19 лютого 2019, 15:21

Чи з'являться українські «Коломбо»?

Аргумент. Позиція. Ідея

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону №10024 від 08.02.2019 р. «Про приватну детективну (розшукову) діяльність». Проект складається з 20 статей, що об'єднані у 7 розділів, які, окрім загальних, прикінцевих та перехідних положень, визначають та регламентують:

  • види та правовий статус суб'єктів приватної детективної (розшукової) діяльності;
  • процедуру видачі свідоцтв про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю;
  • види детективних послуг, що можуть надаватися суб'єктами приватної детективної (розшукової) діяльності, права та обов'язки цих суб'єктів;
  • питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, які здійснюють приватну детективну (розшукову) діяльність;
  • здійснення контролю за діяльністю суб'єктів приватної детективної (розшукової) діяльності.

Коментарі


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Багдашкіна_замена Світлана Багдашкіна, адвокат, старший юрист IBC Legal Services

«Досвід останніх років свідчить про те, що існує чималий попит на детективні послуги. З огляду на те, що детективна діяльність матиме вплив на особисту свободу громадян, має бути адекватне регулювання цієї галузі. Прийняття спеціального закону дозволило б задовольнити потребу фізичних та юридичних осіб в отриманні додаткового інструменту для захисту своїх прав та інтересів. Також це частково розвантажило б правоохоронні органи, які дуже часто неналежним чином виконують свої службові обов'язки, що призводить до втрати до них довіри громадян.

У квітні 2017 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність», однак Президент України наклав на нього вето. В новому законопроекті №10024, який було зареєстровано 08.02.2019 р., автори врахували зауваження Президента. Тепер такий закон має всі шанси бути прийнятим. Однак наскільки він буде корисним на практиці та чи виправдає очікування?

Звичайно, прийняття цього закону є значним кроком для легалізації детективної діяльності в Україні, проте законодавець поки що не наважується довірити детективам реальні інструменти для надання якісних послуг своїм клієнтам.

Наприклад, подаючи запит про надання інформації до підприємств, установ та організацій, детектив не має жодних переваг над звичайним громадянином, вже не кажучи про адвоката, оскільки законопроектом не передбачені скорочені строки на надання відповіді на такі запити. Також не передбачено наділення детектива спеціальними повноваженнями, наприклад, можливість отримання доступу до баз даних, якими користуються правоохоронні органи для отримання інформації про фізичних осіб, а також можливістю здійснення прихованої фото- чи відеозйомки.

На перший погляд, закон спрямований більше на легалізацію статусу детективної діяльності, ніж на наділення детективів реальними інструментами професійної діяльності. Однак факт його прийняття буде значним кроком вперед для розвитку детективної галузі».

Самольотов Ігор Самольотов, керівник кримінальної практики «Алєксєєв, Боярчуков і партнери»

«Не можна не погодитися, що інститут приватної детективної діяльності потребує якнайшвидшого розвитку. В законодавчому полі нашої країни поки що відсутні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність приватних детективів. Однак реальна робота кипить, маскуючись під «юридичні» або «інформаційні» послуги. Вітаючи перший крок у правовому регулюванні приватної детективної діяльності, не можна не відзначити низку важливих моментів.

Реформований кримінальний процес в нашій країні нарешті став змагальним не на словах, а на ділі, про що свідчить багата судова практика. Приватний детектив може і повинен допомагати адвокату в проведенні адвокатського розслідування з метою збору інформації для захисту інтересів клієнта, особливо беручи до уваги ігнорування стороною обвинувачення фактів, які свідчать на користь підозрюваного.

Однак закон не встановлює можливості використання інформації, отриманої приватним детективом, як доказ у суді. Також у законі відсутня можливість використання реєстрів та інших баз даних, не врегульовано питання можливості затримання розшукуваних злочинців, громадянського арешту.

Вже назрів та перезрів закон про зброю, без якого приватна детективна діяльність, на мою думку, залишатиметься напівлегальною».

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати