25 березня 2014, 10:12

Вибір права в договірних зобов’язаннях у рамках Європейського Союзу

Основні джерела та правила

Юрій Кушнір «Кушнір, Яким’як та Партнери, ЮФ» Партнер

Українське законодавство встановлює обмеження щодо вільного вибору права, що підлягає застосуванню до змісту правових відносин, якщо в таких правовідносинах відсутній «іноземний елемент».

Разом з тим, у зв’язку з набуттям статусу резидента іншої європейської країни чи провадження комерційної діяльності через відкриту в такій країні холдингову компанію чи іншу форму присутності, українські підприємці нерідко підпорядковують свої відносини з іноземними та вітчизняними партнерами праву європейської країни – англійське право тут традиційно залишається найпопулярнішим.

У таких випадках слід враховувати не тільки правила відповідного вибраного національного права (наприклад, у тому ж англійському праві не матиме сили угода, яка не передбачає оплати (consideration), чи «угода домовитись», тобто якщо в угоді вказано про те, що сторони зобов’язуються забезпечити укладення конкретних договорів, умови таких договорів повинні бути максимально детально прописані, в ідеалі – тексти договорів додані як додатки до угоди), а й відповідні колізійні норми. Тому все більшої актуальності набуває питання, право якої країни застосовуватиметься до конкретної домовленості між сторонами, якщо відповідний договір має прив’язку до права країни – члена ЄС.

Щоб читати далі, передплатіть доступ
0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати