04 березня 2014, 15:50

Удосконалення корпоративного законодавства – одне з головних завдань, яке поставила перед собою НКЦПФР на цей рік

Перспективи розвитку корпоративного права та створення нового інструментарію на вітчизняному фондовому ринку

Опубліковано в №09-10 (403-404)