Популярні матеріали

14 липня 2017, 11:42

10 заповідей для ефективного агробізнесу від ALEXANDROV&PARTNERS

Аграрна галузь розвивається надзвичайно активними темпами, виконуючи роль «локомотиву» української економіки. Кожного року ми спостерігаємо, як наші аграрії б’ють рекорди збору урожаю та нарощують експорт. Так, за підсумками 2016 р., приблизно 40% експортованих товарів припало на поставки агропродукції. 

 Бурхливий розвиток цієї галузі дає можливість сподіватися, що Україна найближчим часом перетвориться на світового лідера з виробництва харчових продуктів.

Однак глобальна економіка, світова та внутрішня конкуренція створюють нові виклики перед агрокомпаніями та потребують все більшої уваги з їхнього боку.

Команда ALEXANDROV&PARTNERS визначила головні правила, які повинні сприяти збільшенню дохідності підприємства, його захищеності від внутрішніх та зовнішніх загроз, що отримали назву – «10 заповідей для ефективного агробізнесу».

1. Плануйте антирейдерський захист бізнесу

Останнім часом у засобах масової інформації почастішали повідомлення про рейдерські захоплення агрокомпаній. У зв’язку з неефективністю правоохоронної системи у питанні відновлення справедливості, власники повинні навчитися захищати свої активи самостійно. Ми вважаємо, що мінімізувати ризики проведення рейдерських атак власники можуть, крім іншого, шляхом:

 • моніторингу відомостей про компанію в Єдиному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців (не менше ніж 2 рази на день);
 • визначення конкретного працівника, до обов’язків якого належатиме такий моніторинг із зазначенням про це в його посадовій інструкції;
 • розробки та прийняття внутрішнього локального акту, в якому має бути визначений алгоритм дій для кожного працівника компанії у разі рейдерської атаки;
 • впровадження комплексу заходів з приводу інформаційної безпеки.       

2. Будьте інноваційними

Однозначно, нові технології обробітку землі, нова техніка та насіння дають можливість агрокомпаніям значно збільшити врожайність.

Наприклад, після впровадження технології точного землеробства з використанням геоінформаційних систем, бортових комп’ютерів на техніці, системи глобального позиціонування компанія здатна оптимізувати норми внесення добрив, засобів захисту рослин та загалом скоротити операційні витрати.

Фактично, застосування цифрових технологій при вирощуванні рослин з урахуванням просторової неоднорідності поля сприятиме більш ефективному використанню ресурсів підприємства та максимізації прибутків.

3. Управляйте кримінальними ризиками

Від тиску з боку державних органів можна вберегтися лише не здійснюючи підприємницької діяльності. З огляду на це менеджери агрокомпаній повинні вчасно помічати та адекватно реагувати на загрозу кримінального переслідування.

Так, в агробізнесі розповсюдженою практикою є притягнення службових осіб до кримінальної відповідальності, передбаченої ст. 209, 205, 364, 364-1, 197-1, 190, 212, 358, 366 Кримінального кодексу України.

Кожен злочин має свої особливості. Наприклад, досить часто відкриваються кримінальні провадження за ст. 212 КК України – ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Попередження та протидія ризикам притягнення за цією статтею включає:

 • перший та найважливіший елемент захисту, як би парадоксально це не було, звучить так: «Плати податки!»;
 • пам'ятати, що всі податкові оптимізації ризиковані;
 • правильно вести бухгалтерський облік;
 • пам’ятати про обов’язкову наявність прямого умислу у складі злочину, передбаченого ст. 212 КК України.

Загалом, варто пам’ятати, що завжди потрібно уважно вивчати умови запропонованих до підпису договорів, відповідально ставитися до їх виконання, стежити за своїм земельним банком та заздалегідь планувати необхідність продовження оренди. У разі загрози притягнення до кримінальної відповідальності слід чітко планувати свої дії та користуватися допомогою фахівців.

4. Ставтеся до свого партнера так, як би вам хотілось, щоб він ставився до вас

Насправді, однією з основних загроз для агрокомпанії часто виступає наявність корпоративного конфлікту між партнерами. Саме тому надзвичайно важливо запобігти виникненню такої негативної ситуації, адже вона може стати причиною повної зупинки діяльності компанії. Роль превентивних заходів виконуватиме детальне викладення всіх положень у статуті компанії, при цьому звертаючи особливу увагу на порядок відчуження часток учасників товариства, їх збільшення, спадкування тощо. Також дієвим механізмом запобігання корпоративним конфліктам буде укладення, наприклад, договору про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю. Можливість врегулювання корпоративних відносин за допомогою вказаного договору передбачена нещодавно прийнятим та направленим на підпис Президенту України проектом Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів».

5. Піклуйтеся про свій земельний банк

Зрозуміло, що основу будь-якої агрокомпанії складає її земельний банк, саме тому цьому питанню потрібно приділяти особливу увагу. Виконання зазначеного правила вимагає, перш за все, побудову ефективних відносин з орендодавцями, що забезпечується шляхом закріплення за конкретним працівником підприємства обов'язку проведення роботи з ними. До того ж варто пам’ятати, що робота з орендодавцями, крім юридичних аспектів, включає і соціальну відповідальність компанії, конкретними проявами якої можуть бути:

 • співпраця з органами місцевого самоврядування та надання безповоротної допомоги на ремонти шкіл, дитячих садків, будівництво доріг тощо;
 • організація виїздів орендодавців на поля, демонстрація того, як проводиться обробіток земельних ділянок, які технології та препарати застосовуються;
 • впровадження практики надання допомоги малозабезпеченим та багатодітним сім’ям.

6. Контролюйте роботу працівників

Агросфера – це галузь економіки, де ризик втрат через недобросовісну поведінку працівників є досить високим та складає від 5% до 12%.

Ми вважаємо, що значно зменшити ці витрати можна шляхом розробки та впровадження системи документів, а саме: службових обов'язків для всіх працівників підприємства, правил внутрішнього розпорядку, методології проведення перевірок та розслідування, положення щодо боротьби з шахрайством.

Крім того, до посадових інструкцій та трудових контрактів необхідно вносити пункти, спрямовані на попередження неефективного використання паливно-мастильних, посівних матеріалів та засобів захисту рослин, що також мають важливе значення для підвищення рентабельності виробництва.

7. Будьте готовими до постійних змін та навчання

Як кожна людина вчиться все життя, так і ефективність агрокомпанії досягається шляхом постійного вдосконалення роботи підприємства. Можливість змінюватися та йти в ногу з часом є тими ознаками, що повинні характеризувати агрокомпанії сьогодення.

8. Перевіряйте контрагентів

Перевірці репутації своїх контрагентів необхідно приділяти особливу увагу як до укладення угоди, так і у процесі роботи з ними. На практиці мінімізувати ризики з цього питання можна шляхом перевірки його в Єдиному державному реєстрі юридичних і фізичних осіб-підприємців. При цьому потрібно звертати увагу на такі дані: дата реєстрації, коди КВЕД, розмір Статутного капіталу, дата взяття на облік в органи статистики та ДПІ, чи знаходиться юридична особа у стані ліквідації. Крім того, перевіряються наявні стосовно контрагента судові рішення та податкові борги.

Також від контрагента слід вимагати надання низки документів на підтвердження ведення ним підприємницької діяльності, виконання податкових зобов’язань, наявності ресурсів для виконання контрактних зобов’язань.

Не варто нехтувати надзвичайно дієвим засобом – фото та відео фіксацією укладення договорів.

9. Будьте реалістами

Варто пам’ятати, що на аграрному ринку діє гравець, який має можливість у будь-який час змінювати правила гри, – держава. Дійсно, відсутність чіткого плану розвитку галузі, правил діяльності ринку землі та прогалини податкового законодавства впливають на стійкість відносин в аграрній сфері. Саме тому необхідно ретельно планувати свою діяльність, враховуючи можливі дії з боку держави.

До того ж варто детально аналізувати зовнішньоекономічні умови, що існують на ринку, з метою вчасного реагування на їх зміни.

10. Економте ресурси

Звичайно, така економія має бути «розумною» та спрямованою на підвищення прибутковості компанії в майбутньому. Так, менше використання ресурсів досягається, зокрема, шляхом системного впровадження цифрових технологій, що покликані забезпечити контроль на всіх стадіях виробництва.

Наприклад, встановлення GPS моніторингу на транспортних засобах надає змогу контролювати рівень палива та швидкість, з якою він змінюється, місцезнаходження автомобілів, швидкість їх руху. За цими параметрами можна виявляти факти несанкціонованого злиття палива в компанії.

В результаті впровадження GPS системи контролю витрат палива компанія отримує можливість ефективно планувати свої видатки та не допускати зловживань з боку працівників.

Команда ALEXANDROV&PARTNERS переконана, що дотримання зазначених правил є ключем до підвищення ефективності та захищеності власного бізнесу.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати