25 березня 2014, 11:56

Україна і міжнародна торгівля

Від чого залежить вирішення торговельних спорів

Тетяна Гринь
Тетяна Гринь «Asters, ЮФ» Старший юрист

Значну частину виготовленої продукції та послуг Україна продає на міжнародному ринку. Зрозуміло, що Україна як член Світової організації торгівлі (далі – СОТ) для ефективної торгівлі товарами та послугами на міжнародному ринку має дотримуватися уніфікованих правил, стандартів і умов.

Застосування таких правил, стандартів та умов може мати негативні наслідки для країни і впливати на розвиток внутрішніх галузей економіки, наприклад, спричинити спад виробництва, зменшити конкурентоспроможність національного продукту тощо. З цієї причини країна, особливо в часи кризи, намагається максимально захистити національного виробника і обмежити конкуренцію на своєму ринку, гнучко, а іноді й неправомірно застосовуючи стандарти СОТ. Такі дії досить часто призводять до спорів і непорозумінь між країнами – учасницями СОТ. У випадку коли країна-учасниця вважає, що положення СОТ застосовуються іншою країною неправомірно, унаслідок чого права країни, закріплені в договорах СОТ, порушені, така країна може звернутися до спеціального органу СОТ з урегулювання спорів (Dispute Settlement Body, далі – ДСБ) з проханням розглянути спір. Процедури та етапи врегулювання спорів закріплені в Домовленостях про правила і процедури врегулювання спорів (далі – домовленості).

Велика кількість спорів у рамках СОТ стосується торговельних спорів, які виникають унаслідок введення країною – учасницею СОТ захисних або антидемпінгових заходів, зокрема, введення додаткових мит (спеціальних або антидемпінгових) на товари. Зазвичай такі заходи запроваджуються тоді, коли темпи і обсяги виробництва та продажу ідентичних або аналогічних товарів на внутрішньому ринку знижуються у значних кількостях і виникає загроза для галузі виробництва на внутрішньому ринку.

 

Захист вітчизняного виробника: де межа?

Зрозуміло, що будь-які захисні заходи мають бути обґрунтовані, адже вони створюють перепони для експортерів такої продукції на внутрішньому ринку, ставлячи їх в нерівні конкурентні умови з національними виробниками.

Щоб читати далі, передплатіть доступ
1
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати