19 жовтня 2021, 17:46

Рада внесла зміни в урядування та діяльність НБУ: прийнято закони

Верховна Рада прийняла ряд Законів щодо окремих питань діяльності Національного банку України.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Читайте також: "Національний банк удосконалює процедури банківського нагляду"

Так, Законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України" передбачено, що Національний банк та Кабінет Міністрів України можуть проводити взаємні консультації з питань грошово-кредитної політики та державної економічної політики, зокрема щодо прогнозу основних макроекономічних показників, включаючи монетарні показники і показники валютно-курсової політики.

Законом внесено зміни до Закону України "Про Національний банк України" в частині:

1) унормовано питання внутрішнього урядування в Національному банку України, а саме:

- доповнено перелік кваліфікаційних вимог до осіб, які призначаються на посади членів Ради Національного банку України, Голови Національного банку України та його заступників, встановити перелік обмежень та доповнити перелік підстав для звільнення з посади таких осіб;

- уточнено окремі норми щодо повноважень Ради Національного банку України;

- уточнено окремі норми щодо порядку роботи Ради Національного банку України та порядок її взаємодії з Правлінням Національного банку України;

- запроваджено повноваження Правління Національного банку України щодо розроблення Кодексу етики працівників Національного банку та визначення комунікаційної політики Національного банку;

- впроваджено норми щодо обов'язків для членів Правління Національного банку, працівників Національного банку та членів Ради Національного банку щодо захисту інтересів Національного банку України;

2) управління золотовалютним резервом щодо:

- уточнення інструментарію Національного банку України для більш ефективного управління золотовалютним резервом;

- кола контрагентів, з якими можна буде проводити операції з золотовалютним резервом;

- уніфікації у тексті Закону використання терміну "золотовалютний резерв";

3) взаємодії Національного банку України з Кабінетом Міністрів України щодо періодичності та строків подання Національним банком України інформації:

- Уряду лише один раз на рік про очікувану частину прибутку до розподілу Національного банку України, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету;

- встановлення права (замість обов’язку) для Національного банку України та Уряду проводити взаємні консультації;

- виключення положень статті 52 Закону щодо підтримки економічної політики Уряду;

4) удосконалення окремих положень щодо питань діяльності Національного банку України, а саме:

- удосконалено та осучаснено термінологічний апарат Закону;

- встановлено можливість для Національного банку України забезпечувати представництво інтересів Національного банку в органах влади іноземних держав, захист прав та інтересів Національного банку у закордонних юрисдикційних органах;

- впроваджено функцію Національного банку України щодо створення (ведення) інформаційних систем (реєстрів, баз даних), необхідних для виконання функцій валютного регулювання та нагляду, а також встановити право встановлювати необхідність створення та ведення таких реєстрів (баз даних) для банків;

- змінено підхід до вилучення надлишкової ліквідності шляхом надання Національному банку права нараховувати відсотки на кошти, розміщені на рахунках банків, відкритих в Національному банку України;

- закріплено право Національного банку України проводити перевірки банків та юридичних осіб, яким надано ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, щодо дотримання ними вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань порядку ведення касових операцій, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, організації охорони приміщень;

- уточнено окремі положення Закону з метою їх узгодження із розширенням повноважень Національного банку України по регулювання небанківського фінансового сектору.

Проєкт Закону зареєстровано за №5850.

Також народні депутати прийняли Закон "Про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі юридичних послуг Національним банком України" (законопроєкт №5852), яким надається Національному банку право здійснювати закупівлю юридичних послуг для представництва його інтересів в органах влади іноземних держав, а також тих, які пов’язані із захистом його прав та інтересів під час врегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ, учасником яких є Національний банк.

Крім цього, прийнятим Законом "Про внесення зміни до статті 33 Бюджетного кодексу України щодо уточнення інформації, яка подається Національним банком України для складання Бюджетної декларації" (законопроєкт № 5853) встановлено, що Національний банк України до 1 березня року, що передує плановому, подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України інформацію про орієнтовний прогноз частини прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на середньостроковий період, а також про орієнтовні прогнозні показники валютно-курсової політики на середньостроковий період (у тому числі обмінний курс гривні у середньому за рік та на кінець року).

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати