27 серпня 2021, 14:46

Дипломи бакалаврів і магістрів через плагіат можуть бути анульовані

Геннадій Андрощук
Геннадій Андрощук головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, к.е.н., доцент, судовий експерт

26.08.2021 р. на черговому засіданні Кабінету Міністрів був ухвалений Порядок скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації, згідно з яким заклади вищої освіти (далі – ЗВО) зможуть анулювати ступені вищої освіти бакалаврів і магістрів за порушення академічної доброчесності – плагіат у дипломних роботах.

«Уряд ухвалив важливе рішення – створення правових умов, які стимулюватимуть здобувачів освіти дотримуватися академічної доброчесності та нести відповідальність у разі порушень. Важливо, що відтепер на державному рівні чітко визначена процедура ухвалення рішення про скасування ступеня чи кваліфікації фахівця та коло уповноважених на такі дії суб’єктів. Мова виключно про заклади вищої освіти. Вважаю, що рішення уряду сприятиме формуванню відповідальності здобувачів вищої освіти в Україні та підвищенню їхньої конкурентоспроможності», – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Порядок визначає низку різних процедур щодо скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації у випадку виявлення фактів порушення академічної доброчесності здобувачем вищої освіти.

Скасування рішення про присудження цих ступенів буде здійснюватися у разі виявлення у кваліфікаційній роботі академічного плагіату, фабрикацій, фальсифікацій, а також виявлення з боку студента списування, обману та хабарництва. Окрім того, ухвалений порядок передбачає добровільну відмову від ступеня.

Відповідні рішення можуть бути прийняті щодо молодших бакалаврів, бакалаврів і магістрів. Скасування ступеня вищої освіти відбувається, якщо у кваліфікаційній роботі виявлять академічний плагіат, фабрикацію, фальсифікацію, обман, а також що робота була підготовлена ​​через хабарництво.

Забезпечуватиме дотримання учасниками освітнього процесу академічної доброчесності система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти університету. Окрім того, відповідно до ухваленого Порядку, вчена рада ЗВО затверджуватиме порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності.

Скасування рішення здійснюватиме ЗВО, який присудив відповідний ступінь вищої освіти, або його правонаступник. Перевірку інформації про порушення академічної доброчесності та прийняття відповідного рішення щодо можливих фактів порушення академічної доброчесності університет здійснюватиме у 2-місячний строк.

ЗВО повинні стежити за якістю освіти, а порядок встановлення фактів порушення академічної чесноти встановлює вчена рада кожної установи. Процедуру ініціює вчена рада за своїм рішенням або на підставі повідомлення. До розгляду приймаються повідомлення, подані на офіційну адресу ЗВО, в яких зазначено ПІБ людини, яку звинувачують у плагіаті або фальсифікації, інформація про порушення та докази.

На основі експертного висновку ЗВО прийматиме одне з таких рішень: про скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації, про відсутність підстав для скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації.

Особа, яка має ступінь вищої освіти та якій присвоєно відповідну кваліфікацію, до подання експертного висновку, що готується за результатами перевірки інформації, матиме можливість добровільно відмовитися від ступеня вищої освіти та відповідної кваліфікації. У разі скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації документ про вищу освіту та документи про вищу освіту, видані на його основі, будуть недійсними. Згідно з порядком, людина, щодо якої проходить така перевірка, може подати заяву з відмовою від ступеня вищої освіти, після чого відновитися в навчанні.

Також протягом 4-х місяців має бути проведена перевірка керівника особи, у якої виявили факти порушення академічної доброчесності. При цьому зазначається, що у разі потреби за результатами перевірки необхідно вжити дії, передбачені затвердженою ЗВО політикою забезпечення дотримання учасниками освітнього процесу академічної доброчесності (кодекс академічної доброчесності). Однак не уточнено, в чому це має проявлятися.

Особа, яка втратила диплом, може поновитися на навчання. При цьому ЗВО має право визнати та перезарахувати не більше ніж 50% кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, отриманих за освітньою програмою, за якою було скасоване рішення про присудження ступеня вищої освіти.

Особи, які будуть позбавлені ступеня вищої освіти, мають право протягом 2-х місяців оскаржити таке рішення в Міністерстві освіти і науки України або в суді.

Апеляція повинна містити таку інформацію: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, стосовно якої було прийняте рішення про скасування рішення, рік присудження ступеня вищої освіти, відомості щодо прийнятого рішення про скасування рішення, підстави для апеляції та інформацію, що їх підтверджують, вимоги щодо скасування рішення за результатами розгляду апеляції (зокрема, про повторний розгляд справи про порушення академічної доброчесності).

Апеляцію розглядає Науково-методична рада МОН протягом 6-ти місяців з дати подання. За результатами розгляду приймається одне з двох рішень: задовольнити вимоги особи, яка подає апеляцію, повністю або частково чи відмовити особі, яка подає апеляцію, у задоволенні вимог.

У Порядку прописані також нюанси (наприклад, особа працює лікарем, адвокатом, суддею, де важливим є факт диплома), що у разі «скасування рішення щодо присвоєння кваліфікації, необхідної для доступу до професії, для якої запроваджене додаткове регулювання, МОН повідомляє уповноваженим органам, які здійснюють регулювання». Тобто той орган вже має вирішувати, що робити.

Варто зазначити, що міністрів, чиновників і ректорів також хочуть перевірити. Кандидатів на посади міністрів будуть перевіряти на академічну добропорядність. Якщо в наукових дисертаціях виявлять плагіат, то такий кандидат не зможе обійняти посаду. Це прописано в проєкті закону №3758. Перевірку також хочуть влаштувати всім, кого приймають на держслужбу або на посади керівників навчальних закладів. 

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати