16 червня 2021, 12:06

Оголошено конкурс на посаду Директора Бюро економічної безпеки України

Урядовий портал

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України оголосила конкурсний відбір кандидатур на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України.

Хто може бути кандитатом на посаду директора БЕБ

 • громадянин України;
 • не молодший 35 років;
 • має вищу юридичну та/або економічну освіту за ступенем не нижче спеціаліста (магістра);
 • стаж роботи за спеціальністю не менше 10 років;
 • досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності не менше п'яти років;
 • вільно володіє державною мовою;
 • здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.

Хто не може бути кандитатом на посаду директора БЕБ

Особа, яка:

 • не відповідає вимогам, встановленим пунктом 1 цього оголошення;
 • за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 • має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 • притягалася на підставі обвинувального вироку, що набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного злочину;
 • позбавлена права відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;
 • протягом останнього року притягалася до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, по’язаного з корупцією;
 • є членом політичної партії, організації, забороненої законом або судом;
 • не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоди на її проведення;
 • має заборгованість із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;
 • не подала передбачену Законом України “Про запобігання корупції” декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
 • має громадянство (підданство) іноземної держави;
 • не пройшла перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, або підпадає під заборону, встановлену Законом України “Про очищення влади”.

 Які документи треба подати для участі в конкурсі

1) заява про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (Додаток 1);

2) автобіографія, що містить прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство в політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, а також відомості про наявність чи відсутність судимості (Додаток 2);

3) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік в порядку встановленому пунктом 8 статті 25 Закону України «Про державну службу».

4) заява про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання (Додаток 3);

5) мотиваційний лист, у якому особа викладає свої мотиви обрання на посаду Директора Бюро економічної безпеки України та своє бачення можливої майбутньої діяльності на такій посаді (у довільній формі);

6) медичну довідку (сертифікат) про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних та наркологічних закладах охорони здоров’я;

7) перелік із зазначенням усіх поданих документів (опис вкладення).

Етапи конкурсу

1) прийом заяв і документів від осіб, які претендують на участь у конкурсі, протягом встановленого конкурсною комісією строку;

2) оприлюднення інформації про осіб, які подали заяву та документи на участь у конкурсі;

3) розгляд документів, поданих особами для участі в конкурсі;

4) визначення списку кандидатів допущених до участі у конкурсі;

5) тестування на знання законодавства;

6) виконання кандидатами завдань практичного характеру;

7) співбесіда з кандидатами;

8) відбір шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, трьох кандидатів, які відповідають вимогам, встановленим до посади Директора Бюро економічної безпеки України, та згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії мають найкращий професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків на цій посаді;

9) оприлюднення інформації про кандидатури трьох кандидатів, поданих на розгляд Прем’єр-міністру України;

10) проведення повторного конкурс у разі відхилення кандидатів, відібраних конкурсною комісією для призначення на посаду Директора Бюро економічної безпеки України, у зв’язку з невідповідністю вимогам, встановленим статтею 16 цього Закону, або з непроходженням спеціальної перевірки, передбаченої Законом України “Про запобігання корупції”, та/або перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”;

11) оголошення та розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України результати проведеного конкурсу на зайняття посади Директора бюро економічної безпеки України;

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати