19 березня 2013, 18:54

Чи є відсотки після смерті?

Ситуація з погляду нормативного регулювання

Опубліковано в №12 (354)

Олександр Василевський

Право на вклад та на відсотки за ним, які є нарахованими саме на день смерті спадкодавця, переходять спадкоємцеві

Олександр Василевський «Asters, ЮФ» юрист

Позиція нашої компанії щодо отримання спадкоємцем (спадкоємцями) процентів, нарахованих за договором банківського вкладу (депозиту), така.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Відповідно до ч. 1 ст. 1058 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов’язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або інший дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.

Відповідно до ч.ч. 1, 4, 6 ст. 1061 ЦК України банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу в розмірі, встановленому договором банківського вкладу. Проценти на банківський вклад нараховуються від дня, наступного за днем надходження вкладу в банк, до дня, який передує його поверненню вкладникові або списанню з рахунка вкладника з інших підстав. У разі повернення вкладу виплачуються всі нараховані до цього моменту проценти.

Щоб читати далі, передплатіть доступ
0
0