підготовлено ще один законопроект №10425, який в кінці серпня було відкликано.

Наразі у Верховній Раді України перебуває Проект Закону про медіацію №2706, який надійшов наприкінці грудня 2019 р. Закон визначає правові засади та порядок проведення медіації в Україні. Новий закон має визначити правові засади та порядок проведення медіації, зробити медіацію зручною і ефективною для сторін, закріпити основи, процедури медіації на всіх її етапах, а також реальний порядок і умови виконання медіаційної угоди.

У чинному законодавстві медіація розглядається виключно як досудова процедура врегулювання спору, тоді як більш коректним є використання терміну «позасудова», оскільки її проведення можливе на будь-якій стадії судового процесу.

У новому ЦПК України про медіацію згадується лише один раз. П. 2 ч. 1 ст. 70 закріплює, що не підлягають допиту як свідки особи, які за законом зобов’язані зберігати в таємниці відомості, що були довірені їм у зв’язку з наданням професійної правничої допомоги або послуг посередництва (медіації) під час проведення позасудового врегулювання спору. Тобто фактично в законі йдеться про конфіденційний характер інформації, отриманої медіатором тільки в ході проведення позасудового врегулювання спору.

Першочергово законодавцю необхідно акцентувати увагу на примиренні сторін - як однієї з цілей підготовчого провадження в цивільному процесі - та закріпити обов’язок суду з’ясувати в підготовчому засіданні, чи бажають сторони звернутися до процедури медіації для врегулювання спору мирним шляхом.

До повноцінного впровадження процедури медіації ще потрібно вирішити багато питань, проте зростаюча кількість медіаторів, велика кількість заходів, спрямованих на усунення проблемних питань (в яких беруть участь медіатори, судді, адвокати), наміри України стати учасником міжнародних договорів, пов’язаних з медіацією, свідчить про стрімкий розвиток медіації в Україні.

Отже, синергетична співпраця адвокатів і медіаторів, участь адвокатів у медіації поруч із сторонами допоможе сторонам повною мірою усвідомити та врахувати всі свої можливості і ризики у спорі, а медіатору - впевнитися, що прийняте сторонами рішення відповідає законодавству і може бути реально виконано.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати