25 березня 2020, 18:12

НКЦПФР визначила дії КУА у разі виникнення проблем

Вісник ДФСУ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила зміни до положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування. Зміни регламентують дії компаній з управління активами (далі - КУА) у разі, коли щодо певного активу виникають або зникають ознаки зміни його корисності.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Читайте також: "НБУ відтермінував формування банками буферів капіталу".

Зокрема, зміни до положення дають можливість отримати справедливу інформацію щодо вартості чистих активів з метою захисту прав інвесторів, які інвестували свої кошти в ІСІ.

Так, документом передбачено обов’язкове здійснення КУА переоцінки вартості певних активів інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ) у зв’язку зі зміною справедливої вартості таких активів, а також встановлено строки такої переоцінки. Також встановлено ознаки, що свідчать про зменшення корисності певного активу, зокрема цінних паперів, які входять до складу активів ІСІ, а також передбачено дії компанії з управління активами в разі виникнення або зникнення зазначених ознак.

Серед новацій, запропонованих документом, визначено, зокрема, такі ознаки:

  • зупинення обігу цінних паперів, крім випадку зупинення обігу цінних паперів в процесі здійснення корпоративних операцій емітента;
  • зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку на підставі рішення НКЦПФР, крім випадку прийняття такого рішення на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадовою особою;
  • заборона торгівлі цінними паперами на підставі рішення НКЦПФР;
  • невиконання емітентом боргових цінних паперів у терміни та строки, встановлені рішенням про емісію/проспектом цінних паперів, своїх зобов’язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів);
  • порушення справи про банкрутство емітента цінних паперів або господарського товариства (боржника ІСІ).

З текстом положення можна ознайомитися за посиланням.

За інформацією Вісника ДФСУ.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати