25 вересня 2020, 17:49

ВОІВ: нова база даних судових рішень з ІВ

Геннадій Андрощук
Геннадій Андрощук головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, к.е.н., доцент, судовий експерт

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) 24 вересня запустила нову базу даних WIPO Lex-Judgments, через яку можна отримати безкоштовний доступ до найважливіших судових рішень різних країн світу, що стосуються права інтелектуальної власності (ІВ). Оскільки темпи розвитку технологій часто випереджають можливості законодавчих органів і урядів в плані розробки нових правил і положень, судові органи всього світу все частіше стикаються з одними і тими ж питаннями вельми складного характеру.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Читайте також: "Кінець дядька Бена: змінені назва і логотип бренду"

База даних WIPO-Lex Judgments сприятиме поглибленню загального розуміння того, під яким кутом зору суди дивляться на ці питання, забезпечуючи доступ до рішень (відібраних відповідними відомствами держав-членів), які є прецедентними з точки зору авторитетного тлумачення правових норм, що стосуються ІВ, в їх юрисдикціях. На момент запуску бази даних WIPO Lex-Judgments вона містила понад 400 документів з 10 країн.

«База даних WIPO Lex-Judgments стане важливою підмогою в контексті судового врегулювання суперечок в області ІВ в нашому глобалізованому світі; суди і директивні органи, що зіштовхуються з динамічно мінливим ландшафтом сфери ІВ, зможуть використовувати отриману таким чином інформацію про судові рішення і практику зарубіжних країн для пошуку юридичних і політичних рішень відповідних питань в своїх власних країнах», - зазначив Генеральний директор ВОІВ Френсіс Гаррі.

Пропонуючи доступ до інформації про судові рішення, база даних WIPO Lex-Judgments допоможе судам отримати потрібні їм відомості та зміцнить їх потенціал в плані проведення аналізу і обгрунтування прийнятих ними рішень, а також буде сприяти виявленню подібностей і відмінностей в національних підходах до загальних питань ІВ.

Крім того, база даних WIPO Lex-Judgments містить інформацію про судові структури, які займаються розглядом суперечок, пов'язаних з ІВ, в яких беруть участь держави-члени. Це дозволяє користувачам скласти враження про всьому діапазону таких структур, в число яких входять суди загальної та спеціальної юрисдикції, а також адміністративні органи, які виконують квазісудові функції, і про різні особливості в їх роботі, які дозволяють їм успішно вирішувати складні з технічної точки зору суперечки в сфері ІВ.

База даних WIPO Lex-Judgments може виявитися корисною не тільки для суддів, а й для осіб, відповідальних за розробку політики, юристів і вчених, а також внести вклад в поглиблення розуміння того, яким чином суди вирішують складні і неоднозначні питання, пов'язані зі спорами в сфері ІВ, в своєму прагненні домогтися того, щоб їх рішення з таких спорів ставали більш узгодженими, ефективними та доступними.

База даних WIPO Lex-Judgments доповнює інформацію, що міститься в базі даних WIPO Lex, яка є сховищем зібраної Організацією глобальної колекції нормативно-правових актів і договорів у сфері ІВ.

Про базу даних WIPO Lex-Judgments. Визнаючи, що за своїм характером сфера врегулювання суперечок, пов'язаних з ІВ, стає все більш міжнародною, а судді національних судів все більш активно прагнуть до налагодження діалогу зі своїми колегами в інших юрисдикціях, в 2018 р ВОІВ почала приділяти більш пильну увагу питанням судового врегулювання суперечок в сфері ІВ. Відповідна діяльність, яку координує Судовий інститут ВОІВ, спрямована на те, щоб сприяти обміну інформацією між суддями в усьому світі про спільні проблеми, що стоять перед ними, проводити цілеспрямовані заходи з нарощування потенціалу, а також забезпечувати більш широке поширення інформації про ІВ і суди. База даних WIPO Lex-Judgments - це безпосередня реакція на прохання численних держав-членів (які спочатку надійшли від країн Латинської Америки і Карибського басейну (регіону ЛАК) та Іспанії) створити ресурс, який дозволив би розширити пропозицію і поліпшити доступ до інформації та даних про судові системи і рішення з питань ІВ на міжнародному рівні.

База даних WIPO Lex-Judgments забезпечує доступ до судових рішень, які були віднесені самими судами або іншими національними органами кожної держави-члена до категорії найбільш значущих з причини їх великої ваги або значення як прецедентних рішень. База даних містить докладні бібліографічні відомості про всі відповідні рішення (з функцією пошуку), включаючи їх предмет, назву, органу, який їх прийняв, тип розгляду, відповідні положення нормативних актів, ключові слова і резюме, а також повні тексти рішень мовою оригіналу. Завдяки інтеграції з WIPO Lex база даних WIPO Lex-Judgments також містить перехресні посилання на які містяться в WIPO Lex національні закони і міжнародні договори, які згадуються в тому чи іншому рішенні. Крім того, на сторінці кожної держави-члена наводиться огляд існуючих в ньому структур, що займаються питаннями врегулювання суперечок в сфері ІВ, з інформацією про відмінні особливості відповідних адміністративних і судових процедур, статистичними даними про рішення у спорах в сфері ІВ та посиланнями на національні бази даних за рішеннями, доступними в режимі он-лайн.

Інтерфейс бази даних WIPO Lex-Judgments доступний англійською, арабською, іспанською, китайською, російською та французькою мовами; вона також полегшує глобальний доступ до текстів рішень зарубіжних судових органів за допомогою вбудованих інструментів автоматизованого машинного перекладу, включаючи WIPO Translate. База даних WIPO Lex-Judgments, учасниками якої на момент її запуску були 10 країн, буде рости за рахунок додавання в неї рішень судових органів кожної нової держави-члена, що бере участь; вона також буде вдосконалюватися за допомогою внесення в неї оновлень, пов'язаних з поліпшенням функцій пошуку, фільтрації даних і машинного перекладу. Держави-члени, які бажають поповнити цю глобальну базу даних найбільш важливими рішеннями своїх судових органів, можуть повідомити про це ВОІВ.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати