13 серпня 2019, 12:22

Обережно — рейдерство! Як захистити державні реєстри та майно?

Опубліковано в №32 (686)

Ольга Оніщук
Ольга Оніщук заступник Міністра юстиції Украї­ни з питань державної реє­страції

Процеси незаконного привласнення чужого бізнесу (рейдерство) знайомі більшості країн світу. Протягом останніх років рейдерство в нашій державі перетворилося на справжню суспільну катастрофу і стало негативним чинником впливу на інвестиційний клімат. Це явище не лише загрожує розвитку економіки та спричиняє колапс правової системи, але й робить сумнівними перспективи існування та розвитку в Україні середнього і малого бізнесу. Сьогодні необхідність законодавчого врегулювання цієї проблеми залишається нагальною.

Звичне для нашого ока фізичне захоплення об'єкта нерухомості або бізнесу з використанням кількох десятків бійців у чорному — це лише складова усього рейдерського механізму. Фізичному захопленню обов'язково передує певна незаконна реєстраційна дія, проведена державним реєстратором у державних реєстрах.

В основі рейдерства лежить прогалина в регулюванні правовідносин, коли момент внесення до державних реєстрів відомостей про право особи на майно не збігається з моментом добровільної передачі попереднім власником можливості фізичного контролю за таким майном. Тобто наразі явище рейдерства безпосередньо пов'язане із системою функціонування державних реєстрів.

Рейдерство в державних реєстрах здійснюється різними способами, але можна впевнено стверджувати, що основною причиною рейдерства в Україні є недосконала реформа у сфері державної реєстрації, а також відкрите та впевнене небажання регулятора, який здійснює контроль у сфері державної реєстрації, не просто не запобігати цьому ганебному явищу, а навпаки, бажання йому сприяти. Про це свідчать факти, які відкрито оголошують власники бізнесу, що постраждали від рейдерських захоплень, у тому числі від рук так званих «неіснуючих реєстраторів-фантомів», ключі від реєстрів яким видавало саме Міністерство юстиції.

Причини виникнення рейдерства

Передусім, причиною рейдерства є відсутність контролю держави за оформленням документів, на підставі яких виникають, змінюються або припиняються права власності та речові права на майно і бізнес та здійснюється державна реєстрація.

Більшість документів, які подаються для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно або прав на бізнес (наприклад, договори відчуження частки у статутному капіталі, купівлі-продажу майнових прав на нерухомість, договори оренди земельних ділянок), укладаються у простій письмовій формі, без нотаріального посвідчення та будь-яких інших механізмів захисту. Такі договори укладаються без встановлення особи власника, його волевиявлення, дійсних намірів сторін, без перевірки повноважень представників, дієздатності, прав власника та їх обтяжень (заборон, арештів), правовстановлюючих документів (за копіями), без з'ясування наявності/відсутності прав третіх осіб, без перевірки відповідності змісту й умов договору вимогам законодавства та його дії в часі, без належного юридичного супроводу з метою роз'яснень змісту та умов договору, його правових наслідків, процедур внесення до нього змін та припинення, в тому числі щодо спадкування, без скріплення документів у спосіб, що не дозволить замінити сторінки.

Тому рейдеру достатньо пачки паперу та принтера, щоб виготовити будь-яку необхідну кількість документів для здійснення рейдерського захоплення в державних реєстрах. За статистикою, більшість незаконних реєстраційних дій відбуваються саме на підставі підроблених документів.

Ще одна причина рейдерства — корумпованість органів влади у сфері контролю державної реєстрації. Корупція в цих органах набула системного характеру та сприймається сьогодні вже просто як елемент суспільної реальності, як форма своєрідного «суспільного договору», який виглядає приблизно так: «Втратив майно чи бізнес? Не шукай захисту, одразу готуй гроші та занось на комісію регулятора». Про це спокійно говорять представники правничих професій, сприймаючи це як об'єктивну реальність.

Негативний вплив має також недосконала система державних реєстрів: відкритість відомостей, що містяться в державних реєстрах, їх технічна недосконалість, відсутність надійного захисту входу, відсутність обміну даними між державним реєстратором і технічним адміністратором через надійні канали передачі даних.

Такий побічний елемент демократії як відкритість даних негативно впливає на збереження нотаріальної таємниці, надає можливість через шахрайські дії процвітати рейдерству, оскільки в реєстрах містяться всі відомості щодо особи та майна, необхідні для підготовки фальшивих документів, на підставі яких відбуваються такі незаконні реєстраційні дії. На скасування цих дій потрібні роки судових процесів, у яких буде надзвичайно непросто довести недостовірність документів, що стали підставою для проведення реєстраційної дії.

Механізми захисту

Для комплексного та остаточного подолання рейдерства в державних реєстрах необхідні глибинні законодавчі зміни. Однак певні дієві механізми захисту можна використовувати вже сьогодні:

 • внесення відомостей про об'єкти нерухомого майна до державного реєстру — це допоможе застрахувати майно від відкриття розділу в державному реєстрі щодо підроблених документів;
 • вчасне оформлення та внесення записів до реєстру про речові права на земельні ділянки, на яких розташовані будівлі/споруди — це надасть можливість убезпечити нерухомість від захоплення через неоформлену земельну ділянку;
 • постійне здійснення моніторингу записів щодо нерухомого майна та бізнесу в державних реєстрах (чим раніше стане відома інформація про захоплення, тим більше буде часу на кардинальні дії для забезпечення корпоративної безпеки);
 • внесення записів про обтяження майна чи корпоративних прав у державних реєстрах — цей механізм дещо ускладнить рейдерам шлях до захоплення;
 • встановлення у статуті підприємства вимоги щодо обов'язкового нотаріального посвідчення договорів відчуження корпоративних прав — цей механізм допоможе убезпечити від зміни складу учасників чи керівника через підроблені документи (звертаю увагу, що акти прийому-передачі частки, підписи на яких засвідчуються нотаріально, шахраї систематично підробляють, оскільки така дія вчиняється без використання спеціальних бланків нотаріальних документів).

Зміни у перспективі

Більш довгострокова перспектива — запровадження механізмів захисту від рейдерства в державних реєстрах, зокрема, шляхом внесення змін до законодавства. Розглянемо основні механізми.

 • Створення е‑нотаріату. Електронний нотаріат дозволить забезпечити юридичну силу та достовірність документів за допомогою одночасного проставляння на електронному документі разом з електронним підписом нотаріуса спеціальної мітки часу виконання нотаріальної дії в електронному вигляді. Мітка часу є доказом того, що документ існував у певний момент, та дозволяє простежити, чи вносяться в документ зміни. Проставляння позначок часу є необхідним, для того щоб згодом неможливо було змінити зміст електронного нотаріального документа.
 • Захист документів від підробки. Потрібно запровадити обов'язкове нотаріальне посвідчення договорів, на підставі яких виникає право власності та будь-які інші речові права на нерухоме майно, а також права на бізнес. У більшості країн Європи обов'язковому нотаріальному посвідченню підлягають правочини, на підставі яких виникає право власності та будь-які інші речові права на нерухомість і бізнес. Важливо усунути прогалини законодавства, що регулює діяльність ТОВ та ТДВ у частині вимог до нотаріального посвідчення документів, які подаються до державного реєстратора (рішень органів управління юридичної особи щодо зміни складу учасників, зміни розміру статутного капіталу, зміни керівника відповідних господарських товариств). Вказані документи необхідно захистити від підроблення, наприклад, запровадивши нотаріальне засвідчення справжності підпису на таких документах з обов'язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів або з нанесенням спеціального QR‑коду.
 • Запровадження механізму «єдиного циклу» одночасного посвідчення документа і державної реєстрації прав. В результаті так званого «єдиного циклу» одночасно відбуватимуться дві дії: виготовлення документа (укладення і нотаріальне посвідчення правочину), що подається для державної реєстрації прав, та проведення безпосередньо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно або прав на бізнес. Це буде міцним та надійним бар'єром захисту від рейдерів. Завдяки застосуванню такого циклу в нотаріуса є можливість встановити особу, дієздатність, правоздатність та волевиявлення власника, належність йому права власності. Одночасність цих двох дій не залишає рейдеру ні часу, ні можливості підробити документ, який він подає для здійснення державної реєстрації права, оскільки реєстрація прав здійснюватиметься тим самим нотаріусом, який посвідчує (виготовляє) документ та фіксує пряме волевиявлення власника. Такий механізм єдиного циклу ефективно й безпрецедентно працює на вторинному ринку нерухомості протягом 2013–2019 рр.
 • Встановлення багатофакторної автентифікації при вході до держреєстрів. Доступ державного реєстратора до державного реєстру повинен здійснюватися шляхом багатофакторної автентифікації, що забезпечить додатковий захист від несанкціонованого (злочинного) входу до реєстрів.
 • Запровадження VPN-каналу для надійного обміну даними між державним реєстратором і технічним адміністратором державних реєстрів — підприємством, яке здійснює технічне, технологічне забезпечення, створення та супроводження програмного забезпечення, ведення автоматизованих систем єдиних та державних реєстрів. Встановлення відповідальності технічного адміністратора державних реєстрів у разі невиконання вимог щодо забезпечення надійного захисту інформації, яка міститься в державних реєстрах.
 • Встановлення інструментів для боротьби з корупцією у сфері контролю державної реєстрації. Одним з інструментів боротьби з корупцією в органах влади може стати часткова передача повноважень у сфері контролю державної реєстрації саморегулівним професійним організаціям (у сфері нотаріату — Нотаріальна палата України). Професійна спільнота нотаріусів надзвичайно зацікавлена в тому, щоб позбавити права на зайняття нотаріальною діяльністю недобросовісних колег, які компрометують професію, та здатна робити це прозоро, якісно, власними силами та власним коштом (потрібне лише волевиявлення держави щодо передачі повноважень).
 • Необхідно передбачити чітку диференціацію санкцій, які можуть застосовуватися до державних реєстраторів у зв'язку з виявленими порушеннями ними порядку державної реєстрації (зокрема, чітке визначення строків блокування доступу до державних реєстрів, обов'язкову наявність істотної майнової шкоди як передумови для анулювання доступу до державних реєстрів), а також закріпити прозорі критерії для проведення моніторингу реєстраційних дій, які виключали б можливість для будь-яких зловживань (у тому числі корупційних) з боку контролюючого органу. Сподіваємося, що такі зміни стануться вже зовсім скоро.

Політична воля

Боротьба з рейдерством повинна мати комплексний характер. У питанні протидії рейдерству мають об'єднатися Парламент, Уряд, бізнес і громадськість. Зміна влади в Україні дає шанс сфері державної реєстрації здобути нові та надійні антирейдерські механізми захисту.

Нотаріальна палата України розробила Стратегічний план зупинення рейдерства у сфері державної реєстрації. Більшість положень цього документа лягли в основу Указу Президента України, яким Уряду доручено розробити законопроект, спрямований на протидію рейдерству і посилення гарантій захисту державою речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Важливо, щоб всі заходи боротьби з рейдерством були не лише записані на папері, але й ефективно реалізовувалися на практиці!

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати