05 січня 2021, 13:33

Особливості служби в Апараті ВРУ: подано законопроект

У Верховній Раді України зареєстрований законопроект № 4530-1 від 29.12.2020 "Про особливості служби в Апараті Верховної Ради України".


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Читайте також: Парламенту пропонують врегулювати законний обіг конопель в Україні".

Проєкт закону складається із десяти розділів.

Розділ І визначає загальні засади діяльності служби в Апараті Верховної Ради України. Зокрема, наведено поняття такої служби, визначено сферу дії Закону, що включає державних службовців,  працівників патронатної служби, а також працівників, які виконують функції з обслуговування в Апараті Верховної Ради України; принципи діяльності службовців Апарату Верховної Ради України тощо.

Розділ ІІ присвячений управлінню службою в Апараті Верховної Ради України. Пропонується визначити такі складові системи управління парламентською службою: Верховну Раду України, Голову Верховної Ради України, комітети Верховної Ради України, голів комітетів Верховної Ради України, Керівника Апарату, Комісію з питань добору державних службовців категорії "А", Комісію з питань добору парламентських державних службовців категорій "Б" і "В", службу управління персоналом Апарату. У розділі визначаються повноваження кожного суб’єкта управління службою Апарату Верховної Ради України.

Розділ ІІІ стосується вступу на парламентську службу. Вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад парламентської державної служби, складаються із загальних та спеціальних вимог. У цьому контексті характерною особливістю парламентської служби є коло суб’єктів, які визначають спеціальні вимоги, у порівнянні із Законом: на посаду Керівника Апарату – Головою Верховної Ради України; на посади першого заступника (перших заступників), заступників Керівника Апарату – Керівником Апарату за погодженням з Головою Верховної Ради України; на посади керівників структурних підрозділів (крім керівників секретаріатів комітетів) – Керівником Апарату; на посади керівників секретаріатів комітетів – Керівником Апарату за погодженням з головою відповідного комітету; на інші посади парламентської служби – Керівником Апарату за поданням керівників відповідних структурних підрозділів. Описані норми розвивають конституційні приписи щодо ролі Голови Верховної Ради України в організації роботи Верховної Ради України, а також ролі комітетів Верховної Ради України. Проведення конкурсу, оформлення та оприлюднення його результатів також відображає окреслену специфіку управління парламентською службою.

Розділ ІV законопроекту регламентує питання службової кар’єри парламентських державних службовців. Новелою цього розділу у порівнянні з чинним законодавством про державну службу є можливість просування парламентського державного службовця по службі, яке здійснюється з урахуванням його професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади парламентської державної служби наступної підкатегорії в межах однієї категорії "Б" або "В", а також шляхом зайняття парламентським державним службовцем, який займає посаду найвищої підкатегорії категорії "В", посади найнижчої підкатегорії  категорії "Б". Також визначаються особливості підвищення рівня професійної компетентності парламентських державних службовців.

Розділ V регулює питання фінансового забезпечення діяльності парламентської служби. Новелою цього розділу є детальне визначення умов фінансового забезпечення державних службовців Апарату Верховної Ради України.
Особливостям дисциплінарної відповідальності парламентських державних службовців присвячений розділ VI. На розвиток положень про систему управління парламентською службою у цьому розділі також відображено роль Голови Верховної Ради України, комітетів Верховної Ради України, а також Комісії з розгляду дисциплінарних справ стосовно парламентських державних службовців, які займають посади парламентської державної служби категорії "А".

Розділ VII стосується припинення парламентської державної служби та гарантій прав парламентських державних службовців у зв’язку  з припиненням парламентської служби.

Особливості парламентської патронатної служби окреслені у розділі VIII, а службової діяльності парламентських працівників, які виконують функції з обслуговування, – у розділі ІХ законопроекту.

Заключний розділ Х законопроекту вміщує прикінцеві та перехідні положення, необхідні для якісної реалізації пропонованого законопроекту.
Автори переконані, що визначення особливостей служби в Апараті Верховної Ради України на рівні окремого закону підвищить ефективність роботи Апарату, посилить його кадровий потенціал, що матиме прямий вплив на покращення діяльності Верховної Ради України.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати