«Юридична Газета» №10 (352) від 05 березня 2013 р.

Коментарі

Публікації

 • Катування та жорстоке поводження з особами на стадії досудового слідства

  За офіційною статистикою, у період з 1959-го по 2011 рік Європейський суд з прав людини (далі – Суд) прийняв 822 рішення по справах, відповідачем в яких виступала Україна

 • Міфи про Європейський суд

  На фоні ситуації, яка сьогодні склалася в українській судовій системі, дедалі більшої популярності набуває Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) як єдина судова інстанція, яка здатна забезпечити справедливий розгляд справи та відновлення порушених прав людини

 • Можливість подання непрямого позову як спосіб захисту прав акціонера в Україні

  Неможливість подання непрямих позовів акціонером, зокрема, позовів, спрямованих на запобігання відчуження активів товариства шляхом укладення угод з третіми особами, є гострою проблемою національного правозастосування і приводом поставити під сумнів ефективність національної системи судового захисту.

 • Порядок розгляду справи в Європейському суді з прав людини

  На сьогодні подання скарги до Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) стало настільки популярним засобом захисту своїх прав серед громадян України, що Україна посіла 4 місце серед 47 країн – членів Ради Європи за кількістю звернень до Європейського суду

 • Прецедентное право ЕСПЧ в правовой системе Украины

  Отличительной чертой семьи общего права (колыбели судебного прецедента) является то, что судебные решения, принятые ранее, имеют обязательную силу для последующих аналогичных дел. Этот принцип известен как stare rationibus decidendis или коротко stare decisis (от лат. «стоять на решенном»).

 • Проблема ефективних засобів захисту в податкових спорах у світлі практики Європейського суду

  У цій статті хотіли б висловити декілька міркувань стосовно процедур оскарження рішень податкових органів. Наш інтерес викликала практика проведення податкових перевірок в рамках розслідування кримінальних справ про ухилення від сплати податків, що на сьогодні стрімко зростає

 • Реалізація права на гендерну ідентифікацію в рішеннях Європейського суду з прав людини

  У цій статті ми спробуємо розглянути ґенезу питань транссексуальності у практиці Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) та коротко розглянемо використання рішень Європейського суду з прав людини з питань транссексуальності національними судами України та на реалізацію у національному законодавстві принципів, на яких базується правове становище транссексуальних людей у практиці ЄСПЛ.

 • Свобода вираження поглядів у практиці Європейського суду з прав людини

  Значна кількість рішень Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) у справах про порушення ст. 10 Європейської конвенції, (яка, згідно з практикою суду, стосується не лише права на свободу вираження поглядів, а й захищає право на доступ до інформації), сформували норми, які є джерелом права в Україні, а відтак, повинні імплементовуватися в нашу національну правову систему

 • Система международных судебных учреждений

  Сегодня мы поговорим о том, как разрешаются споры в международном порядке. Споры эти могут возникать как между физическими лицами и государством, так и между самими государствами. В обоих случаях предусмотрены совершенно различные процедуры поиска истины в споре.

 • Умова про місцеву складову в секторі альтернативної енергетики у світлі зобов’язань із членства в СОТ

  Відносини України зі Світовою організацією торгівлі (далі – СОТ) не можна назвати простими. За декілька років членства в організації через низку політичних кроків країна вже здобула репутацію недобросовісного партнера

 • Целесообразность существования Международного суда ООН: почему подорван авторитет?

  Международный суд ООН (далее – МС ООН) – это главный международный судебный орган, задача которого разрешать конфликтные ситуации между государствами и иными субъектами международного публичного права, которые признают юрисдикцию суда

 • Розміщення цінних паперів українських емітентів за кордоном

  Залучення коштів у розвиток бізнесу потребує чимало українських компаній. Деякі з них можуть отримати позики чи інвестиції від внутрішніх (українських) компаній, проте є галузі, для яких залучення іноземних інвестицій є нагальною потребою.

 • Проблемні питання захисту персональних даних в Інтернеті

  Відомості про особу можуть бути приватними і доступними лише їй, а також певною мірою публічними, сформованими органами державної влади, організаціями, установами тощо, наприклад: ідентифікаційний номер платника податків, паспортні дані і т. п.

 • «Необґрунтовані» касаційні скарги: спір тільки починається

  Непоодинокі випадки, коли у відповідь на звернення з касаційною скаргою заявник отримує від Вищого адміністративного суду України (далі – ВАСУ) ухвалу про відмову у відкритті касаційного провадження у зв’язку з необґрунтованістю касаційної скарги

 • Професійна етика в арбітражі

  Асоціація правників України (Комітет АПУ з альтернативного вирішення спорів і відділення АПУ у Львівській області), Українська Арбітражна Асоціація та Адвокатське об’єднання Arzinger провели 15 лютого 2013 року у Львові унікальний за форматом захід «Вирішення спорів за чашкою кави»: обговорення питань професійної етики в арбітражі», у рамках якого доповідачі та учасники обговорили актуальні питання арбітражу в затишній львівській кав’ярні за ароматною кавою.

 • Доступ журналістів до публічної інформації

  З прийняттям нового законодавства про доступ до публічної інформації розширилися можливості не тільки журналістів, а й усіх громадян України, оскільки Закон України «Про звернення громадян», як не прикро, не відповідав очікуванням.

Інтерв'ю

 • З огляду на складність нового КПК, не можна було вводити в дію всі норми одночасно

  Новий 2013 рік для працівників сфери кримінальної юстиції приніс досить багато змін, що здебільшого стосуються набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом. Це, у свою чергу, викликало неоднозначну реакцію осіб, які працюють у даному секторі. Дійсно, положення КПК містять багато норм, що для України є певною мірою революційними і поки що не мають достатньої практики застосування як адвокатами, так і слідчими, прокурорами та суддями. Перші кроки українських правозахисників у застосуванні норм КПК на практиці показують недосконалі моменти, які бажано коригувати та приводити у відповідність до «ринкових» вимог. Вже на шпальтах деяких ЗМІ можна побачити заяви працівників правоохоронних органів про те, що відсутність такої стадії, як «порушення кримінальної справи», спричиняє певні труднощі для особового складу. Звичайно, це лише перші місяці роботи нового КПК, проте для його вдосконалення потрібні будуть консультації з тими, хто працює з кримінальною юстицією щоденно. Для обговорення новин процесуального законодавства «Юридична газета» звернулася до почесного президента адвокатської компанії «Баганець та партнери» Олексія Баганця.