09 серпня 2021, 11:56

Реформа державного контролю: як в Україні здійснюватимуться перевірки бізнесу

На розгляд народним депутатам подано законопроєкт, що пропонує встановити новий порядок державного контролю за суб'єктами господарювання та внести зміни до порядку адміністративного судочинства.

Читайте також: "Рахункова палата: За два роки підприємства Мінекономіки, отримали понад 11,7 млрд грн збитків"

Обґрунтування необхідності прийняття акта

Розроблення проєктів Закону № 5837 від 05.08.2021 та 5838 від 05.08.2021
зумовлене необхідністю виконання Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 та забезпечення переорієнтації системи державного нагляду (контролю) з домінуючої на сьогодні карально-репресивної на превентивну і ризик-орієнтовану.

Що пропонується?

Проєктом Закону № 5837 запроваджується:

 • аудит діяльності суб'єкта господарювання контролюючими органами;
 • право органів державного нагляду (контролю) звертатися до суду у разі створення перешкод суб'єктами господарювання під час здійснення заходів державного нагляду (контролю);
 • залучення громадськості до розгляду звернень суб'єктів господарювання щодо оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб та рішень органів державного нагляду (контролю), створення інституту громадських рад з питань державного нагляду (контролю), запровадження уніфікованої процедури оскарження розпорядчих документів та рішень щодо застосування санкцій, які приймаються посадовими особами органів державного нагляду (контролю);
 • проведення органами державного нагляду (контролю) навчальних заходів для суб'єктів господарювання щодо управління небезпеками (ризиками), роз'яснення причин їх виникнення, навчання управлінню ризиками з метою профілактики порушень та спрямування діяльності суб'єкті відвернення небезпек;
 • оперативне вжиття заходів реагування органами державного нагляду (контролю) щодо повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, експлуатації будинків, будівель, споруд та їх частин, машин та механізмів, надання послуг суб'єктом господарювання, які становлять загрозу для життя та/або здоров'я людини, навколишнього природного середовища;
 • врегулювання можливості суб'єктів господарювання на законне відновлення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, експлуатації будинків, будівель, споруд та їх частин, машин та механізмів, надання послуг суб'єктом господарювання після повного або часткового зупинення;
 • встановлення можливості збільшення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) відносно суб'єктів господарювання, діяльність яких віднесена до середнього та незначного ступенів ризику, на період дії укладеного суб'єктом господарювання договору страхування цивільної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно навколишньому природному середовищу, життю, здоров'ю та майну третіх осіб унаслідок порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства.

Ще одне нововведення - інститут добровільного аудиту компанії, що може стати  альтернативою державному нагляду. Тобто підприємство зможе самостійно ініціювати аудит щодо себе. У разі виявлення порушень санкції не застосовуватимуться, а в разі позитивного висновку - частота планових перевірок зменшиться.

Також  планується створити інститут страхування цивільної відповідальності діяльності підприємців. Спеціальним законом передбачено, що у разі укладення договору страхування цивільної відповідальності компанії із середнім та незначним ступенем ризику будуть перевірятися рідше.

Розширюється та вдосконалюється функціонал Інтегрованої автоматизованої системи. Зокрема, створюється  можливість здійснювати заходи державного нагляду та обмін документами в електронній формі. До того ж взаємодія з органами контролю відбуватиметься через безкоштовний зручний е-кабінет: закріплюється можливість подання скарги та можливість відмовитися від комплексного планового заходу через е-систему.

Крім цього, у зв’язку з визначенням, що державний нагляд (контроль) органами ліцензування за діяльністю ліцензіатів має здійснюватися у порядку встановленому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю)» проєктом Закону пропонується внесення змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» щодо:

 • виключення з Закону про ліцензування положень щодо порядку контролю органами ліцензування за суб’єктами господарювання;
 • виключення з Закону про ліцензування обтяжливої норми погодження позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов Державною регуляторною службою України за зверненнями органів ліцензування.

У Кодексі адміністративного судочинства України пропонується визначити процедуру скороченого провадження у справах за зверненнями органів державного нагляду (контролю) до суду під час здійснення ними визначених законом повноважень щодо:

 • вжиття заходів реагування у випадках та з підстав, передбачених законом, до суб’єктів господарювання, у яких під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) виявлено порушення у відповідній сфері державного нагляду (контролю);
 • зобов’язання суб’єктів господарювання допустити посадових осіб органів державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю).
0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати