21 травня 2013, 12:33

Застосування принципу вичерпання прав на знак для товарів та послуг

Нормативне регулювання і правозастосовна практика

Опубліковано в №21 (363)

Олена Букуєва
Олена Букуєва «КМ Партнери, ЮФ» партнер

Принцип вичерпання прав на знак для товарів та послуг в українському законодавстві сформульований у п. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» таким чином: «Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: …використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою… ».

Тобто після того, як товар із нанесеним на ньому знаком для товарів та послуг був введений в цивільний оборот, власник свідоцтва на знак для товарів і послуг втрачає право забороняти використання свого знаку по відношенню до такого товару. При цьому відповідно до п. 4 ст. 16 вищезгаданого Закону використанням знака визнається, серед іншого, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення). Тобто власник свідоцтва втрачає право забороняти будь-яку із наведених дій по відношенню до товару, який був введений ним у цивільний оборот, і подальше використання знака для товарів та послуг по відношенню до такого товару є вільним і не потребує згоди власника знака для товарів та послуг.

На жаль, Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» не містить прямої вказівки щодо того, де саме товари повинні бути введені в цивільний обіг для цілей застосування принципу вичерпання прав: на території України або на території іншої держави. Для порівняння більш вдалим є формулювання Закону України «Про авторське право та суміжні права», в частині 7 статті 15 якого зазначено: «Якщо примірники правомірно опублікованого твору законним чином введені у цивільний обіг шляхом їх першого продажу в Україні, то допускається їх повторне введення в обіг шляхом продажу, дарування тощо без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) і без виплати авторської винагороди…».

Відповідно, виникає питання, на якому етапі права власника свідоцтва є вичерпаними з точки зору українського законодавства: після того, як товари були введені в цивільний обіг незалежно від території, де це відбувається, або лише після того, як вони були введені в обіг на території України.

Щоб читати далі, передплатіть доступ
0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати