15 травня 2018, 17:54

Юридичний AI (Artifi cial intelligence): перші кейси

Опубліковано в №19-20 (621-622)

Віталій Кулинич
Віталій Кулинич «Asters, ЮФ» старший юрист

Сучасний AI

Останнім часом AI набуває все більшого поширення в різних сферах бізнесу (зокрема, в юридичному). Слід зазначити, що наявний AI належить до групи обмеженого AI, здатного вирішувати лише конкретні завдання, на відміну від загального AI, який зможе виконувати різноманітні завдання, а головне – самоусвідомлювати себе.

Проте навіть на цьому рівні відбувся значний розвиток технології, який призвів до масового застосування АІ. Такий розвиток полягає у застосуванні машинного навчання (далі – ML), в тому числі із застосуванням нейронних мереж.

Раніше AI зводився до того, що відповідні програми містили наперед визначені варіанти дій/рішень, тобто закодовані вручну інструкції для виконання конкретних завдань. Однак ML надало можливість доповнити «класичний» спосіб програмування «навчанням» систем на наборах відповідних даних та використовувати такі знання для розпізнавання шаблонів і прогнозування.

Далі зупинимося на можливих напрямках застосування такого вдосконаленого АI для юридичних цілей.

Експертиза контрактів

Для проведення експертизи контрактів відповідні системи юридичного АІ попередньо «навчаються» розпізнавати конкретні поняття та умови договорів на наборах даних – прикладах відповідних договорів. Таке навчання можуть здійснювати як розробники систем юридичного АІ, так і користувачі таких інструментів.

Надалі «навчені» системи використовуються для пошуку відповідних понять та умов у договорах, щодо яких здійснюється експертиза, або для встановлення того, що такі поняття або умови в них відсутні.

Такі системи також можуть використовуватися для аналізу проектів договорів у процесі їх укладення. При цьому можливості юридичного АІ постійно розширюються шляхом подальшого навчання, а також зворотного зв’язку між користувачами таких систем та їхніми розробниками.

Очевидними перевагами застосування таких інструментів є прискорення експертизи контрактів, більша надійність експертизи та її здешевлення. З-поміж провідних систем юридичного АІ для експертизи контрактів можна відзначити такі як Luminance, Kira, Leverton та LegalSifter.

Розумні контракти

Основною властивістю розумного контракту є те, що його виконання здійснюється повністю автоматично, без втручання людини. Такі контракти самі відстежуюсь наявність умов для їх виконання та у разі настання таких умов здійснюють відповідне виконання, зокрема переводять криптовалюту між сторонами такого контракту.

Зберігання розумних контрактів у розподіленому реєстрі за допомогою технології блокчейн не дає можливості змінити умови контракту жодній зі сторін. При цьому наявність загального доступу до інформації, яка зберігається в системі, є джерелом довіри для сторін контракту. Зазначені переваги призвели до значного поширення розумних контрактів останнім часом.

Водночас вони мають низку недоліків, які стримують більш масове застосування такого інструменту, а саме: складність кодування більшості контрактів, які досить часто містять спірні умови, тобто умови щодо яких сторони можуть мати різне бачення з приводу того, настали вони чи ні; непристосованість технології блокчейн для кодування значних об’ємів даних; загальна відкритість інформації щодо всіх операцій, що потенційно дає можливість для використання такої інформації зловмисниками.

Для вирішення вказаних недоліків у нових версіях програмного забезпечення в ланцюг блоків записуються не відповідні контракти в повному обсязі, а лише посилання на їхні умови. Роль юридичного АІ у такому випадку полягає в тому, що у разі потреби він надає можливість сформувати всю історію щодо контракту, надаючи необхідний для цього огляд контракту, без включення «зайвої» інформації.

Також юридичний АІ для смарт-контрактів надає можливість пошуку відповідних понять та умов таких контрактів. Для цього застосовуються інструменти, аналогічні до тих, які застосовуються при експертизі звичайних контрактів.

Обробка інформації

Обробка значних обсягів інформації стала неодмінною частиною сьогодення. Питання щодо порушення права на конфіденційність при такій оброці стало очевидним після журналістських розслідувань щодо Cambridge Analytics та встановлення ролі Facebook у доступій подальшій обробці персональної інформації користувачів мережі.

Очевидним є те, що для забезпечення прав на конфіденційність системи, які отримують та обробляють значні обсяги інформації, мають бути здатні виокремлювати в автоматичному режимі конфіденційну інформацію із загального потоку інформації.

Ефективним інструментом для такого завдання є саме юридичний АІ, тобто система, яка після попереднього «навчання» буде здатна розпізнавати інформацію з обмеженим використанням за критеріями, визначеними на підставі законодавства. Також відповідні інструменти мають вчиняти дії, спрямовані на дотримання вимог такого законодавства при обробці відповідної інформації, враховуючи особливості, пов’язані з метою використання такої інформації. Наприклад, використання інформації, отриманої з камер спостереження, для розшуку злочинців або інформації із соцмереж для запобігання самогубствам.

Окреслене питання набуває додаткової актуальності з огляду на те, що з 25.05.2018 р. набирає чинності Загальний регламент захисту даних (General Data Protection Regulation, GDPR) – оновлені правила ЄС, якими вдосконалено регулювання персональних даних. Такі правила мають екстериторіальну силу та поширюються, зокрема, на осіб, які хоча і не знаходяться на території ЄС, однак здійснюють обробку персональної інформації щодо населення ЄС.

Правилами GDPR, серед іншого, передбачено право на забуття, відповідно до якого володілець персональних даних повинен видалити відповідні дані, якщо особа відкликає свою згоду на їх обробку. Очевидно, що дієвого виконання таких вимог можна буде досягти саме за допомогою систем юридичного АІ, здатного розпізнавати відповідну інформацію.

Вирішення спорів

Застосування юридичного AI для самостійного прийняття рішень щодо спорів, вірогідно, є питанням майбутнього. Нинішній рівень AI, який не здатний робити узагальнення та висновки, очевидно, не дає можливості приймати рішення, які відповідали б таким критеріям як обґрунтованість та відповідність закону, а також не здатний самостійно вести судовий процес.

Тобто на сьогоднішньому етапі мова може йти лише про використання юридичного АІ для підвищення ефективності та швидкості чинних процедур вирішення спорів (вирішення спорів у судах, третейських судах, міжнародних комерційних арбітражах).

Також для забезпечення обов’язковості рішень, прийнятих AI, необхідним буде закріплення на законодавчому рівні положень, які встановлювали б порядок визнання таких рішень, для їх примусового виконання.

Підписуйтесь на "Юридичну Газету" в FacebookTwitterTelegramLinkedin та YouTube.


0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати