28 лютого 2018, 13:23

Авторизований економічний оператор: зміни назви не достатньо

Опубліковано в №9 (611)

Олена Чуйко
Олена Чуйко «TaxLink, платформа податкових знань» експерт

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), Україна взяла на себе низку зобов’язань щодо приведення національного законодавства у відповідність до європейського, серед яких прийняття актів митного законодавства, які надаватимуть більш сприятливі умови для торгових операторів.

Митний кодекс України (далі – МК України) містить положення щодо інституту Уповноваженого економічного оператора, проте їх практична реалізація та втілення суб’єктами господарювання у зовнішньоекономічній діяльності неможлива без внесення змін до законодавства, а також визнання їх на міжнародному рівні для можливості використання привілеїв та спрощень, що de jure надає статус такого оператора.

Питання необхідності внесення відповідних змін до МК України обговорюється у Верховній Раді України вже не один рік. Так, 29.12.2017 р. було зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони» (далі – законопроект №7473).

Зважаючи на обґрунтування, викладені в пояснювальній записці, його метою є впровадження на законодавчому рівні інституту Авторизованого уповноваженого оператора (АЕО). Судячи зі змісту законопроекту, в частині провадження АЕО, він є доопрацьованим варіантом проекту Закону «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо уповноваженого економічного оператора та спрощень митних формальностей» (реєстр. №4777), зареєстрованого у Верховній Раді України ще в червні 2016 р. та повернутого на доопрацювання влітку 2017 р.

Що ж може змінитися з прийняттям законопроекту №7473?

Ст. 4 МК України має поповнитися п. 631, в якому надається визначення авторизованого економічного оператора — це підприємство, якому органами доходів і зборів видано сертифікат авторизованого економічного оператора згідно з цим Кодексом.

Глава 2 розділу І МК України пропонується зовсім у новій редакції, починаючи зі зміни назви (з «уповноваженого» на «авторизованого» економічного оператора), зміст якої не змінюється, але ніби звучить ближче до варіанту ЄС – authorized economic operator. Необхідно розібратися із суттю та порядком функціонування такого інституту. Так, види сертифікатів, що можуть бути видані АЕО, у порівнянні з уповноваженим економічним оператором (УЕО), залишилися без змін (незважаючи на переформулювання положень статей, якими вони передбачені). АЕО може отримати сертифікати на спрощення митних процедур, про безпеку та надійність або обидва одразу. Проте зазнали змін спеціальні спрощення, використання яких обумовлюється наявністю відповідного сертифіката АЕО.

Для володільця сертифіката про надійність і безпеку перелік спеціальних спрощень значно звузився, замість чотирьох залишилося два – подання зменшеного обсягу відомостей (короткої ввізної декларації), а також до перетину товарами митного кордону отримання повідомлення органу доходів і зборів про необхідність проведення митного огляду (на підставі результатів аналізу ризиків) товарів у пункті пропуску, однак митний огляд може проводитися без надсилання АЕО такого повідомлення. Спрощення, передбачені в чинній редакції для УЕО, якому видано сертифікат щодо надійності та безпеки (на зняття митного забезпечення без дозволу органу доходів і зборів, на тимчасове зберігання товарів, що перебувають під митним контролем, на своїх майданчиках (приміщеннях), а також відправлення з них товарів без пред’явлення митниці), законопроектом №7374 не передбачені.

Змінилися спеціальні спрощення для володільця сертифіката на спрощення митних процедур. Варто зазначити, що таке спеціальне спрощення як здійснення митного контролю в першочерговому порядку, право на користування якими має в чинній редакції МК України УЕО, якому видано сертифікат на спрощення митних процедур, у законопроекті пропонується вважати перевагою, якою користується авторизований економічний оператор, що має будь-який з передбачених кодексом видів сертифікатів. Також АЕО матимуть переваги щодо зниження ступеня ризику автоматизованою системою митного оформлення для визначення переліку митних формальностей під час здійснення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення; використання спеціально визначеної (за наявності) смуги руху в пункті пропуску для переміщення автомобільних транспортних засобів комерційного призначення; використання національного логотипа за правилами, затвердження яких покладається на Кабмін.

Згідно із законопроектом №7374, Кабмін затверджує низку документів та порядків вчинення відповідних процесуальних дій, що існуватимуть в діяльності інституту АЕО, які в чинній редакції розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. На Мінфін законопроектом покладається обов’язок у разі потреби розробляти та затверджувати відповідні методичні рекомендації.

Порядок отримання (видачі) сертифікатів для отримання статусу АЕО, а також використання спеціальних спрощень, зумовлених отриманням таких сертифікатів, законопроектом пропонується повністю змінити.

Критерії, визначені ч. 2 ст. 13 МК України, яким має відповідати УЕО, в законопроекті залишені без змін (додано критерій професійної кваліфікації), проте більше деталізовані, виконання їхніх умов свідчитиме про відповідність кожному критерію. Конкретизовано перелік документів, що подаються заявником для отримання статусу АЕО безпосередньо до ДФС України. Здійснення попередньої оцінки відповідності встановленим критеріям покладається на ДФС, а висновку митниць про можливість надання заявникові статусу АЕО, на відміну від чинної редакції МК України, законопроектом не передбачено. Пропонується значно збільшити строки на прийняття рішення про надання/відмову у наданні статусу АЕО та відповідного сертифіката. ДФС України надається 30 робочих днів з дати реєстрації поданих заявником документів на їх попередній розгляд, 120-денний строк на оцінку відповідності заявника встановленим критеріям та ще 10 робочих днів на повідомлення заявника про результати такої оцінки.

Сьогодні для використання спеціальних спрощень підприємству достатньо отримати відповідний сертифікат уповноваженого економічного оператора, яким такі спрощення передбачені. Порядок їх застосування, передбачений постановою Кабміну від 21.05.2012 р. №447, визначає виключно механізм застосування митних процедур для реалізації спеціальних спрощень, наданих УЕО.

Запропонованими змінами встановлено, що для можливості використання спеціальних спрощень, передбачених для володільця сертифіката на спрощення митних процедур, лише наявності такого сертифіката буде недостатнім. На кожне спеціальне спрощення та на кожен об’єкт авторизованого економічного оператора (будівель, споруд, майданчиків тощо) необхідно буде отримати окремий дозвіл, що видаватимуть митниці протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви. Враховуючи специфіку діяльності підприємства, може виникнути необхідність в отриманні кожного дозволу в різних митницях. Строк дії дозволів на користування спеціальними спрощеннями безстроковий, крім щодо можливості застосування загальної фінансової гарантії (його строк дії становить 1 рік).

Отже, на перший погляд, законопроект №7374 встановлює достатньо прозору та чітку процедуру отримання статусу АЕО, але зважаючи на бюрократичне обтяження нововведеними дозволами, скорочення спеціальних спрощень та встановлення значних строків (близько півроку) для прийняття ДФС рішення про надання чи відмову в наданні статусу АЕО, перспективи сприятливих умов для функціонування інституту економічних операторів в Україні видаються сумнівними.

Підписуйтесь на "Юридичну Газету" в FacebookTwitterTelegramLinkedin та YouTube.


0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати