09 жовтня 2019, 11:37

Peer Review: крок за кроком до якості безоплатної правової допомоги

Опубліковано в №40 (694)

Юрій Сверба
Юрій Сверба державний експерт експертної групи з доступу до правосуддя Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Мін'юсту
Сергій Гавриленко
Сергій Гавриленко державний експерт експертної групи з доступу до правосуддя Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Мін'юсту
Юлія Навроцька
Юлія Навроцька державний експерт експертної групи з доступу до правосуддя Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Мін'юсту

Поки точиться умовна війна у професійній спільноті щодо скасування адвокатської монополії, розповідаємо про інструменти забезпечення якості надання безоплатної правової допомоги. Адже припускається, що у разі скасування адвокатської монополії значно постраждає саме якість правової допомоги, хоча останні дослідження показують, що серед клієнтів, які отримали безоплатну вторинну правову допомогу в місцевих центрах та бюро, 85% досягли успіху, 69% клієнтів вирішили свої правові питання завдяки роз'ясненням та консультаціям фахівців системи з надання безоплатної правової допомоги.

26.10.2018 р. Національна асоціація адвокатів України, Координаційний центр з надання правової допомоги, Українська фундація правової допомоги, Українська Гельсінська спілка з прав людини та Харківська правозахисна група підписали Меморандум щодо посилення експертного потенціалу у сфері доступу вразливих категорій населення до правосуддя у кримінальному провадженні. Зазначені організації домовилися про створення Комісії з експертно-правового аналізу, яка розроблятиме механізми забезпечення якості безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному провадженні.

У щорічній доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання і захисту прав та свобод людини й громадянина в Україні констатовано, що щороку до Уповноваженого надходять скарги про порушення права на захист та правову допомогу. Найчастіше скарги пов'язані з якістю надання безоплатної вторинної правової допомоги. У зв'язку з цим Координаційному центру з надання правової допомоги рекомендовано забезпечувати системний моніторинг якості та ефективності надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги та оперативне реагування на порушення, а Національній асоціації адвокатів України, Раді адвокатів України — вжити заходів з метою підвищення кваліфікації адвокатів.

Безперечно, координація зусиль у питанні забезпечення якості надання безоплатної правової допомоги є серйозним кроком вперед. Єдність поглядів державної системи з надання безоплатної правової допомоги, професійної організації, яка об'єднує адвокатів, та неурядових громадських організацій може стати одним із ключових елементів уніфікації підходів до надання безоплатної правової допомоги, що сприятиме мережуванню провайдерів правової допомоги.

Результатом такої співпраці стало впровадження нового інструменту забезпечення якості безоплатної правової допомоги — Peer Review. По суті, Peer Review (рецензування, експертна оцінка) є експертною оцінкою, що використовується в наукових дослідженнях, в системі експертних досліджень та надання професійної допомоги (в тому числі медичної, правової). Це система, в якій незалежні досвідчені експерти практикують оцінку якості роботи інших професіоналів на основі певних критеріїв та визначених рівнів ефективності, що узгоджені у професійній спільноті.

Як це працює?

  • Одностороннє «сліпе» рецензування, коли автор/надавач послуг не знає, хто виступає рецензентом.

Переваги: анонімність рецензента дозволяє здійснити оцінку, об'єктивність якої не залежить від автора/виконавця.

Недоліки: існує ризик того, що рецензована інформація може бути неправомірно використана рецензентом при наданні одночасно негативної рецензії автору, а також рецензенти можуть використовувати свою анонімність для надмірної критики.

  • Двостороннє «сліпе» рецензування, коли анонімними є автор/виконавець та рецензент.

Переваги: анонімність автора/виконавця дозволяє уникати упередженості з боку рецензента (роботи відомих авторів оцінюються виключно на основі їх змісту).

Недоліки: якщо рецензований матеріал є предметом дуже вузькопрофільним, то існує вірогідність несвідомої ідентифікації автора/виконавця.

  • Відкрите рецензування, коли рецензент та рецензований відомі один одному.

Переваги: такий варіант дозволяє максимально уникнути різких коментарів, запобігає плагіату, дозволяє отримати відкриту рецензію.

Недоліки: багато хто вважає цю форму найменш чесним варіантом рецензування, оскільки відкритість може провокувати рецензента утримуватися від чесної критики, етика ведення дискусії у професійному середовищі зводить негативну (об'єктивну) оцінку до мінімуму.

Міжнародний досвід

Світова спільнота вже давно користується Peer Review у сфері надання правової допомоги (зокрема, безоплатної правової допомоги). Тому щоб усунути прогалини у стандартах, дуже важливо використати міжнародний досвід і запровадити зовнішній механізм контролю за їхнім застосуванням.

Серед країн, які використовують Peer Review як дієвий механізм, є Велика Британія, Канада, Фінляндія, Китай та ін. Міжнародний досвід показує, що коли фахова оцінка була запроваджена в Англії, Уельсі та Шотландії понад 10 років тому, її використовували як основний метод визначення якості. У Південно-Африканській Республіці фахову оцінку документації доповнюють дослідження рівня задоволеності клієнтів, які здійснюють за допомогою телефонного зв'язку.

У Чилі фахову оцінку (яку застосовують лише до публічних захисників) доповнюють зовнішні перевірки. Їх проводять особи, які не є адвокатами, використовуючи детальні контрольні переліки для оцінки того, що було і що не було зроблено у справі, якщо порівнювати з детальною інформацією у справі, яка зберігається на комп'ютерах служби публічних захисників. Публічні захисники також здійснюють самооцінювання, яке розглядає фаховий оцінювач (колега) разом зі скаргами на відповідного публічного захисника. Таким чином, цей підхід покладається на цілий комплекс засобів забезпечення якості для складання звіту про роботу державного захисника.

Peer Review в Україні

Початковий етап охоплює перевірку якості надання безоплатної первинної правової допомоги в цивільних та адміністративних справах. Експерти здійснюють оцінку матеріалів, готують звіт за результатами перевірки кількох консультацій чи роз'яснень, які були надані юристами системи з надання безоплатної правової допомоги. Потім звіти затверджуються комісією під час засідання шляхом відкритого голосування. Результати пілотного оцінювання, а також вже напрацьовані рекомендації для підвищення якості правової допомоги будуть доведені до працівників системи.

Порядком надання безоплатної правової допомоги закріплюється, що правова інформація надається за вибором клієнта усно або письмово. При цьому консультації та роз'яснення з правових питань працівники надають виключно письмово. Це дозволяє контролювати якість наданої правової допомоги. Застосування механізмів аналізу, наставництва та підвищення кваліфікації може гарантувати клієнту, що його очікування будуть виправдані.

Другий етап — перевірка якості надання вторинної правової допомоги юристами системи з надання безоплатної правової допомоги — розпочнеться вже найближчим часом. Загалом, всі «проблемні» кейси надання безоплатної вторинної правової допомоги (в тому числі адвокатами у кримінальних провадженнях) мали б піддаватися незалежній експертній оцінці.

Чи варто продовжувати?

Вже сьогодні перед системою з надання безоплатної правової допомоги стоїть чимало важливих завдань, покликаних покращити її роботу. Серед цих завдань особливе місце займає вирішення проблеми якості надання безоплатної вторинної правової допомоги адвокатами.

Забезпечення права на безоплатну правову допомогу, відповідно до ст. 6 Конвенції, має бути не формальним, а реальним. Безоплатна юридична допомога, право на яку гарантує ст. 6 §3 п. «c», має бути «конкретною і дієвою». Тобто саме призначення державного захисника ще не означає ефективність такої допомоги, оскільки адвокат ex officio може померти, тяжко захворіти, зіштовхнутися з тривалими перешкодами або ухилятися від виконання своїх обов'язків (Artico проти Італії, §33).

Побоювання представників адвокатської спільноти щодо впровадження концепції Peer Review в системі надання безоплатної правової допомоги, очевидно, виникатимуть і надалі. Однак ми віримо, що саме Peer Review є тим інструментом, який забезпечить баланс між вирішенням проблеми покращення якості безоплатної правової допомоги та гарантіями адвокатської діяльності.

Початкові етапи впровадження механізму показали, що він дійсно здатний змінити ситуацію з оцінюванням якості безоплатної правової допомоги та стане важливим інструментом системи управління якістю безоплатної правової допомоги.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати