18 червня 2013, 12:46

Реорганізація господарських товариств та її наслідки

Реалізація законодавчих норм на практиці

Опубліковано в №25 (367)

Реорганізація господарських товариств – досить поширене явище, метою якого може бути посилення позицій на ринку або вирішення інших тактичних цілей. Господарські товариства зливаються, діляться, приєднуються та в результати одні припиняють свою діяльність, а натомість утворюються нові.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Реорганізація господарських товариств як суб’єктів господарювання зазвичай має місце тоді, коли відбуваються системні зміни у вигляді виникнення або припинення юридичних осіб, адже господарські товариства є юридичними особами.

Реорганізація є відносним припиненням діяльності юридичної особи при збереженні для функціонування в цивільному обороті його майнової маси і перехід його прав і обов’язків у порядку правонаступництва до інших осіб.

Відповідно до Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) реорганізація включає такі поняття, як поділ, перетворення, злиття або ж приєднання товариства й відбувається в результаті передачі свого майна, обов’язків та прав іншій юридичній особі чи особам правонаступникам.

У Господарському кодексі України (далі – ГКУ) також йдеться про реорганізацію як спосіб злиття, приєднання, поділу та і перетворення (ст. 59 ГКУ). За Господарським кодексом України реорганізація відбувається:

•        у разі злиття суб’єктів господарювання, коли всі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до суб’єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття. У цьому випадку виникає новий суб’єкт господарювання, а суб’єкти господарювання, що злилися, припиняються;

•        у разі приєднання одного або кількох суб’єктів господарювання до іншого суб’єкта господарювання до цього останнього переходять усі майнові права та обов’язки приєднаних суб’єктів господарювання. Новий суб’єкт господарювання внаслідок такої реорганізації не виникає, проте суб’єкт господарювання, який приєднався, припиняється;

•        у разі поділу суб’єкта господарювання усі його майнові права і обов’язки переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб’єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення одного або кількох нових суб’єктів господарювання до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права і обов’язки реорганізованого суб’єкта (Роздільний акт (баланс) – це баланс страховика, що реорганізовується шляхом поділу або виділення, на день припинення його діяльності, за яким його майно, права та обов’язки у відповідних частинах переходять до страховика – правонаступника або страховиків – правонаступників);

•        у разі перетворення одного суб’єкта господарювання на інший до новоутвореного суб’єкта господарювання переходять усі майнові права і обов’язки попереднього суб’єкта господарювання. А ще це означає перетворення однієї форми власності на іншу (наприклад, державної або комунальної на колективну або приватну) і відповідно, зміну організаційно­правової форми суб’єкта господарювання. Такий спосіб реорганізації масово застосовувався в процесах приватизації майна державних підприємств.

Щоб читати далі, передплатіть доступ
0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати