03 листопада 2021, 15:15

Оголошено новий конкурс на посаду судді ЄСПЛ від України

Офіційне інтернет-представництво Президента України

Конкурсна комісія із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України оголошує про проведення конкурсу із добору кандидатів.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво Президента України.

Хто може бути кандидатом?

Кандидатом для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України може бути громадянин України, який:

  • має високі моральні якості;
  • має вищу юридичну освіту не нижче ступеня магістра (або прирівняну до неї вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста), здобуту в Україні, чи вищу юридичну освіту відповідного ступеня, здобуту в іноземній державі та визнану в Україні в установленому порядку;
  • має стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) у сфері права та/або стаж (досвід) наукової чи науково-педагогічної діяльності у цій сфері, та/або досвід діяльності у галузі захисту прав людини і основоположних свобод не менше десяти років;
  • має ґрунтовні знання положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, протоколів до неї та практики Європейського суду з прав людини;
  • вільно володіє однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою) та має знання другої офіційної мови Ради Європи (відповідно французької або англійської) на рівні, достатньому для читання та розуміння професійного тексту юридичного змісту.

Хто не може бути кандидатом?

Не може бути кандидатом для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України особа, яка:

  • на момент подання документів для участі у конкурсі досягла 65 років;
  • визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;
  • має хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків судді;
  • має судимість, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи);
  • піддавалася протягом останнього року адміністративному стягненню за пов’язане з корупцією правопорушення.

Які документи потрібно подати?

Для участі у конкурсі особа, яка має намір взяти у ньому участь, подає до конкурсної комісії такі документи:

1) написану власноруч письмову заяву про участь у конкурсі;

2) автобіографію;

3) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути обраним суддею Європейського суду з прав людини від України;

4) копію паспорта громадянина України;

5) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту в іноземній державі, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні;

6) копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності) разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні;

7) копії документів, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права, та/або досвід наукової чи науково-педагогічної діяльності у цій сфері, та/або досвід діяльності у галузі захисту прав людини і основоположних свобод;

8) написану власноруч письмову заяву про відсутність обставин, зазначених в абзацах дев’ятому – дванадцятому пункту 4 Положення про проведення конкурсу із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України, затвердженого Указом Президента України від 19 лютого 2021 року
№ 63 (зі змінами, внесеними Указом Президента України від 26 жовтня 2021 року № 550);

9) письмову згоду на обробку персональних даних.

Особа, яка має намір взяти участь у конкурсі, може подати до конкурсної комісії додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня, репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, наукові публікації, рекомендації тощо).

Кандидат також подає до конкурсної комісії флеш-накопичувач зі сканованими копіями усіх документів у форматі pdf (кожен документ окремим файлом).

В який термін подавати документи?

Приймання документів для участі у конкурсі здійснюватиметься впродовж  30 календарних днів, з 8 листопада по 7 грудня 2021 року (включно).

Документи подаються до конкурсної комісії поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) або особисто (у закритому конверті, засвідченому особистим підписом, з позначенням на конверті «Конкурс із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України») за адресою: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, Офіс Президента України.

Нагадаємо, Україна вже подавала список кандидатів на посаду судді ЄСПЛ від України, але ПАРЄ його відхилила, оскільки не всі кандидати відповідали критеріям. До списку входили Микола Гнатовський, Олександр Мережко та Гаяне Нуріджанян.

Для нового відбору Президент оновив умови конкурсу.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати