16 квітня 2013, 14:10

Нереальність договору для цілей оподаткування

Наскільки це реально?

Опубліковано в №16 (358)

Олександр Бобошко

Будь-які податкові наслідки договору не можуть порушувати публічний порядок

Олександр Бобошко «Schoenherr, МЮФ» Старший юрист практики корпоративного права та M&A

На сьогодні в законодавстві України не існує прямих підстав для визначення будь-якого правочину чи договору «нереальним» для податкових цілей, адже в законодавстві не визначено саме поняття «нереальної» операції. Незважаючи на це, податкові органи України розробили власну теорію «нереальних операцій», основні положення якої були сформульовані ще в 2009 році у Методичних рекомендаціях ДПАУ № 2012/7/10-1017. Згідно з цими рекомендаціями, одними з основних підстав для визначення договору нереальним є ст. 228 та 203 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ), якими, відповідно, передбачено, що правочин який порушує публічний порядок, є нікчемним, а правочин, що не був спрямований на реальне настання правових наслідків, може бути визнаний недійсним. Також згідно з п. 3 ст. 228 ЦКУ правочин може бути визнаний недійсним у разі недодержання вимоги щодо відповідності правочину інтересам держави і суспільства та його моральним засадам.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Слід зазначити, що наведена вище позиція податкових органів щодо можливості встановлення причинно-наслідкового зв’язку між податковими наслідками договору та порушенням публічного порядку або інтересів держави є більш ніж спірною. А саме, за своєю суттю, публічний порядок – це поняття, що відноситься до корінних засад існування суспільства, основ правового порядку держави та суспільної моралі. На думку автора, будь-які податкові наслідки договору (навіть у випадку податкової мінімізації) не можуть порушувати публічний порядок, оскільки питання оподаткування господарських операцій не відносяться до сфери суспільної моралі та основних засад існування суспільства. Так само спірним є й посилання на можливе порушення інтересів держави у зв’язку з мінімізацією податкових наслідків за договором.

Щоб читати далі, передплатіть доступ
0
0