11 вересня 2018, 14:52

Корпоративний юрист: принципи роботи

Опубліковано в №37 (639)

«Я не хочу, щоб юрист говорив мені, що я не можу робити. Я наймаю його для того, щоб він сказав мені, як зробити те, що мені потрібно».

Джон Пірпонт Морган,
американський підприємець, фінансист, банкір

Корпоративний юрист є ключовою особою в пошуку правових рішень для розв’язання спірних питань на підприємстві.

Саме на нього покладається обов’язок виявляти та запобігати ризикам у діяльності підприємства на локальному і зовнішньому рівнях його взаємодії. Сутність, зміст, обсяг обов’язків та повноважень корпоративного юриста охоплює широкий спектр питань, серед яких:

  • аналіз та розробка правових документів, юридичний аудит;
  • представництво та захист інтересів підприємства;
  • внесення клопотань і пропозицій керівництву щодо вдосконалення та поліпшення ведення господарської діяльності;
  • моніторинг законодавства, проведення його порівняльного аналізу;
  • підготовка та надання консультацій (усних, письмових) з питань діяльності підприємства;
  • впровадження нових методів роботи із застосуванням інформаційних технологій;
  • контроль обігу договірної та претензійно-позовної роботи;
  • участь у службових розслідуваннях та перевірках контролюючих органів тощо.

Вищезазначений невичерпний перелік завдань корпоративного юриста має ґрунтуватися на положеннях, вимогах та стандартах, які полягають в основу його роботи. Дотримання корпоративним юристом високих стандартів безпосередньо впливає на якість, результативність та ефективність його роботи, а також на певні ланки діяльності підприємства, в якому він працює. Узагальнюючи вищенаведене, можна стверджувати, що саме принципи роботи корпоративного юриста створюють міцний фундамент його якісної роботи та філігранно відшліфовують юридично значущі рішення і висновки. Серед принципів роботи корпоративного юриста варто виокремити наступні.

Дотримання високої культури спілкування та поведінки. Мовні навички корпоративного юриста дозволяють йому чітко висловлюватися, формулювати свої думки та ідеї (як письмово, так і усно). Досконало володіючи основами культури спілкування, корпоративний юрист зможе швидко оперувати юридичними термінами, їх тлумаченням та вміло застосовувати їх на практиці.

Стриманість корпоративного юриста у висловлюваннях дозволить не лише уникнути небажаних конфліктів, але й швидко розв’язувати наявні проблеми. Чітке формулювання правової позиції в судових органах та під час перевірок контролюючих органів може вплинути на перебіг судової тяганини або висновок контролюючих органів.

Законодавець вже заклав правову санкцію щодо недотримання встановлених правил поведінки та прояву правового нігілізму до суду у ст. 1853 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вказаною статтею встановлюється адміністративна відповідальність за неповагу до суду, що виражається у злісному ухиленні від явки в суд позивача/відповідача або у непідкоренні зазначених осіб та інших громадян розпорядженню головуючого, або в порушенні порядку під час судового засідання, а також вчинення будь-ким дій, які свідчать про зневагу до суду або встановлених у суді правил. Такі порушення тягнуть за собою накладення штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як бачимо, за недотримання принципу високої культури спілкування корпоративний юрист (і не тільки він) може бути притягнутий до відповідальності.

Принцип «дотримання конфіденційності» наразі набирає нових обертів та полягає у зобов’язанні корпоративного юриста дотримуватися режиму конфіденційності в роботі з інформацією з обмеженим доступом, яка була йому передана у зв’язку з необхідністю виконання посадових обов’язків.

Підступи недоброзичливих конкурентів можуть діяти через корпоративного юриста, який нехтує етичними корпоративними нормами та порушує принцип конфіденційності. Така протиправна поведінка може призвести як до прямих, так і до непрямих збитків підприємства. У разі наявності на підприємстві обов’язкової вимоги до укладання договору конфіденційності або ознайомлення з наказом/розпорядженням про перелік конфіденційної інформації підприємства та зобов’язання утримуватися від будь-яких дій, що можуть бути розцінені як порушення конфіденційності, можуть призвести до притягнення до відповідальності.

Дотримуючись зазначеного принципу, корпоративний юрист може здобути довіру та примножити статки підприємства, в якому він працює. Отже, «Silentium est aurum» (Мовчання – золото) є надійним помічником, таємною зброєю в поточній роботі корпоративного юриста та боротьбі з недоброзичливими конкурентами підприємства.

Принцип «варіативності в роботі» полягає в тому, що корпоративний юрист завжди повинен мати кілька шляхів вирішення спірних ситуацій та передбачати наслідки прийняття кожного з них. Одна думка – добре, а дві чи три – ще краще. Джон Пірпонт Морган казав: «Я не хочу, щоб юрист говорив мені, що я не можу робити. Я наймаю його для того, щоб він сказав мені, як зробити те, що мені потрібно».

Варіативність – це можливість корпоративного юриста під час підготовки правочинів передбачити нестандартні умови в межах, не заборонених чинним законодавством України та міжнародними нормами права, що були ратифіковані Україною.

Вміло використовуючи принцип «дозволено все, що не заборонено законом» і принцип «дозволено все, що передбачене законом», можна сміливо варіювати у процесі складання внутрішньо господарських та зовнішньоекономічних договорів, установчих документів, інших юридично значущих правочинів, вирішення спірних ситуацій, що дозволить врегулювати господарські відносини, враховуючи інтереси підприємства.

Передбачення ризиків – один з популярних і прогресивних принципів, який означає діяти на випередження та передбачати наслідки тих чи інших дій. Використовуючи цей принцип, корпоративний юрист може не лише передбачати причинно-наслідкові зв’язки дій та рішень, вжитих на підприємстві, але й відвертати негативні наслідки. Передбачення можливих ризиків – це їх попередження та усунення, це передбачення майбутнього.

Принцип «постійного вдосконалення», мабуть, стосується кожного суб’єкта соціуму, але якщо говорити про певний професійний прошарок осіб (корпоративних юристів), необхідно зауважити, що вдосконалення для юристів має бути безперервним, потрібно поліпшувати здобуті знання, розширювати професійні навички та горизонти правової діяльності.

Постійне вдосконалення корпоративного юриста – це можливість вирішувати правові завдання за менший часовий проміжок та більш якісно. Отже, професійні здібності зможуть впливати на показники господарсько-правової діяльності підприємства.

Принцип «постійної взаємодії та комунікації» полягає в тому, що корпоративний юрист – це не окрема статична ланка підприємства, це повноцінний активний учасник організаційних процесів на підприємстві. Здатність взаємодіяти та налагоджувати відносини – це перший крок до збору, одержання, обробки та аналізу необхідної інформації для вирішення завдань юридичного змісту. Корпоративний юрист повинен вміти за допомогою взаємодії та комунікації, використовуючи свої посадові обов’язки, здійснювати юридичний аналіз спірних ситуацій на підприємстві.

Принцип «динамічності та гнучкості» означає готовність корпоративного юриста до змін, обробки великого обсягу інформації, обігу договірної роботи. Корпоративні юристи, які застосовують цей принцип, мають здатність підлаштовуватися до вимог правового сьогодення та шаленого ритму змін у законодавстві. Вони здатні вчасно їх застосовувати на практиці. Прогресивні юристи постійно застосовують цей принцип, щодня будучи готовими до активних кроків та змін. Наразі виробничі підприємства потребують саме таких юристів.

Принцип «не нашкодь» має бути основоположним не лише в медичній етиці, але й в юридичній галузі, оскільки завдана шкода в обох випадках може мати невиправний характер. Зазначений принцип полягає в тому, що корпоративний юрист має дотримуватися балансу між «можу, здатний, маю досвід» та «хочу спробувати». В пошуку швидкого рішення юрист, як-то кажуть, може наламати чимало дров. Будь-яке рішення, прийняте корпоративним юристом або запропоноване роботодавцю (органам управління підприємства або її власникам) як вихід зі складної ситуації, повинно бути виваженим, мати під собою підґрунтя у вигляді судової практики, судових прецедентів, чинного законодавства, норм міжнародного права. Прийняття рішень на поспіх може бути невиправданим та незмістовним.

Досвідченим корпоративним юристам необхідно розподіляти обсяг робіт між молодшими спеціалістами таким чином, щоб не доручати їм справи, які вони не зможуть виконати якісно та вчасно. Передусім, цей принцип мають застосовувати молоді спеціалісти, які прагнуть швидко подолати труднощі та досягти професійних звершень у своїй кар’єрі.

Кожне підприємство може встановлювати та запроваджувати власні принципи, застосування яких матиме не просто рекомендаційний, а імперативний характер. Керуючись корпоративними постулатами, правова діяльність корпоративного юриста відповідатиме основним цілям та напрямкам діяльності підприємства.

Серед цінностей (принципів) діяльності ТОВ «Сігнет Холдинг» («Cyg net Agrocompany») варто відзначити такі: соціальна відповідальність, технологічність, раціональність, професіоналізм, розвиток, надійність, проактивність та командна робота.

Використовуючи у своїй роботі визначені стандарти, вимоги та норми у процесі вирішення правових завдань, корпоративний юрист здатен позитивно впливати на їх остаточний результат. Подолання нігілізму та нехтування значущості принципів роботи корпоративного юриста дозволить встановити високі стандарти якості його роботи.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати