19 серпня 2019, 12:25

Ратифікація MLI-конвенції: наслідки для України

Опубліковано в №33-34 (687-688)

Ірина Боксер
Ірина Боксер «ТОТУМ, ЮФ» старший юрист практики корпоративного та податкового права

08.08.2019 р. Україна передала ратифікаційну грамоту на зберігання депозитарію ОЕСР. Отже, Конвенція MLI набере чинності для України 01.12.2019 р.

MLI-конвенція: необхідність розробки та впровадження

З плином часу взаємовідносини між суб'єктами господарювання та державами їх створення/діяльності ускладнюються. Зазначені зміни зумовлені необхідністю досягнення мети, з якою були створені такі суб'єкти. Звичайно, для перших це отримання чистого прибутку і зниження витрат, зокрема, пов'язаних зі сплатою податків. Як правило, девжава зацікавлена у забезпеченні потреб та інтересів суспільства. З‑поміж іншого, це фінансування загальнодержавних потреб соціально-економічного розвитку шляхом бюджетних надходжень, які здебільшого формуються із сум податків.

Одним зі способів зниження витрат, пов'язаних зі сплатою податків, та збільшення розміру чистого прибутку, протягом тривалого часу був і залишається механізм ефективного застосування наявних у національному та міжнародному податковому законодавстві низьких податкових ставок, податкових пільг, податкових знижок, податкових кредитів, прогалин, колізій у процесі здійснення податкового планування під час організації корпоративної структури та господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою зменшення бази оподаткування й виведення прибутку з‑під оподаткування. Прикладом можуть слугувати загальновідомі компанії Google, Starbucks, Amazon.

З метою запобігання розмиванню бази оподаткування та виведення прибутку Організація економічного співробітництва та розвитку (далі — ОЕСР) за підтримки Великої двадцятки (далі — G20) розробила план BEPS. Це проєкт заходів протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з‑під оподаткування.

Створений план BEPS передбачає 15 кроків — рекомендації, спрямовані на запобігання здійсненню так званого агресивного податкового планування. План BEPS та Програма розширеного співробітництва в межах ініціативи ОЕСР (платформа для діалогу між країнами, створена задля реалізації заходів з протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутків з‑під оподаткування) були погоджені G20 у листопаді 2015 р.

На підтримку реалізації та виконання плану BEPS (зокрема, оподаткування гібридних інструментів — крок 2; недопущення зловживання пільгами, передбаченими двосторонніми угодами — крок 6; штучне уникнення статусу постійного представництва — крок 7; вдосконалення процедури взаємного узгодження шляхом вирішення спорів — крок 14; прийняття багатостороннього інструменту для внесення змін у двосторонні угоди (MLI) — крок 15) ОЕСР розробила Багатосторонню конвенцію про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з‑під оподаткування (MLI).

Багатостороння конвенція MLI

Текст MLI був погоджений 24.11.2016 р., а починаючи з 31.12.2016 р. Конвенція була відкрита для підписання усіма державами та юрисдикціями. Перше підписання погодженої Конвенції відбулося 07.06.2017 р. представниками урядів більше ніж 70 держав. Набрання чинності MLI відбулося 01.07.2018 р. відповідно до положень ч. 1 ст. 34 «Набрання чинності» Конвенції.

Фактично, Конвенція була створена, щоб стати ефективним механізмом скоординованого та ефективного впровадження погоджених змін в усі чинні угоди про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи. Вона усуває необхідність проводити двосторонні переговори щодо перегляду кожної такої угоди, про що автори зазначили безпосередньо в преамбулі. В тексті Конвенції передбачаються різні способи та методи її впровадження. Конвенція наділена такими властивостями:

 • гнучкість, що полягає у можливості здійснення стороною Конвенції застереження про незастосування окремих положень Конвенції до угод про уникнення подвійного оподаткування відповідно до правил, встановлених ст. 28 «Застереження» та/або повідомлення щодо обраного способу внесення змін до угод про уникнення подвійного оподаткування в межах, передбачених Конвенцією, зокрема ст. 29 «Повідомлення», шляхом направлення відповідного повідомлення, здебільшого при направленні документа про ратифікацію Конвенції депозитарію Конвенції, яким є Генеральний секретар ОЕСР;
 • можливість приєднання до Конвенції будь-якої держави, юрисдикції, незалежно від рівня економічного розвитку, у процесі виконання процедур, передбачених ст. 27 «Підписання і ратифікація, прийняття або затвердження» та ст. 34 «Набрання чинності»;
 • зрозумілість та відкритість, що полягає у можливості ознайомлення будь-якою особою з текстом Конвенції, інформацією щодо переліку країн/

юрисдикцій, які приєдналися до Конвенції або розпочали процес приєднання, а також з офіційними роз'ясненнями та звітами щодо застосування положень Конвенції, що розміщені на офіційному сайті ОЕСР;

 • можливість внесення змін одночасно в усі чинні угоди про уникнення подвійного оподаткування сторонами Конвенції.

MLI передбачаються заходи, які запобігають таким можливостям:

 • застосування гібридних схем зменшення податкового навантаження (ч. II «Гібридні схеми зменшення податкового навантаження»), що полягає у неоподаткуванні доходу або оподаткуванні за заниженою ставкою внаслідок неоднакового трактування національним законодавством країн, юрисдикцій застосованого суб'єктами інструменту (наприклад, різне тлумачення статусу резидентства);
 • зловживання положеннями угод про уникнення подвійного оподаткування (ч. III «Зловживання положеннями договорів»), що полягає у створенні суб'єктів господарювання, незалежно від виду діяльності та взаємозв'язків між ними, використовуючи законодавчо дозволені інструменти, таким чином, щоб створити можливість застосування максимальних пільг, передбачених угодами про уникнення подвійного оподаткування, внаслідок чого зменшується оподаткування отриманого ними доходу або дохід повністю звільняється від оподаткування;
 • уникнення статусу постійного представництва (ч. IV «Уникнення статусу постійного представництва») з метою уникнення оподаткування доходу, отриманого суб'єктами господарювання на території іншої держави, ніж держава місця створення чи постійної діяльності, внаслідок здійснення господарської/комерційної діяльності без створення постійного представництва шляхом застосування певних методів (наприклад, агентські угоди, розділення контрактів).

MLI передбачаються також механізми покращення вирішення спорів та застосування арбітражу (ч. V «Покращення механізму вирішення спорів», ч. VI «Арбітраж») шляхом застосування процедур взаємного узгодження спірного питання щодо оподаткування доходу компетентними органами сторін на підставі подання заяви зацікавленою особою до будь-якого із зазначених органів та розгляд спірних питань, невирішених у процесі застосування процедури взаємного узгодження арбітражем за запитом зацікавленої особи.

Таким чином, MLI є ефективним інструментом внесення змін в угоди про уникнення подвійного оподаткування, тому що передбачає не лише правила, які підлягають заміні, але й механізми їх впровадження.

MLI-конвенція: які кроки залишилося виконати для набуття чинності в Україні

Відповідно до повідомлення Міністерства фінансів України 16.05.2017 р. на урядовому порталі, з 01.01.2017 р. Україна приєдналася до Програми розширеного співробітництва в межах Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) та взяла на себе зобов'язання імплементувати так званий Мінімальний стандарт Плану дій BEPS — обов'язкові 4 заходи з 15 запропонованих, які включають:

 • шкідливі податкові практики або шкідливі пільгові режими (ЗАХІД 5 Плану дій BEPS);
 • вдосконалення чинних угод про уникнення подвійного оподаткування шляхом включення до них запропонованих правил запобігання зловживанню угодою (ЗАХІД 6 Плану дій BEPS);
 • вдосконалення чинних національних правових норм щодо документації з трансфертного ціноутворення та майбутнього обміну інформацією (ЗАХІД 13 Плану дій BEPS);
 • вдосконалення чинних угод про уникнення подвійного оподаткування шляхом підвищення ефективності механізмів вирішення спорів (ЗАХІД 14 Плану дій BEPS).

23.07.2018 р. Україна підписала Конвенцію, а Законом України №2692‑VIII від 28.02.2019 р., який набрав чинності 02.04.2019 р., Конвенція із застереженнями та повідомленнями була ратифікована Верховною Радою України.

Ст. 1 Закону про ратифікацію визначено, що Конвенція набирає чинності у перший день місяця після закінчення періоду в три календарні місяці, що починається з дати здачі на зберігання Україною своєї ратифікаційної грамоти. Відповідно до повідомлення, розміщеного на офіційному сайті ОЕСР, станом на 08.08.2019 р. Україна передала ратифікаційну грамоту на зберігання депозитарію ОЕСР, а отже, Конвенція набере чинності для України 01.12.2019 р.

MLI-конвенція: як це працюватиме в Україні

Згідно зі ст. 1‑2 Конвенції, Конвенція змінює лише ті угоди про уникнення подвійного оподаткування, які діють між сторонами, що приєдналися до Конвенції відповідно до положення ст. 34 «Набрання чинності» та письмово повідомили депозитарія OECD про перелік угод, на які будуть розповсюджуватися положення Конвенції. Зазначене положення стосується також України.

08.08.2019 р. Україна повідомила депозитарія OECD про внесення змін до 76 угод про уникнення подвійного оподаткування та включила низку застережень щодо залишення за собою права не застосовувати деякі положення Конвенції до угод про уникнення подвійного оподаткування, окрім угод, зазначених у повідомлені як такі, на які не розповсюджуються зазначені застереження.

Зокрема, Конвенцією були внесені зміни в угоди між Україною та Бельгією, Фінляндією, Францією, Індією, Ірландією, Ізраїлем, Японією, Литвою, Герцогством Люксембург, Мальтою, Польщею, Російською Федерацією, Сербією, Сінгапуром, Словацькою Республікою, Словенією, Швецією, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати