16 вересня 2019, 18:03

Підвищення іміджу та авторитету суду в епоху інформаційної відкритості

Імідж державної структури… Чи варто управлінцям та працівникам дбати про репутацію своєї установи?

Прес-служба Сьомого апеляційного адміністративного суду

У сьогоденні існують різні суспільні настрої щодо органів судової влади, але, на жаль, негативні оцінки у відсотковому співвідношенні ще переважають. 

Для державної структури її репутація має функціональне та статусне значення, вона є показником рівня довіри і критерієм оцінки суспільством ефективності управлінської діяльності держави загалом. Установі, у котрій суспільство прагне віднайти правосуддя та захистити свої права, вкрай важливо підтримувати позитивний діалог із громадськістю, адже це і є запорукою формування демократичного правового суспільства.

Імідж – це те, що фіксує ступінь відповідності дій правовладної установи вимогам та очікуванням конкретних соціальних груп і усіх громадян.

Умовно можна виділити 7 критеріїв, за якими громадськість оцінює і відповідно формує реноме будь-якої установи:

1) діловий імідж організації;

2) внутрішній імідж організації;

3) візуальний імідж організації;

4) соціальний імідж організації;

5) імідж керівника або основних керівників організації;

6) імідж працівників;

7) імідж послуг, які надаються в установі.

Ми переконані, що підтримка та підвищення образу судової установи – не справа випадку або зручної нагоди, а, швидше, звичка та стиль життя усієї команди. Кожен працівник є важливою складовою для формування суспільного враження щодо суду.

Таким чином, щоденна якісна робота усіх працівників суду та патронатної служби є запорукою налагодження успішної взаємодії із громадянами, що звертаються до суду. Лише отримуючи якісні судово-адміністративні послуги, громадськість не боятиметься йти до суду та захищати свої права і свободи, що є абсолютно звичним для європейського суспільства. Розуміючи, що суди є регуляторами правових відносин, а не заангажованими владними інституціями, українці будуть сміливіше дбати про свої права і відчувати надійну захищеність.

Цільовою аудиторією судової установи є не лише відвідувачі, а й усе суспільство, тому не менш значимою є просвітницька робота і активна зовнішня комунікація суду. Імідж будь-якого соціального інституту формується різними агентами соціального конструювання. Серед них основну роль відіграють засоби масової інформації: телебачення, друковані видання, мережа Інтернет тощо. Саме мас-медіа формують у суспільстві образ судової установи та загальне уявлення про її стан та проблеми.

Вітчизняним законодавством визначено основні пріоритети розвитку інформаційного суспільства в Україні. Серед них є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, у якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвиткові та підвищуючи якість життя.

Тож лише комплексний підхід у формуванні іміджу установи та постійне вдосконалення своєї роботи однозначно допоможуть покращити суспільні настрої щодо судової влади у нашій державі.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати