16 травня 2018, 13:24

Податок на додану вартість в ІТ

Опубліковано в №19-20 (621-622)

Найбільш обговорюваним питанням на ІТ-ринку України в оподаткуванні ПДВ були зміни, які сталися у зв’язку з внесенням змін до Податкового кодексу України (далі – ПК України) та набрали чинності на початку 2018 р.

ПДВ-пільга в ІТ: як було

Для розуміння вагомості внесених змін зробимо екскурс у попередню редакцію ПК України. Відповідно до п. 26-1 підрозд. 2 Перехідних положень ПК України, тимчасово (з 01.01.2013 р. до 01.01.2023 р.), звільнялися від оподаткування податком на додану вартість (далі – ПДВ) операції з постачання програмної продукції. До програмної продукції ПК України належать:

  • результати комп'ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп'ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів;
  • криптографічні засоби захисту інформації.

Однак відкритим залишалося питання, чи є звільненими операції з постачання окремих елементів програмної продукції. На це питання дала відповідь Державна фіскальна служба України (далі – ДФСУ, Податковий орган) у своїй індивідуальній податковій консультації №1892/6/99-99-15-03-02-15/ ІПК від 11.09.2017 р. «Про порядок оподаткування ПДВ»: «У разі якщо умовами цивільно-правового договору не визначено переходу/ відчуження майнових прав (права власності) від виконавця до замовника на окремі елементи програмної продукції при здійсненні виконавцем операцій із модифікації (модернізації) програмної продукції, внаслідок яких відбуваються будь-які зміни у програмній продукції, то операції з такого постачання оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою». В інших випадках ДФСУ вважає, що операції з такого постачання звільняються від оподаткування ПДВ.

Що стосується постачання послуг із супроводу/технічної підтримки програмної продукції, то у цій же консультації ДФСУ роз’яснила, якщо внаслідок постачання виконавцем замовнику послуг із супроводу та/або технічної підтримки програмної продукції не відбувається жодних змін у програмній продукції, то операції з постачання таких послуг оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою.

Із зазначеного в індивідуальних податкових консультаціях випливає, що Податкові органи, вирішуючи питання щодо звільнення від оподаткування ПДВ (згідно з підрозд. 2 п. 26-1 Перехідних положень ПК України), зосереджують свою увагу на наявності змін у програмній продукції та переході права власності на такі зміни.

ПДВ-пільга в ІТ: як зараз

Починаючи з 2018 р. звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті відповідно до пп. 14.1.225 ст. 14 ПК України. Відтепер до програмної продукції також належать:

  • примірники (копії, екземпляри) комп’ютерних програм, їх частин, компонентів у матеріальній та/або електронній формі, в тому числі у формі коду (кодів) та/ або посилань для завантаження комп’ютерної програми та/або їх частин, компонентів у формі коду (кодів) для активації комп’ютерної програми чи в іншій формі;
  • будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функціоналу комп’ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу.

Варто зазначити, що в тому випадку, якщо програмне забезпечення, яке інстальоване на устаткуванні (програмно-технічному комплексі), є невіддільною його частиною та не виділено як окремий елемент поставки, а також на таке програмне забезпечення не передано замовнику право власності, то операція з постачання такого устаткування (в якому міститься програмне забезпечення) для цілей оподаткування ПДВ розглядається як одна операція, що підлягає оподаткуванню ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою.

До того ж, якщо технічна підтримка (встановлення, налаштування, тестування, виявлення та усунення недоліків) програмної продукції (комп'ютерних програм), що здійснюється її виробником, є складовою частиною операції з постачання програмної продукції, то операція з постачання програмної продукції, до складу вартості якої входять послуги з технічної підтримки (встановлення, налаштування, тестування, виявлення та усунення недоліків) програмної продукції (комп'ютерних програм), звільняється від оподаткування ПДВ.

Зазначене означає, що пільга оминула такі питання як постачання програмного устаткування (hardware) разом із програмним забезпеченням, яке не виділено окремим об’єктом постачання, а також технічна підтримка комп’ютерних програм, яка не включається до вартості постачання такої комп’ютерної програми та за якої не відбувається жодних змін у комп’ютерній програмі. Такі операції й надалі не підпадатимуть під звільнення від оподаткування ПДВ.

Однак не для всіх постачальників програмного забезпечення розширення переліку операцій, які підпадають під звільнення, є вигідним. Адже така пільга, враховуючи п. 198.5 ст. 198 ПК України, тягне за собою нарахування компенсуючих ПДВ-зобов’язань, якщо в операціях, звільнених від оподаткування ПДВ, призначаються для використання або починають використовуватися товари/послуги, необоротні активи.

При цьому ПК України не дає ІТ-бізнесу можливості вибору: застосовувати чи ні звільнення, передбачене п. 26-1 підрозд. 2 Перехідних положень ПК України. У цьому контексті існує ризик того, що неправильна кваліфікація суті послуг призведе до нарахування податкових зобов’язань, де пільга була застосована, або до зняття податкового кредиту за операціями, які підпадають під звільнення.

ПДВ у ІТ: експорт ІТ-послуг

Ще один акцент в оподаткуванні ПДВ ІТ полягає в експорті ІТ-послуг. З огляду на положення ПК України, місцем постачання послуг з розробки, постачання та тестування програмного забезпечення, обробки даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації (в тому числі з використанням комп'ютерних систем) є місце, в якому зареєстрований отримувач послуг як суб'єкт господарювання.

Наведене свідчить про те, що у разі постачання вище перелічених послуг нерезиденту, в розумінні ПК України, місцем постачання буде вважатися країна резидентства замовника. Отже, такі операції не будуть об’єктом оподаткування ПДВ, оскільки місцем їх постачання є не митна територія України. Такої ж позиції дотримуються Податкові органи у своїх консультаціях.

Висновки

Незважаючи на прийняті зміни, ПК України не вирішив усіх питань, з якими зіштовхується ІТ-бізнес при оподаткуванні ПДВ. Знову ж таки маємо проблему, коли без додаткових роз’яснень Податкового органу складно обрати однозначний варіант поведінки. Однак викликає хвилювання не стільки законодавче закріплення звільнених від оподаткування ПДВ операцій, скільки категоризація фактично надаваних послуг відповідно до видів програмної продукції, визначених ПК України як таких, що підпадають під звільнення від оподаткування ПДВ. У цьому аспекті значну роль відіграватиме правильне юридичне оформлення операцій та відповідність суті операцій їх юридичному оформленню.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати