14 квітня 2021, 12:04

Судді самостійно обиратимуть помічників, секретарів та розподілятимуть зарплату між ними: законопроект

Унормування на законодавчому рівні питань оплати праці та діяльності помічниками суддів та секретарями судового засідання є основною метою поданого до Верховної Ради України законопроекту.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Читайте також: "Парламентарю не будуть відшкодовуватися витрати у разі невиконання ним обов’язків у ТСК: законопроект"

У чому полягає необхідність прийняття проекту Закону?

На сьогоднішній день судова система стикнулася з критичною ситуацією, пов’язаною з відтоком великої кількості працівників, які, відповідно до своїх посадових обов’язків виконують широкий спектр повноважень, що мають сприяти виконанню суддею повноважень щодо здійснення правосуддя, - помічників суддів та секретарів судового засідання.

Причиною цього є відсутність забезпечення належного рівня оплати праці зазначеним категоріям працівників. Так, згідно інформації, викладеної у відкритих зверненнях працівників апаратів судів відомо, що заробітна плата секретаря судових засідань суду першої інстанції, де найбільше навантаження, без стажу роботи з врахуванням податків становить близько 4500 грн, а помічника судді – 10 000 грн. Фактично, суми отриманих заробітних плат вказаних працівників є нижчим від мінімальної заробітної плати, встановленої  Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Порядок нарахування заробітних плат зазначеним категоріям працівників судової системи, який існує, не дає можливості забезпечити належний її рівень.

Що передбачає законопроект?

Законопроектом № 5361 від 12.04.2021 пропонується  внести зміни у статтю 157 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:

  • надати право суддям обирати, крім помічників, також й секретарів судового засідання.
  • віднести посади  помічників судді, секретарів судового засідання до посад патронатної служби, на які не поширюється дія Закону України "Про державну службу", крім статті 92 Закону України "Про державну службу".
  • на законодавчому рівні закріпити вимоги до секретарів судового засідання, встановивши, що  секретарем судового засідання може бути особа, яка має вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" або "Правоохоронна діяльність" з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший бакалавр або бакалавр, без вимог щодо стажу роботи.
  • надати право суддям самостійно здійснювати добір помічника (помічників) та секретаря (секретарів) судового засідання, розподіляти обов'язки між ними та здійснювати особисто розподіл місячного фонду заробітної плати у межах загального фонду, який встановлюється йому для оплати праці помічників суддів та секретарів судового засідання.
  • помічник судді та секретар судового засідання призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату відповідного суду за поданням судді.
  • встановити підзвітність помічників суддів та секретарів судового засідання судді, за поданням якого його (їх) призначили.
  • визначити, що помічники суддів, секретарі судового засідання працюють за строковим трудовим договором.
  • встановити розмір загального Фонду для оплати праці помічників суддів та секретарів судового засідання, що залежатиме від навантаження на суддів:

1)для суддів, навантаження яких становить не більше 65 вхідних справ у місяць, розмір загального Фонду становить 20 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

2) для суддів, навантаження яких становить від 65 до 100 вхідних справ у місяць, для визначення розміру загального Фонду, який встановлюється для оплати праці помічників суддів та секретарів судового засідання, використовується коефіцієнт 1,5;

3)для суддів з кількістю вхідних справ більшою, ніж 100, використовується коефіцієнт 2. 

Також проектом Закону пропонується встановити, що виключно за рахунок та в межах загального фонду, встановленого судді на відповідний рік для оплати праці його помічника (помічників), секретаря (секретарів) судового засідання, суддя здійснює розподіл коштів для виплати помічнику (помічникам), секретарю (секретарям) судового засідання: заробітної плати, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, заробітної плати за час відпустки, матеріальної допомоги для оздоровлення під час надання щорічної основної відпустки, грошової компенсації, передбаченої статтею 24 Закону України "Про відпустки", за всі не використані дні щорічних основної та додаткової відпусток. Зазначені виплати здійснюються органом, який здійснює нарахування зарплат суддям за поданнями судді.

Залишок коштів загального фонду може бути використаний суддею для сплати премій помічнику судді, секретарю судового засідання.

Законопроект передбачає, що у випадку звільнення помічника судді, секретаря судового засідання на підставі закінчення (припинення) повноважень судді з відправлення правосуддя з визначених законом підстав або звільнення судді з займаної посади, дострокового припинення повноважень судді, переведення судді на іншу посаду помічнику судді, секретарю судового засідання виплачується одноразова грошова допомога у розмірі його середньої місячної заробітної плати за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності відповідного суду.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати