28 лютого 2020, 12:23

Юридична освіта без бакалаврату і заочників: концепт

26 лютого 2020 Комітет ВРУ з питань освіти, науки та інновацій оприлюднив на своєму сайті проєкт концепції розвитку юридичної освіти.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


В чому проблема?

Як зазначено в Концепції, зміст юридичних дисциплін залишається успадкуванням радянської системи юридичної освіти, відповідно до якої юрист сприймається, як особа, покликана служити державі, а не гарантувати, утверджувати і захищати права людини. Відтак держава не отримує фахівців, спроможних впроваджувати нові закони заради утвердження та захисту прав людини.

Проблемою, яка потребує розв’язання, є невідповідність змісту юридичної освіти і якості підготовки в правничих школах сучасним вимогам ринку праці. Про низьку якість підготовки свідчать дослідження, відповідно до яких більшість випускників правничих шкіл не відповідають вимогам ринку праці та не в змозі подолати мінімальні порогові бали під час вступних випробувань оцінювання при вступі до правничої магістратури. «У 2018 р. не подолали поріг «склав / не склав» під час вступу на правничу магістратуру майже 34 % випускників, які отримали диплом бакалавра. У 2019 р. – майже 55%», - зазначено в Концепції.

Цікаві пропозиції

-  вища юридична освіта здобуватиметься за єдиною спеціальністю 081 «Право». Як бачимо, спеціальність 082 «Міжнародне право» не включили в цей проєкт Концепції, що скоріш за все викличе значне обурення з боку міжнародників;

- підготовка здобувачів освіти за спеціальністю 081 «Право» в системі фахової передвищої освіти та за ступенем молодшого бакалавра та бакалавра не буде здійснюватися, тобто залишаються лише магістри;

- навчання проходитиме виключно на денній формі;

- при вступі для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» замість математики вступники будуть складати тест загальних навчальних компетентностей;

- до процедури акредитації освітніх програм будуть залучені правники-практики;

- якість результатів навчання випускника перевірятиметься на Єдиному державному кваліфікаційному іспиті (ЄДКІ);

- викладачам буде забезпечено конкурентний рівень оплати праці;

- з’являється нова категорія «навчання впродовж життя», що має забезпечувати безперервне поглиблення, розширення й оновлення ними своїх професійних знань, вмінь та навичок, здобуття нової спеціалізації або кваліфікації у певній галузі права чи сфері діяльності на основі раніше здобутої освіти і практичного досвіду, а також забезпечувати правників достатньою інформацією про зміни у законодавстві та практиці його тлумачення і застосування;

Очікувані результати (або улюблене число 75)

-75 % правничих шкіл мають отримати зразкову акредитацію освітньої програми Національним агентством забезпечення якості вищої освіти;

- принаймні три правничі школи мають потрапити у визнані міжнародні рейтинги;

- 75 % випускників магістратури мають успішно складати Єдиний державний кваліфікаційний іспит з першого разу;

- 80 % роботодавців, за результатами опитувань, мають бути задоволені рівнем випускників правничих шкіл;

- відсоток випускників правничих шкіл, які знаходитимуть роботу за фахом протягом одного року після випуску має бути на рівні 75 %.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати