04 лютого 2014, 16:40

Інститути спільного інвестування в Україні: тенденції та особливості

Огляд нормативно­правових актів

Опубліковано в №05-06 (399-400)

Наталія Грішина

Упроваджено нові вимоги щодо корпоративного управління інститутів спільного інвестування

Наталія Грішина «PLP Law Group» старший юрист та адвокат юридичної компанії

З 1 січня 2014 року набрав чинності Закон України «Про інститути спільного інвестування» № 5080­VI (далі – Закон), яким упроваджено нові вимоги щодо корпоративного управління інститутів спільного інвестування та вдосконалено діяльність органів корпоративного фонду. Відповідно до зазначеного Закону діяльність зі спільного інвестування здійснюють корпоративні та пайові фонди. Корпоративний фонд є юридичною особою, який утворюється у формі акціонерного товариства. Органами КФ є загальні збори та наглядова рада. Утворення інших органів корпоративного фонду забороняється. Загальні збори визначаються як вищий орган КФ, який може вирішувати будь­які питання його діяльності. До виключної компетенції загальних зборів Законом віднесено питання, пов’язані з функціонуванням КФ (наприклад, внесення змін до статуту; обрання членів наглядової ради, припинення повноважень членів наглядової ради; обрання (заміна) компанії з управління активами, зберігача активів ІСІ, оцінювача майна, депозитарію цінних паперів та укладення договорів з ними); питання, що стосуються володіння, користування, розпорядження майном КФ (наприклад, розміщення акцій, збільшення/зменшення статутного капіталу, виплата дивідендів та затвердження їх розміру), а також питання, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно зі статутом КФ.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


 

Щоб читати далі, передплатіть доступ
0
0