18 червня 2013, 14:17

Голова виконавчого органу господарського товариства

Суб’єкт корпоративних чи трудових відносин?

Опубліковано в №25 (367)

Віталій Гурський

Виникнення спору породжує багато позовів, частина з яких є «технічними»

Віталій Гурський «Exante, ЮК» Юрист

Проблематика визначення правового статусу голови виконавчого органу господарського товариства полягає у помилковому віднесенні останнього до суб’єкта корпоративних відносин. Зазначена проблематика здебільшого виникає у випадках поєднання в одній особі власника корпоративних прав і голови виконавчого органу господарського товариства.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Стаття 167 ГК України дає визначення поняттю корпоративні права, а саме це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом і статутними документами. Під корпоративними відносинами маються на увазі відносини, що виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав. Водночас як ст. 65 ГК України визначено, що для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) або уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підприємства. У разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов’язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін. Керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами.

Щоб читати далі, передплатіть доступ
0
0