26 листопада 2013, 14:56

Об’єкти інтелектуальної власності в бізнесі

Захист інформації за допомогою «ноу­хау»

Опубліковано в №48 (390)

Ірина Новак «ВіКонсалт Про, ПЮФ» Спеціаліст з інтелектуальної власності

Від того, наскільки вагомим є інтелектуальний потенціал суспільства та рівень його культурного розвитку, залежить у кінцевому рахунку і успіх вирішення економічних проблем, що постали перед ним. Економічний розвиток багато в чому зумовлено станом інноваційної діяльності, а активна інноваційна робота неможлива без охорони інтелектуальної власності. Так і підтримання бізнесу в наш час потребує уваги не лише з боку безпосередньо напрямку діяльності компаній чи осіб­підприємців, а й дещо глобальнішого підходу. Успіх у веденні справ на сьогодні потребує й захисту інтелектуальної власності. Насамперед мається на увазі отримання свідоцтв на знаки для товарів та послуг, отримання патентів як на промислові зразки, так і на винаходи чи корисні моделі, отримання свідоцтв на авторське право та інше. Такий захист дає впевненість у конкурентоспроможності своїх товарів і послуг.

Проте при отриманні вищевказаних документів уся інформація про інтелектуальну власність оприлюднюється. У деяких випадках це добре, у деяких – неважливо, але деяку інформацію про інтелектуальну власність краще тримати в секреті, щоб бізнес просувався успішно. Це сприяє успіху, особливо стосовно технічних рішень, способів виробництва тощо.

Розробникам і тим, хто прагне захистити інтелектуальну власність, треба знати, що є дві основні форми охорони результатів науково­технічної діяльності: патентом і «ноу­хау».

Власник патенту має монопольні права на те чи інше технічне рішення. При цьому він може притягти порушника патенту до відповідальності. Захист за допомогою патенту має більшу силу та дає більше можливостей, але не завжди такий захист може бути доречним. Зокрема, важко ним захистити спосіб виготовлення продукту або отримання речовини. Варто відзначити, що патентування – дорогий та тривалий процес і український патент діє тільки в Україні, а в усіх інших країнах таке науково­технічне рішення може вільно й беззаборонно використовуватись іншими особами. Патент має локальний характер. Для здобуття прав необхідно отримати патенти окремо в кожній країні, де є необхідність у захисті технічної новинки.

Щоб читати далі, передплатіть доступ
0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати