04 червня 2013, 13:45

Застосування контрактів FIDIC в Україні

Проблеми та перспективи

Опубліковано в №23 (365)

Сторінка 1 із 2
Світлана Теуш
Світлана Теуш «Arzinger» К.ю.н., старший юрист

Попри всі питання та дискусії щодо можливості застосування проформ FIDIC в Україні, засновані на проформах контракти тим часом стали частиною правових реалій України через об’єктивні ринкові чинники. Наразі учасникам ринку нагально потрібні канали комунікації для взаємного обміну інформацією, ноу-хау та пошуку шляхів вирішення практичних проблем. А проблем, пов’язаних із застосуванням контрактів FIDIC в Україні, таки виникає чимало – починаючи від автентичності перекладів текстів українською мовою і закінчуючи необхідністю врахування низки імперативних вимог вітчизняного законодавства, що нерідко передбачає суттєву зміну проформ і втручання у їхню витончену систему балансувань при розподілі ризиків та відповідальності сторін.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Якщо ж не обмежуватися галуззю юриспруденції, то коло завдань, що постають перед суб’єктами ринку інженерно-будівельних послуг, регулятором та країною в цілому, набуває ще більшого масштабу. Адже контракти FIDIC – це певний «зріз» відкритої ринкової структури взаємодій учасників, що забезпечується ефективним функціонуванням інститутів саморегулювання інженерно-будівельної галузі. Саме ці інститути повинні були б перебрати на себе основний тягар організаційних та адміністративних проблем, вирішити які окремо взятій компанії не до снаги. Йдеться, зокрема, про взаємодію з державними органами та структурами FIDIC, встановлення автентичності перекладів текстів контактів, обмін міжнародним досвідом, підготовку локальних типових документів, роз’яснень та рекомендацій для учасників ринку, а також просування регуляторних змін – як у законодавчому полі України, так і в системі контактів самої FIDIC. Інститути саморегулювання повинні відігравати вирішальну роль також у питаннях атестації та професійної відповідальності інженерів-консультантів – ключової постаті в системі організації відносин сторін за класичними формами контрактів FIDIC (зокрема, «Червоною» та «Жовтою» книгами), на яку покладені незалежний нагляд та ефективне управління проектом, об’єктивна й неупереджена оцінка та консультування з широкого кола питань, пов’язаних з реалізацією проекту.

За умов, коли інститути інженерного консалтингу та саморегулювання галузей Україні перебувають у рудиментарному стані, кожна компанія, кожен окремо взятий учасник ринку фактично залишається сам на сам з усім комплексом проблем, пов’язаних з реалізацією будівельного проекту на підставі контракту FIDIC.

 

 

До того ж можливості вибору інших контрактних форм украй обмежені, оскільки необхідність застосування саме проформ FIDIC у більшості випадків продиктована умовами надання міжнародного фінансування. Не є таємницею, що контракти FIDIC – це свого роду «пароль» доступу до міжнародних інвестицій, передусім якщо йдеться про масштабні інфраструктурні проекти. Міжнародний авторитет та переваги проформ FIDIC є незаперечними, проте наразі головною рушійною силою їх використання в Україні є те, що проформи інтегровані до тендерної документації міжнародних банків розвитку (далі  – МБР), таких як ЄБРР і група Світового банку. Кооперація FIDIC зі згаданими банками сягнула такого рівня, що, з урахуванням їхніх особливих потреб, FIDIC опублікувала та регулярно перевидає спеціальне так зване «Гармонізоване видання МБР», підготовлене «за мотивами» класичної «Червоної» книги (Умов контракту на будівництво). Наскільки нам відомо, планується доопрацювання і більш повноцінна інтеграція низки інших проформ FIDIC до складу типової тендерної документації МБР, зокрема Світового банку.

Міжнародних кредиторів можна вважати історично першими «лобістами» проформ FIDIC в Україні. Керовані цілком виправданим намаганням захистити себе від несподіванок та небезпек, що чатують на них на локальних ринках, а також заощадити ресурси, які інакше довелося б витратити на дослідження та розроблення індивідуалізованих форм контрактів із залученням локальних фахівців і врахуванням місцевої специфіки, міжнародні інвестори зазвичай віддають перевагу використанню загальновизнаних інструментів, що акумулюють найкращі світові практики та міжнародний звичай у певній галузі (наприклад, Incoterms). До розряду таких інструментів можна віднести й проформи FIDIC. Їх застосування є показником зрілості та цивілізованості компанії, ступеня її інтегрованості до міжнародного бізнес-середовища. Цей самий критерій певною мірою може бути застосований і до оцінки стану інженерно-будівельної індустрії та інвестиційного клімату країни загалом.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати