18 травня 2015, 12:14

В Академії адвокатури відбувся семінар з питань трудового права

Академія адвокатури України

Науково-практичний семінар «Трудове право та право соціального захисту: європейські стандарти. Виклик для України» відбувся в Академії адвокатури України 15 травня 2015 року, повідомили в ААУ.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


На семінарі виступив М. Д. Бойко - автор навчального посібника «Право соціального забезпечення України» та «Трудове право України», що були видані у минулому році.

1xCv01XxFVo

В межах семінару відбулась також презентація монографії С. В. Вишновецької «Методологія науки трудового права».

З презентаціями та рефератами щодо впливу права ЄС на реформування трудового права України, проблем методології науки трудового права в умовах інноваційного розвитку суспільства, актуальних питань права соціального захисту виступили студенти 3-го та 4-го курсів.

На семінарі йшлося про імплементацію директив ЄС щодо недискримінації, ґендерної рівності, здоров’я і безпеки праці, а також імплементації Україною Директиви 2003/88/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4.11.2003 про деякі аспекти організації робочого часу та Директиви 2006/54/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5.07.2006 про реалізацію принципів рівних можливостей і рівного ставлення до чоловіків та жінок у питаннях працевлаштування і зайнятості (зі змінами).

3QhEAM45MAk

Учасники семінару розглянули актуальні питання імплементації Директиви Ради 98/59/ЄС від 20.07.1998 щодо колективного звільнення, Директиви Ради 91/533/ЄЕС від 14.10.1991 про обов’язок роботодавця інформувати працівників про умови, що застосовуються до контракту чи трудової угоди, а також деякі інші директиви ЄС щодо трудового законодавства. Предметом обговорення були і публікації, опубліковані в «Юридичній газеті», з питань впливу права ЄС на реформування трудового права України та права соціального захисту.

Аналізувалось питання суасних тенденцій зовнішньої трудової міграції в Україні, міжнародної трудової міграції українців до держав-членів ЄС і, зокрема, динаміка еміграції та імміграції, питання щодо структури трудової міграції за гендерною ознакою, рівнем освіти та сферою зайнятості.

Зацікавила студентів доповідь щодо правового статусу громадян із третіх країн, які прибули в ЄС з метою працевлаштування (Директива 2009/50/ЄС).

Не залишились без уваги учасників семінару і актуальні питання видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні. Студенти у своїх доповідях висвітлили інші актуальні для України питання, зокрема, виробничої демократії (Директива 2003/72/ЄС), захисту працівників у разі банкрутства роботодавця (Директива 2008/94/ЄС).

В роботі науково-практичного семінару взяли участь студенти 4-го курсу Академії адвокатури України, що вивчають навчальну дисципліну «Право соціального захисту». Учасники семінару мали змогу доповісти про результати виконання індивідуального навчально-дослідного завдання на тему, зокрема, правового регулювання соціального захисту в ЄС. Ольга Шевченко доповіла про призначення соціальної допомоги за законодавством України та актами ЄС. Марія Красненко роз’яснила стандарти ЄС у сфері соціального захисту і зокрема, щодо виплат при народженні дитини. Віталій Васильев виступив з науковою доповіддю щодо актуальних питань соціального забезпечення в Україні та деяких державах-членах ЄС і зокрема, призначення житлових субсидій та надання соціальних пільг. Ольга Горленко роз’яснила присутнім деякі актуальні питання пенсійного забезпечення наукових працівників за законодавством України.

Студенти 4-го курсу Академії адвокатури України досліджували і правове регулювання соціального захисту у деяких держав-членів ЄС. Так, Анастасія Гармасій у своїй науковій доповіді виклала деякі аспекти системи соціального захисту у Франції. Гліб Філіпчук доповів про правове регулювання медичного страхування в Німеччині. Дар’я Ралдугіна виступила з науковою доповіддю щодо пенсії та пенсійного віку в Німеччині. Вікторія Лінченко виклала актуальні питання щодо правового регулювання призначення соціальної допомоги в деяких державах-членах ЄС та Україні.

Предметом дослідження студентів 4-го курсу Академії адвокатури України були і питання трудового права ЄС. Так, Юлія Лісовська присвятила свою наукову доповідь правовому регулюванню робочого часу в Україні та ЄС. Про європейський досвід у працевлаштуванні інвалідів доповіла Альона Шевченко.

Виступи студентів 3-го курсу Академії адвокатури України були присвячені актуальним питанням трудового права України. Так, Євгеній Титарчук виступив з науковою доповіддю щодо видів та режиму робочого часу. Анастасія Володовська виступила з питань матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівнику. Єлизавета Мартюк роз’яснила присутнім підстави визнання недійсними окремих умов трудового договору.

Доповіді студентів стосувались і судової практики. Так, Дар’я Писаренко у своїй науковій доповіді проаналізувала деякі рішення Верховного Суду України щодо розгляду трудових спорів. Інна Грицовець доповіла судову практику щодо трудових спорів з іноземцем. Катерина Каземиренко свою наукову доповідь присвятила питанням судової практики відсторонення працівника від роботи. З питанням правового регулювання забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок виступила Світлана Болюбаш. Мар’яна Башилова виступила з проблемних питань соціального захисту у разі безробіття в Україні та державах-членах ЄС.

Науково-практичний семінар проводився у межах тижня науки, започаткованого в Академії адвокатури України, «Міжнародного дня сім’ї», що відзначається 15 травня та на відзначення «Дня науки. Всесвітнього дня інформаційного спілкування» – 17 травня.

Метою проведення семінару є формування у студентів європейського наукового світогляду, освітньої компетентності – застосування здобутих знань, навичок, умінь, досвіду діяльності щодо соціального захисту та трудових правовідносин, а також контролю самостійної роботи студенті з цих навчальних дисциплін.

RZuYDgmU8ms

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати