23 липня 2015, 12:09

Комітет ВР підтримав законопроект щодо механізму оцінки впливу на довкілля

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи підтримує проект Закону "Про оцінку впливу на довкілля", повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Метою законопроекту № 2009а є встановлення правових та організаційних засад здійснення оцінки впливу на довкілля та забезпечення виконання Україною міжнародних зобов’язань у рамках Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (Конвенція Еспоо) та Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Оргуська Конвенція), стороною яких є Україна, а також імплементації у національне законодавство положень Директив 2003/4/ЄC та 2011/92/ЄС.

Документом, зокрема, пропонується:

провести процедуру оцінки впливу на довкілля (далі – ОВД);

запровадити імперативне правило, за яким проведення ОВД при прийнятті рішення про здійснення планованої діяльності є обов’язковим;

визначити перелік об’єктів, щодо яких застосовується процедура ОВД;

забезпечити безкоштовний доступ громадськості до всієї інформації, що стосується планової діяльності та процедури громадського обговорення;

ввести Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля;

провести глибокий аналіз негативного впливу на навколишнє середовище і здоров'я людини до початку та врахування цього аналізу при прийнятті остаточного рішення.

Водночас членами  Комітету було  висловлено ряд зауважень до законопроекту, а саме: сфера дії законопроекту обмежується регулюванням суспільних відносин щодо оцінки впливів лише планованої  діяльності.Таким чином, на думку народних депутатів, поза увагою законопроекту залишається стратегічна екологічна оцінка, екологічна оцінка законодавчих актів, оцінка впливів поточної діяльності тощо (як передбачено чинним Законом України «Про екологічну експертизу»), іншими законодавчими актами тощо.

Члени Комітету також вважають, що документ не дає визначення поняття «оцінка впливів на довкілля», що певним чином нівелює його значення, оскільки не встановлено, на підставі яких параметрів, критеріїв, характеристик буде встановлюватись відповідність впливів господарської діяльності на довкілля; не дає чіткого визначення процедури проведення оцінки впливів, незрозумілий  місце та статус Єдиного реєстру з оцінки впливів на довкілля тощо.

Крім того, на думку членів Комітету, запропоноване законопроектом скасування Закону «Про екологічну експертизу» може призвести до невизначеності законодавчих норм та неповноти правового регулювання.

Як повідомили Інформаційному управлінню в секретаріаті Комітету, члени Комітету підтримали законопроект, прийняття якого дасть змогу запровадити дієві механізми оцінки впливу на навколишнє середовище, у тому числі у транскордонному контексті, та створить додатковий потенціал підвищення рівня екологічної безпеки в державі.

 

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати