10 липня 2015, 11:05

Правовий комітет ВР підтримав зміни до Конституції в частині децентралізації

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України

Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує Верховній Раді включити до порядку денного другої сесії та направити до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо його відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України проект Закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)", повідомляє  Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України. 


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Комітет розглянув на засіданні 9 липня поданий Президентом України як невідкладний законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) №2217а.

Під час засідання зазначалося, що метою законопроекту є відхід від централізованої моделі управління в державі, забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова ефективної системи територіальної організації влади в Україні, враховуючи принципи субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності місцевого самоврядування.

Для досягнення поставленої мети проектом пропонується внести зміни до статей 85, 92, 106, 118, 119, 121, 132, 133, 140-144, 155, а також Перехідних положень Конституції України.

Ці зміни стосуються, передусім, децентралізації державної влади в Україні та посилення конституційно-правового статусу місцевого самоврядування. Пропонується встановити, що адміністративно-територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, децентралізації влади, повсюдності та спроможності місцевого самоврядування, сталого розвитку адміністративно-територіальних одиниць з урахуванням історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

Законопроектом передбачено, що розмежування повноважень у системі органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів різних рівнів здійснюється за принципом субсидіарності, що відповідає Європейській хартії місцевого самоврядування. Так, відповідно до статті 4 Хартії органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене зі сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу.

Змінами також передбачається вилучити з конституційного регулювання місцеві державні адміністрації та відповідно скасувати інститут голів місцевих державних адміністрацій. Натомість основні повноваження зосереджуються на базовому рівні у громаді.

Проектом пропонується закріпити матеріальну і фінансову основу місцевого самоврядування. Зокрема визначити, що такою основою є земля, рухоме і нерухоме майно, природні ресурси, інші об'єкти, що є у комунальній власності територіальної громади; місцеві податки і збори, частина загальнодержавних податків та інші доходи місцевих бюджетів.

Водночас, запропонована децентралізація не передбачає послаблення центральної влади в таких питаннях, як оборона, зовнішня політика, національна безпека, верховенство права, дотримання прав і свобод людини.

Саме тому для нагляду за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування пропонується запровадити інститут префектів. Проектом передбачено, що префекта призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Кабінету Міністрів Президент України. Префект зупиняє дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України з одночасним зверненням до суду.

Законопроектом також передбачено, що у разі ухвалення головою громади, радою громади, районною, обласною радою акту, що не відповідає Конституції України, створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці, Президент України зупиняє дію відповідного акту з одночасним зверненням до Конституційного Суду України, а також тимчасово зупиняє повноваження голови громади, складу ради громади, районної, обласної ради та призначає тимчасового державного уповноваженого.

У разі визнання Конституційним Судом України акту голови громади, ради громади, районної, обласної ради таким, що не відповідає Конституції України, Верховна Рада України за поданням Президента України достроково припиняє повноваження голови громади, ради громади, районної, обласної ради та призначає позачергові вибори у визначеному законом порядку.

Законопроектом враховано Комплекс заходів з виконання Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року. Відповідно до цього у проекті передбачено, що особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей визначаються окремим законом.

Під час обговорення члени Комітету відзначили, що запропоновані законопроектом зміни повністю відповідають європейським та міжнародним стандартам, враховують відповідні висновки і зауваження Венеціанської Комісії, зокрема висновок від 24 червня 2015 року № 803/2015, та дадуть змогу забезпечити спроможність місцевого самоврядування і побудову ефективної системи територіальної організації влади в Україні.

За результатами обговорення Комітет зробив такі висновки.

Згідно з статтею 154, частини першої статті 156 Основного Закону України законопроект поданий до Верховної Ради України належним суб'єктом законодавчої ініціативи - Президентом України.

Прийняття вказаного законопроекту не потребує викликаного системною єдністю норм Конституції України одночасного внесення змін до Розділу І "Загальні засади", Розділу ІІІ "Вибори. Референдум" і Розділу ХІІІ "Внесення змін до Конституції України".

Законопроекти про внесення змін до статей 85, 92, 106, 118, 119, 121, 132, 133, 140-144, 155, а також Перехідних положень Конституції України Верховною Радою України восьмого скликання не розглядалися. Верховна Рада України восьмого скликання протягом строку своїх повноважень не змінювала положень цих статей (частин) Основного Закону України.

Попередній аналіз законопроекту дає змогу вважати, що у ньому відсутні положення, які в раніше наданих висновках та прийнятих рішеннях Конституційного Суду України визнавалися такими, що скасовують чи обмежують права та свободи людини і громадянина або спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України. Також у Комітету є підстави вважати, що положення законопроекту відповідають вимогам статей 157, 158 Основного Закону України і не потребуватимуть подальшого доопрацювання.

На думку членів Комітету, прийняття запропонованих у законопроекті змін до Конституції України не призведе до порушення міжнародних зобов'язань України.

 

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати