З приводу питань співпраці з електронним та друкованим виданням звертайтесь 
до редакції "Юридичної газети» за наведеними нижче даними:

Тел.:  (044) 364-83-85 (редакція), (044) 364-83-84 (бухгалтерія)
 E-mail: info@yur-gazeta.com

Адреса для листування:
01004, м. Київ, вул.Басейна 17, офіс 32
01030, м. Київ, а/с 51

Видавець: ТОВ «Юридична газета»

Реєстраційне свідоцтво КВ №11259-139ПР від 24.05.2006 р. Свідоцтво по внесення до реєстру видавців, виготівників та книгорозповсюджувачів видавничої продукції ДК №4416 від 01.10.2012 р. Газета видається з 2003 року.

Редакційна політика

Матеріали не рецензуються та не повертаються, редакція залишає за собою право редагування будь-яких матеріалів, що надійшли на її адресу.  Матеріали, що надаються для опублікування, мають бути ексклюзивними і не публікуватися в інших виданнях. Редакція не несе відповідальності за зміст опублікованих повідомлень інформаційних агентств та реклами і може публікувати статті, не поділяючи точку зору автора. Передрук матеріалів, опублікованих у даному номері без дозволу видавця, не допускається. За зміст викладених матеріалів несе відповідальність автор (рекламодавець). Рекламні матеріали надає рекламодавець, який несе відповідальність за достовірність наданої інформації. Видавець виходить з того, що рекламодавець має право і попередньо отримав усі необхідні дозволи для публікації. Матеріали, позначені символом «®» друкуються на правах реклами. Дизайнерські ідеї, оформлення, стиль, а також увесь зміст є об’єктом авторського права та охороняється законом.