23 квітня 2013, 12:32

Інтелектуальна власність, авторське право, франчайзинг

Особливості та відмінності

Опубліковано в №17 (359)

Володимир Капустін
Володимир Капустін «Юридичне бюро Володимира Капустіна» Керуючий партнер, адвокат

Природна потреба людини вдосконалювати своє життя спонукає її до фізичної праці, а також праці розумової, творчої. Адже людині завжди була притаманна творчість – діяльність зі створення якісно нових, оригінальних, невідомих раніше матеріальних і духовних цінностей.

Якщо в процесі творення вона використовує свої розумові здібності, то така діяльність вважається інтелектуальною творчою діяльністю. Її результати поліпшують якість життя не тільки творців, а й суспільства в цілому: нові технологічні й мистецькі блага сприяють прогресивному розвитку держави.

Тому кожна демократично розвинена держава прагне досягти оптимального балансу між інтересами творців і суспільства. З цією метою вона створює систему законодавчих актів, норми яких регулюють відносини авторів, митців і винахідників з іншими особами та охороняють їхні права на результати цієї творчості. Таким чином, держава одних стимулює до заняття інтелектуальною творчою діяльністю, іншим – надає доступ до її результатів.

Відносини, що виникають у сфері інтелектуального права, хоча і пов’язані між собою, але не є однорідними. Зокрема, законодавство, що їх регулює, містить такі поняття, як «інтелектуальна власність», «авторське право», «франчайзинг» тощо. В умовах нинішньої жорсткої національної та світової економічної конкуренції важливо знати зміст цих понять, чим вони відрізняються і – головне – як захищають права творчих людей?

Інтелектуальна власність. Кожному надається свобода художньої, літературної, наукової творчості, а також право на результати творчої інтелектуальної діяльності – право на інтелектуальну власність. Воно включає в себе право користуватися і розпоряджатися своєю інтелектуальною власністю і надавати дозвіл на використання цього права іншим особам.

Суб’єктом права інтелектуальної власності може бути лише людина, оскільки тільки вона мислить і обдумує свої дії (застосовує інтелект) в процесі творення. До його об’єктів відносяться результати творчої інтелектуальної діяльності, закріплені в Конвенції «Про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності».

Щоб читати далі, передплатіть доступ
0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати