Популярні матеріали

30 липня 2018, 16:45

НБУ удосконалив методику обліку прямих іноземних інвестицій

Євгеній Столярчук
Євгеній Столярчук «Gryphon Group» старший юрист

Проведення системних реформ та підвищення інвестиційної привабливості є необхідною умовою для ефективного залучення іноземних інвестицій в Україну. Більш того, правильне визначення обсягу прямих іноземних інвестицій (Foreign direct investment), що залучені до реального сектору економіки України, є важливою умовою об’єктивного формування Національним банком України інформаційної бази для складання платіжного балансу та визначення міжнародної інвестиційної позиції, яка відображає фінансові потоки та загальні обсяги фінансових зобов’язань і вимог України.

Однак, використання двох підходів для обрахунку даних – від НБУ та Державної служби статистики – ставало на заваді об’єктивного проведення оцінки прямих іноземних інвестицій, у зв’язку з відмінністю методології розрахунків, джерелами та строками виходу інформації. Як наслідок, показники прямих іноземних інвестицій в обліку НБУ та Державної служби статистики могли суттєво відрізнялись.

Для запобігання таких розбіжностей, НБУ з початку 2018 року розпочав активну роботу по гармонізації статистичних даних прямих іноземних інвестицій та зміні/уточненні методології їх обліку у банківському секторі економіки України. Наслідком такої гармонізації від НБУ стало:

1) запровадження нової методики оцінки запасів прямих іноземних інвестицій (відповідно до їх поточної вартості);

2) удосконалення методики формування даних щодо прямих іноземних інвестицій банківського сектору (з урахуванням реінвестованих доходів банків).

Такі кроки НБУ, у майбутньому, нададуть можливість наблизити оцінку прямих іноземних інвестицій до вимог міжнародних стандартів (зокрема, Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції, 6-те видання та Еталонного визначення ОЕСР прямих іноземних інвестицій) та робити більш точні прогнози щодо можливих обсягів залучення іноземних інвестицій в Україну.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати