28 травня 2019, 14:57

Let's be Competition! Let's make Antitrust!

Опубліковано в №21-22 (675-676)

Олександр Дякулич
Олександр Дякулич «Arzinger» радник
Маріанна Бек
Маріанна Бек «Arzinger» юрист

Конкурентним бути круто

В сучасному світі мода майже ніколи не отримує шанс на увіковічення та лише іноді створює стабільні й довгострокові дієві механізми. Однак правило без винятків, як весна без травня. Незважаючи на поширену правову зневіру, дотримуватися конкурентного законодавства (далі — КЗУ) в Україні стає все стильнішим. Тож хочемо в особливий спосіб наголосити на важливості та можливостях конкурентного комплаєнсу для бізнесу в Україні.

Комплаєнс у довгу

Сьогодні бути конкурентним у широкому розумінні означає не лише здатність компанії конкурувати на певному ринку, але й відповідати КЗУ. Незнання КЗУ працівниками компанії не звільняє її від серйозної відповідальності у вигляді до 10% оборотних штрафів, скасування/зміни бізнес-утворюючих комерційних практик (втрата запланованих доходів та додаткові витрати на переорієнтацію), а також репутаційних наслідків.

Бути конкурентно-комплаєнсним означає не лише не порушувати КЗУ, але й дотримуватися його у своїй щоденній діяльності. Найбільш ефективним способом забезпечення такої відповідності є розробка, імплементація та ефективна експлуатація компанією комплексної програми конкурентного комплаєнсу (англ. — complex antitrust compliance program; далі — CACP).

САСР — це система внутрішнього забезпечення (контролю) відповідності діяльності компанії вимогам КЗУ з метою управління конкурентними ризиками. Підкреслюючи глобальну важливість CACP для бізнесу, Міжнародна торгова палата (далі — ICC) на допомогу інхаус-юристам видала Методичні рекомендації з впровадження СAСР (The ICC Antitrust Compliance Toolkit).

Ефективне втілення юристами-конкурентниками САСР в Україні вимагає знання національної специфіки, а саме КЗУ, підходів Антимонопольного комітету України (далі — АМКУ), індустріальної специфіки та бізнес-моделі конкретної компанії. Впровадження CACP передбачає такі заходи:

  • визначення потенційних ризиків (аудит внутрішніх документів (комерційна, бонусна, маркетингова політика, програма конкурентного комплаєнсу тощо) та шаблонів договорів з контрагентами);
  • імплементація мітигаційних опцій (внесення змін у проаудитовані документи та/або розробка і прийняття нових документів);
  • практична адаптація імплементованих рекомендацій (проведення спеціальних тренінгів для працівників та учасників дистрибуційної системи).

Серйозні наміри

Отже, як і конкурентний консалтинг, СAСР переходить з рангу екзотики у щоденну необхідність. Сподіваємося, що з часом цей процес стане неодмінною складовою української бізнес-культури. Характерно, що в цьому транзитному періоді юристи-конкурентники одночасно є просвітителями та операційними функціонерами. Хоча СAСР є добровільним феноменом, який АМКУ поки що не визначив як пом'якшувальну обставину, однак процес її впровадження суттєво знижує ймовірність вчинення конкурентного порушення. Таким чином, СAСР — це ознака серйозних конкурентних намірів компанії на противагу вчиненню серйозних конкурентних порушень.

Formula 1

Як правило, рішення впровадити CACP має превентивний характер та поки що здебільшого реактивну (не наступаємо двічі на одні граблі), а рідше проактивно-прогресивну (вчимося на чужих помилках) природу. Реактивісти — це гравці-порушники досліджених та розслідуваних ринків (наприклад, широковідомі справи pharma, fuel, retail і telecom індустрій). Проактивісти — учасники досліджуваних, розслідуваних, суміжних чи пріоритетних з українського або світового регуляторів ринків, особливо (але не виключно) українські імпортери закордонних (зокрема, світових) виробників. Протягом останнього року зразковим прикладом прогресивного впровадження САСР стала автоіндустрія. Імпортери найбільших та провідних світових автовиробників розпочали впровадження САСР для дистрибуції на ринках реалізації та постпродажного обслуговування України.

Золотий провідник

Конкурентний консалтинг заслужено вважається «послугами зі значною доданою вартістю», оскільки передбачає здійснення економічного та юридичного аналізу, який ґрунтується на тлумаченні принципів та аналізі правозастосування. При цьому ефективна допомога бізнесу стати та бути вдвічі конкурентнішим — адаптувати економічну конкурентність до юридичної — додатково вимагає від юридичних консультантів синергійної поточної співпраці з інхаус-юристами або комплаєнс-менеджерами компаній.

За результатами супроводу бізнесу в численних дослідженнях та розслідуваннях органів АМКУ, а також консультування з різних конкурентних питань, Arzinger сформувало власну індустріє-орієнтовану концепцію впровадження САСР, якою залюбки поділиться з бізнесом.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати