07 травня 2021, 8:36

ВРП наголошує на важливості визначення критеріїв доброчесності

Пресслужба ВРП

Вища рада правосуддя позитивно сприймає та вважає важливою позицію Венеційської комісії стосовно необхідності чіткого та однозначного визначення на законодавчому рівні критеріїв професійної етики та доброчесності, а також процедури перевірки відповідності цим критеріям членів ВРП, висловлену у висновку щодо законопроєкту №5068.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Читайте також: "ВРП вирішила тимчасово призначити в.о. Голови ДСА України Олексія Сальнікова"

Про це повідомляє пресслужба ВРП.

Потреба у визначенні вказаних понять є визначальною, адже без нормативного закріплення дефініцій будь-яка перевірка чи оцінка буде суб’єктивною. Ще у висновку № 969/2019 щодо змін до законодавчих актів, які регулюють статус Верховного Суду та органів суддівського врядування, Венеційська комісія зазначила, що єдині критерії відбору, зазначені у Законі № 193 «професійна компетентність, етика та доброчесність», не викладені достатньою мірою детально для їх застосування на практиці.

Водночас зауважується, що Венеційська комісія, нажаль, не взяла до уваги пояснення ВРП та консультативні висновки Ради, а також висновки провідних юридичних наукових закладів України щодо неприйнятності встановлення контролю за ВРП органом, який не має конституційної основи.

Здебільшого висновок містить рекомендації щодо доопрацювання законопроєкту № 5068, на що звертала увагу і ВРП.

Остаточне рішення має прийняти Парламент. Ухваленню закону має передувати глибокий аналіз рішень Конституційного суду України щодо інституцій, аналогічних Етичній раді, а також проведення широкого обговорення запропонованих змін з професійною спільнотою, суддями, адвокатами, науковцями, про необхідність якого зазначено у висновку Венеційської комісії щодо закону №193-IX.

У консультативному висновку ВРП зазначала, що Консультативна рада європейських суддів вважає, що буде неприпустимим, якщо судова рада обмежуватиметься іншими органами у своїй автономії визначати власні процедури діяльності та питання, що виносяться на її розгляд.

Члени Вищої ради правосуддя обираються (призначаються) за квотним принципом. Конституція України не містить застережень, що будь-який орган може обмежувати конституційно визначених суб’єктів формування конституційного органу. При цьому суб’єкти обрання (призначення) самостійно оцінили кандидатів на доброчесність та професійну етику при їх обранні (призначенні); такі кандидати пройшли спеціальну перевірку у порядку, передбаченому законом.

Рішенням Конституційного Суду України від 11 березня 2020 року № 4-р/2020 визнано неконституційною норму про утворення Комісії з питань доброчесності і етики, до повноважень якої було віднесено оцінку відповідності члена або кандидата до складу ВРП принципам добросовісності та етичних норм судді; затвердження висновків про невідповідність вимогам кандидатів на посаду члена ВРП до обрання (призначення) їх на посаду, що перешкоджає призначенню їх на відповідну посаду.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати