01 квітня 2014, 11:53

Правовий захист власника франшизи в Україні

У пошуках ідеального захисту

Опубліковано в №14 (408)

Антон Клименко

Франчайзер може зіткнутись із так званим патентним піратством

Антон Клименко «POLEX, АК» Старший юрист

Організація бізнесу шляхом франчайзингу – доволі складне завдання. При цьому складнощі полягають не тільки в необхідності точного та ювелірного оформлення таких операції. Однією з головних складнощів, зважаючи на вітчизняний досвід, стає юридичний захист власника та прав на об’єкти інтелектуальної власності, які йому належать.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Насамперед варто розділити в цьому контексті франчайзерів – резидентів України та іноземні компанії, що пропонують свою франшизу (чи мастер-франшизу) в Україні. Розділення може бути проведене за критерієм «масштабності бізнесу» (зазвичай внутрішньо українські франшизи торкаються роздрібної торгівлі, сфери послуг тощо та є дешевшими).

 

 

Але головним критерієм для такого розподілу стає правова охорона належних франчайзеру об’єктів інтелектуальної власності в Україні. Оскільки «родиною» таких брендів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків є не Україна, франчайзер може зіткнутись із так званим патентним піратством, коли стороння особа вже отримала патент на відповідний знак, промисловий зразок.

Саме з огляду на такі ризики великі компанії – франчайзери, які на сьогодні навіть не пропонують власні франшизи до продажу в Україні, уже отримали охоронні документи на відповідні знаки (найяскравіший приклад таких дій – Kentucky Fried Chicken (KFC).

І для вітчизняного, і для іноземного франчайзера під час продажу франшизи набуває актуальності:

  • забезпечення контролю над використанням переданих об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ) виключно в межах франшизи;
  • забезпечення неможливості несанкціонованої передачі технологій та досвіду іншій особі.

Говорячи про контроль за використанням ОІВ, без сумніву, слід враховувати, що розуміє Закон під використанням, а отже – наскільки поширюється правова охорона. Наприклад, для знаків для товарів і послуг це використання знаку на вивісках, упаковці, рекламі та в мережі Інтернет. Отже, дії франчайзера щодо унеможливлювання неправомірного використання знаку із боку франчайзі можуть бути, зокрема, такими:

  • фіксація в договорі франчайзингу про те, що франчайзер самостійно поставляє франчайзі усю брендовану продукцію (пакети, календарі, буклети, рекламні брошури тощо), а франчайзі не має без попереднього дозволу права на використання знаку шляхом самостійного розміщення його на такій продукції;
  • зосередження в руках франчайзера виключних повноважень на рекламу бренду на території України, заборону на самостійну рекламну діяльність франчайзі;
  • збереження за франчайзером права власності на об’єкти зовнішньої реклами та рекламне обладнання (тендери, вивіски тощо) і надання їх у користування франчайзі;
  • реєстрація домену першого рівня за франчайзером та виділення кожному з франчайзі доступу для окремої франшизи лише в межах домену. Здійснення моніторингу та контролю над неправомірним використанням назви бренду (франшизи) у доменних іменах та усунення таких загроз.

Ці дії можуть бути запропоновані й щодо інших ОІВ, які передаються за франшизою. Наприклад, постачання пакування до товару, яке захищено як промисловий зразок особисто франчайзером, виключить можливі махінації франчайзі, пов’язані з безконтрольним виробництвом пакування та товару, а отже – знизить ризики. Звісно, контроль за використанням таких ОІВ, як технології чи процес (захищені як винаходи, корисні моделі чи умовно захищені як ноу-хау), є вкрай складним. Утім, якщо виробництво товару (надання послуги) здійснюється на певному (спеціальному) обладнанні, яке належить франчайзеру та передане ним в оренду, це дозволить не тільки отримувати інформацію про обсяг виробництва (діяльності) у межах франшизи, а й оперативно нівелювати ризики у разі їх появи.

Звісно, не можна абстрактно описати всі можливі шляхи та напрями юридичного захисту франчайзера та його інтересів від неправомірних дій франчайзі. Проте, на наш погляд, головне зазначити, що мають використовуватися не лише правові механізми захисту власника ОІВ, а й дієвіші механізми вилучення з незаконного володіння чи припинення порушеного права.

У будь-якому випадку питання про перелік та алгоритми захисту може бути вирішеним лише після детального аналізу комплексу ОІВ, що передаються за франшизою.

0
0