10 лютого 2021, 15:54

6 кроків для захисту інтересів, якщо сусід затопив вашу квартиру

Дмитро Шкребець
Дмитро Шкребець «АО Шкребець і партнери» помічник адвоката

Життя іноді підносить нам сюрпризи, і не завжди вони приємні, а інколи навіть дестабілізують звичний спосіб життя, створюючи непередбачені проблеми, для вирішення яких необхідно докласти чималих зусиль. Повертаючись додому після важкого робочого дня, кожен з нас може опинитися в ситуації, коли, зайшовши у свою оселю, стикаєшся з одним з таких неприємних сюрпризів у вигляді затопленої сусідом зверху квартири.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Отримавши такий «сюрприз», важливо знати, що з ним робити та як діяти у такій ситуації, щоб не залишитися наодинці з цією проблемою та не робити ремонт пошкодженого майна за власний рахунок. Саме тому пропонуємо вашій увазі 6 правил, як довести, що вас затопив сусід, або 6 кроків захисту ваших інтересів при затопленні вашої квартири.

1. Документальне фіксування факту залиття квартири

Для того, щоб мінімізувати неприємності, в першу чергу, слід зафіксувати факт затоплення і розмір шкоди, заподіяної майну, а саме скласти відповідний акт. Для його складання запрошуються балансоутримувач, а також сусід, який «завинив».

П. 2.3.6 «Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій», затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 р. №76 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 р. за №927/11207 (далі — Правила), передбачено, що в разі залиття квартири складається відповідний акт. У додатку №4 до цих Правил зазначено, що факт залиття квартири та його наслідки фіксуються актом комісійного обстеження квартири за участю представників організації (підприємства), яка відповідно до укладеної угоди є виконавцем послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, представників організації (підприємства), яка згідно з укладеною угодою обслуговує внутрішньобудинкові системи опалення та водопостачання, представника власника будинку, будинкового комітету та затверджується начальником організації (підприємства), яка відповідно до укладеної угоди надає послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Крім того, факт затоплення і розмір збитків мають підтвердити свідки, які також розписуються в акті.

2. Використання додаткових засобів для отримання доказів

За наявності будь-якого конфлікту чи спору, який потенційно може стати предметом розгляду судом, важливо бути доказово озброєним, оскільки суть розгляду спору судом полягає в його вирішенні шляхом співставлення доводів позивача та відповідача, виходячи з наявних у матеріалах справи доказів. У розумінні ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність чи відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються за допомогою письмових, речових і електронних доказів; висновків експертів; показань свідків.

Виходячи з судової практики по цій категорії справ, первинним, а відтак, і найважливішим доказом є акт комісійного обстеження, про який ішлося вище. Водночас існують різні обставини, які, на жаль, можуть всіляко перешкоджати захисту наших інтересів. Наприклад, постановою Верховного Суду від 21 лютого 2018 р. у справі №2-1974/11 було визнано правильним висновок суду першої інстанції, з яким погодився й апеляційний суд, про невідповідність акта вимогам, викладеним у Правилах, через відсутність зазначення конкретних причин залиття квартири та особи, яка допустила таке залиття, а відтак, такий акт не може бути належним і допустимим доказом заподіяння відповідачем майнової шкоди.

Саме тому важливо, щоб такий акт був правильно оформлений, оскільки неправильне його оформлення може призвести до визнання такого доказу неналежним і недопустимим. У випадку відсутності можливості контролю заповнення акта комісійного обстеження наполегливо рекомендуємо використовувати всі передбачені ч. 2 ст. 76 ЦПК України засоби отримання доказів, до яких можна віднести аудіо-, відео- та фотофіксацію події, пояснення осіб, які стали свідками цієї події, протокол, складений працівниками поліції за наслідками їх прибуття до місця події, а в подальшому — висновок проведеної будівельно-технічної експертизи, в якому можуть бути відображені відомості про причини залиття квартири, на підставі яких буде можливо встановити винну в заподіянні шкоди особу, тощо.

3. Встановлення винних у заподіянні шкоди

Відповідно до ч. 1 ст. 1166 ЦК України, майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної чи юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної чи юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Слід відзначити, що не завжди винуватцем згідно з буквою закону є ваш сусід, і тільки після встановлення причини залиття квартири стане відомо, хто саме має відшкодовувати завдану шкоду. Тобто якщо затоплення квартири сталося з вини сусідів, саме вони є суб’єктами відшкодування шкоди в розумінні ЦК України. З іншого боку, за ч. 2 ст. 1166 ЦК України особа, яка завдала шкоду, звільняється від її відшкодування, якщо доведе, що шкода заподіяна не з її вини.

Причини залиття квартири можуть бути різні, починаючи від того, що сусід забув вимкнути воду на кухні, коли виходив з квартири, і закінчуючи тим, що лопнув стояк або протік дах будинку, і тут уже зона відповідальності або балансоутримувача такого майна, або виконавця комунальних послуг, до обов’язків якого входить здійснення контролю за технічним станом інженерного обладнання будинків, квартир, приміщень, утримання в належному технічному стані, технічне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових мереж та вжиття заходів щодо ліквідації аварійних ситуацій.

Слід зазначити, що як відсутність встановлення факту вини особи, так і неправильне визначення винної в заподіянні шкоди особи може в подальшому призвести до відмови в задоволенні позовних вимог, що ще раз підтверджує необхідність отримання всіх можливих доказів на підтвердження обставин справи.

4. Мирне вирішення питання про відшкодування шкоди

Незважаючи на той факт, що звернення до суду є ефективним способом захисту порушених прав, рекомендуємо за можливості вирішити відповідну проблему мирним шляхом, оскільки процес судового розгляду справи може бути тривалий. При цьому навіть якщо ви вирішили обрати мирний шлях, у будь-якому разі викликати балансоутримувача та виконавця комунальних послуг у разі залиття квартири необхідно! По-перше, саме ці особи можуть перекрити стояк холодної чи гарячої води і вжити інші екстрені заходи для ліквідації аварії. По-друге, за результатами отримання акта комісійного обстеження та після встановлення розміру збитків винна в залитті квартири особа не зможе маніпулювати вами на предмет відсутності вини в події, що може мати місце у випадку, якщо ваш сусід — не зовсім добропорядна людина.

Обравши мирний шлях вирішення проблеми та маючи на руках документальне підтвердження обставин, підстав та вини особи, ви обираєте найоптимальніший шлях розвитку подій, що дозволить не втратити психічну рівновагу та зекономити час і гроші.

5. Документальне підтвердження фактичного розміру завданої шкоди

Якщо ж вам не вдалося порозумітися з кривдником стосовно розміру відшкодування, або іншого способу вирішення проблеми, окрім як звернутися до суду за захистом своїх прав, немає, необхідним кроком є визначення фактичного розміру завданої шкоди.

Для цього ви можете звернутися або до суб’єктів оціночної діяльності, які в передбаченому законом порядку пройшли атестацію та мають відповідний сертифікат, що підтверджує їхню кваліфікацію, або до відповідної установи, закладу за проведенням будівельно-технічної експертизи. Крім того, якщо в результаті затоплення квартири були пошкоджені меблі та техніка, для оцінки завданої шкоди необхідно провести також товарознавчу експертизу.

Слід відзначити, що відповідні експертизи можуть проводитися як в судовому, так і в досудовому порядку. Висновок, отриманий за результатами проведеної експертизи, є одним з найвагоміших аргументів у цьому спорі (як в судовому, так і в позасудовому), оскільки він констатує розмір завданої вам іншою особою шкоди.

6. Захист прав у судовому порядку та відшкодування моральної шкоди

Останнім кроком на шляху до відновлення ваших прав є звернення до суду і подальше виконання рішення у справі. Відповідно до ч. 1 ст. 4 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів. Відповідно до ч. 1 ст. 1167 ЦК України, моральна шкода, завдана фізичній чи юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених ч. 2 цієї статті. Таким чином, поряд з вимогою про відшкодування матеріальної шкоди, завданої залиттям квартири (ч. 1 ст. 1166 ЦК України), ви також маєте право на компенсацію моральної шкоди.

Згідно з п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. №4, під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб. Відповідно до чинного законодавства, моральна шкода може полягати, зокрема: у приниженні честі, гідності, престижу або ділової репутації, моральних переживаннях у зв’язку з ушкодженням здоров’я, у порушенні права власності (в т.ч. інтелектуальної), прав, наданих споживачам, інших цивільних прав, у зв’язку з незаконним перебуванням під слідством і судом, у порушенні нормальних життєвих зв’язків через неможливість продовження активного громадського життя, порушенні стосунків з оточуючими людьми, при настанні інших негативних наслідків.

Такі «сюрпризи» зазвичай застають нас зненацька, що, вочевидь, не дуже добре відбивається на нашому повсякденному житті, а відтак, у випадку захисту своїх прав в судовому порядку вимога про відшкодування моральної шкоди не буде зайвою.

Підсумовуючи, слід сказати, що якщо вам все-таки «пощастило» зіткнутися з подібною ситуацією, алгоритм ваших дій має виглядати таким чином: 1) викликати представників балансоутримувача та виконавця комунальних послуг і отримати акт комісійного обстеження; 2) зібрати якомога більше доказів факту залиття квартири; 3) встановити винну в заподіянні шкоди особу; 4) здійснити спробу вирішення проблеми в позасудовому порядку; 5) встановити розмір заподіяної шкоди; 6) звернутися до суду за захистом своїх прав.

І, звичайно, окреме правило, що завжди стоїть на варті правосуддя, — не панікувати та тримати себе в руках.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати