18 березня 2014, 16:00

Підстави визнання недійсними договорів іпотеки

Судова практика

Опубліковано в №12 (406)

Віктор Мороз

На сьогодні банки сформували захисну схему

Віктор Мороз «ВікторіАл, Правова гільдія» Керуючий партнер

Чинне законодавство, зокрема Закон України «Про іпотеку», під іпотекою розуміють вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні й користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника. Оскільки іпотека є похідною від основного зобов’язання, то її дійсність насамперед визначається терміном дії відповідного основного зобов’язання.

Щоб читати далі, передплатіть доступ
0
0