«Юридична Газета» №14 (408) від 01 квітня 2014 р.

Публікації

 • Легітимність дій нової української влади чи «антиконституційний переворот»

  Проведений референдум в АР Крим і включення його на правах суб’єкта до Російської Федерації, а також «вимога РФ» щодо проведення федералізації всієї України відбулися на тлі прояву політичної волі українських громадян мати нову владу, провести вибори президента та отримати можливість громадянам здійснювати своє конституційне право на участь в управління державними і місцевими справами.

 • Захист торговельних марок у мережі Інтернет

  Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року № 3689-ХІІ знаком (знаком на товари і послуги, як це визначено законодавством) є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

 • Правовий захист власника франшизи в Україні

  Розвиток франчайзингу в Україні розпочався з середини 1990 років. Відтоді кількість франчайзингових мереж щороку збільшується в середньому на третину.

 • Що є торговельною маркою в Україні

  Сучасний ринок переповнений різноманітними видами товарів і послуг. Для того щоб споживач міг відрізнити і віддати перевагу найбільш, на його думку, якісному та невластивому товару чи послузі, використовуються товарні знаки або, як їх ще називають, – торговельні марки.

 • Правові засади охорони прав інтелектуальної власності на промислові зразки та митні заходи їх захисту

  Загальною метою правової охорони промислових зразків є сприяння розвитку промислового дизайну у виробництві шляхом охорони результатів творчої праці дизайнерів з орнаментального або естетичного зовнішнього оформлення виробу, який може бути тиражований у промислових масштабах.

 • Загальновживані та описові позначення і торговельні марки

  За інформацією державного підприємства «Український інститут промислової власності», станом на 1 січня 2014 року було зареєстровано 180 517 свідоцтв на знаки для товарів і послуг з урахуванням розділених реєстрацій.

 • Захист прав і законних інтересів добросовісного користувача на позначення для товарів та/або послуг

  У цій статті актуалізовано проблему наявності правових колізій, що надають можливість появи недобросовісних власників торговельних марок в Україні, єдина мета яких – отримання прибутку внаслідок надання ліцензій чи передачі прав на відповідні торговельні марки.

 • Роль захисту об’єктів права інтелектуальної власності в бізнесі

  При започаткуванні будь-якого бізнесу головним фактором успіху є початковий капітал. Саме від того, скільки коштів має підприємець, залежить масштабність нової справи та її якість.

 • Відступлення кредиторами права вимоги на стадії виконавчого провадження

  У зв’язку з тривалою економічною нестабільністю в Україні та неспроможністю більшості боржників вчасно виконати взяті на себе зобов’язання актуальності набуло питання відступлення кредиторами права вимоги.

 • Зона .UA: знаки для товарів і послуг у мережі Інтернет

  Український сегмент Всесвітньої мережі Інтернет у цілому увібрав у себе загальні міжнародні стандарти, що визначають поведінку його учасників, проте деякі особливості все ж виникли.

 • Доступ до інформації спрощено!

  27 березня 2014 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» (у новій редакції) та Закону України «Про доступ до публічної інформації» № 0947 від 12.12.2012 р.

 • Вирішення спорів за Енергетичною хартією

  Енергетичну хартію було прийнято у вигляді Декларації в 1991 році. Досить важливе юридичне значення має Договір до Енергетичної хартії, який набрав чинності в Україні у 1999 році, а також додатки і протокол до нього.

 • Шляхи відновлення довіри до судової системи України

  Рада Європи наразі й надалі готова надавати будь-яку технічну, аналітичну допомогу щодо внесення змін до законодавства стосовно судової системи України. Про це заявив віце-президент Європейської комісії з питань ефективності правосуддя Ради Європи від Австрії Георг Става.

 • Юридична професія: моральний аспект

  Чи все в юридичній професії вирішують зв’язки? Чи є вони практичною аксіомою юридичного бізнесу? І що зараз у суспільстві цінніше – інтелект чи зв’язки?

 • Конкурентоспроможність і ціноутворення в юридичному бізнесі

  Будь-який бізнес (зокрема юридичний) можна представити у вигляді умовної системи відносин, організованої за певними принципами таким чином, щоб приносити дохід своєму організатору і власнику.